GERD NEGGO STIPENDIUM

Alates 2011. aastast korraldab Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL), varasem Eesti Tantsuhariduse Liit, igal aastal avaliku konkursi Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja stipendiumi kandidaadi leidmiseks. Projekti toetajaks on Eesti Kultuurkapital.

Eesmärgid:

 • tunnustada/toetada oma tööle pühendunud Eestis töötavat tantsuõpetajat;
 • tutvustada eestlastele Gerd Neggot, kui väga olulist kultuuriajaloolist isikut;
 • pöörata avalikkuse tähelepanu tantsukunstile ning tantsuõpetajate töö olulisusele.
 • Stipendiumi statuut:
 1. stipendiumi peamine eesmärk on tunnustada/toetada oma tööle pühendunud Eestis töötavat tantsuõpetajat;
 2. Gerd Neggo stipendiumi antakse välja igal aastal Gerd Neggo sünniaastapäeval. 9. nov 2016.a. möödub G. Neggo sünnist 125 aastat.
 3. Stipendium määratakse tantsuõpetajale, kes on oma töös edukas ja sisukas, isikupärane ja pühendunud, on autoriteediks nii õpilastele kui ka kolleegidele. Omab tõsiseltvõetavat töömeetodit ja jagab seda ka kolleegidega ning on oma tööga tulemuslikult mõjutanud Eesti tantsuelu. Stipendiumi saajaks on õpetaja, kes suudab ja teeb rohkem, kui nõuab igapäevatöö;
 4. Ettepaneku Gerd Neggo stipendiumi määramiseks võivad esitada kõik era- või juriidilised isikud. Ettepaneku võib esitada ka õpetaja ise;
 5. Stipendiumi taotlemiseks tuleb hiljemalt 10. oktoobril täita ankeet, mis asub siin.
 6. Stipendiumi saaja otsustab ETHL volikogu;
 7. Stipendiumi saajast teatatakse ETHL koduleheküljel ja stipendiumisaajale isiklikult;
 8. Stipendium katab nominendi erialase enesetäienduse kulud kas Eestis või välismaal 1500 euro ulatuses;
 9. Stipendium on tulumaksuvaba;
 10. Stipendiumi saajal tuleb peale stipendiumi kasutamist teha aruanne tagasiside vormis (kuidas stipendium on kasulikuks osutunud, elu mõjutanud; mis see aasta on stipendiaadile andnud)
 11. Stipendium kuulutatakse välja igal aastal Gerd Neggo sünnipäeval 9. novembril.

Stipendiaadid:

2015 - INNA SULG
2014 - ANU RUUSMAA

 

GERD NEGGO (09.11.1891 – 01.09.1974)

Tantsija, tantsulavastaja ja pedagoog

GERD NEGGO

GTranslate

Estonian English French German Italian Portuguese Russian Spanish