2014. aasta prioriteetvaldkonnad üldkogu otsusega 01.03.2014 on järgmised:

1.Huvihariduse valdkonna arendustegevus
•  Sisuliste mõistete selgitamine ("huvitegevus"- ilma õppekavata; "huviharidus"- õppekava + maht, õpetajate kvalifikatsioon; "süvaõpe"- professionaalide ettevalmistus järgmiseks haridustasandiks)
•  Rahastamine
•  Numbrid, statistika
•  Hasartmängumaksu nõukogusse erialaspetsialistide esindatus
•  EHISesse tants kui valdkond eraldi juurde tuua


2. Liikmeskond, organisatsioon
•  ETHL+ETKL liitumise küsimus, läbirääkimised
•  liikmeskonna arendustegevus (liikmete persoonilood kuukirjas; erialase enesetäienduse stipendiumi võimaldamine liikmemaksudest jms.)
•  kutsestandardi väljaandmise rakendamine
•  kutsestandardi väärtustamine (palgatasemed, soovitus võtta selle alusel tööle)
•  Gerd Neggo preemia väljaandmine
•  eestikeelse ja tõlkekirjandusena õppekirjanduse väljaandmine
•  tantsuinfo kuukirja väljaandmine
•  Tantsunõukogu tegevuses osalemine
•  rahvusvahelise koostöö tegemine organisatsiooniga DaCi jt.
•  Mentorprogramm (abi, nõustamine), fikseerida mentorid- töögrupp ja finantspool

GTranslate

Estonian English French German Italian Portuguese Russian Spanish