ÜLDHARIDUS:

1) Tantsuline liikumine põhikooli kehalise kasvatuse tunnis:

Ainevaldkond "Kehaline kasvatus"
Õpetaja töökava näidis: tantsuline liikumine I, II ja III kooliaste
Sissejuhatus: Tantsuline liikumine põhikoolis
Loovtants
Eesti rahvatantsud ja teiste rahvaste tantsud 
Standardtantsud ja ladina tantsud

2) Tantsuline liikumine gümnaasiumi kehalise kasvatuse tunnis:

Ainevaldkond "Kehaline kasvatus"
Sissejuhatus: Tantsuline liikumine gümnaasiumis
Kaasaegne tants
Eesti rahvatantsud ja teiste rahvaste tantsud 
Ladina ja standardtantsude õpetamisest

3) Tantsuõpetus põhikoolis (valikaine):

Tantsuõpetuse ainekava
Tantsuõpetuse ainekava seletuskiri
Tantsuõpetuse õppeprotsessi kirjeldus

4) Tantsuõpetus gümnaasiumis (valikaine)

Tantsuõpetuse valikaine

 

HUVIHARIDUS:

  • Huvikooli õppekava üldosa - doc/pdf
  • Balleti ainekava - doc/pdf
  • Loov- ja kaasaegse tantsu ainekava - doc/pdf
  • Rahvatantsu ainekava - doc/pdf
  • Ladina- ja standardtantsude ainekava - doc/pdf

GTranslate

Estonian English French German Italian Portuguese Russian Spanish