ETHLi liikmemaks on vähemalt 10 eurot aastas (st, et lubatud on ka rohkem maksta).

Tasumise kord näeb ette, et liikmemaks tuleb tasuda hiljemalt 1. märtsiks jooksva aasta eest ülekandega MTÜ Eesti Tantsuhariduse Liidu arvele EE772200221047932282 Swedbank.

Selgitusse märkida oma nimi ja makstava liikmemaksu aasta.


LISAINFO!

ETHLi üldkoosoekul 05.03.2011 otsustati luua auliikme staatus, alates liikme vanusest 65 eluaastat. Auliikmel ei ole kohustust tasuda liikmemaksu.

 

Liikmemaksu kohta ETHL'i põhikirjast:

8. Kõik liikme õigused ja kohustused tekivad pärast  jooksva aasta liikmemaksu tasumist. Liikmete ja maksude arvestust peab juhatus.

9. ETHList väljaastumiseks esitab liige juhatusele avalduse, mis rahuldatakse kuu aja jooksul, kui liige on tasunud oma võlad ETHLi ees, sh jooksva aasta liikmemaksu.

10. Liikme võib ETHList välja arvata volikogu 2/3 poolthäälte enamusega seaduses sätestatud korras ja alustel, kui liige on toime pannud tegusid, mis on vastuolus ETHLi eesmärkidega ning kompromiteerivad ETHLi või kui liige ei tasu liikmemaksu.

GTranslate

Estonian English French German Italian Portuguese Russian Spanish