Kolm küsimust mentorile: Anne Tamm-Kivimets

 

Sinu senine kogemus ja taust (haridus, töö)

Pedagoogilise hariduse olen omandanud Tartu Ülikoolis, kutseõpetaja bakalaureus ja haridusinnovatsiooni magister. Tantsualaselt olen mina iseõppija, täiendkoolitused, kogemused, raamatud, artiklid, ametikaaslased ja õpilased on ka olnud mulle headeks õpetajateks. Töökogemust tantsuõpetajana on 35 aastat, peamiselt oma juhitavas tantsukoolis (Just Tantsukool). Oman tantsuspetsialisti kutset tase 8. Oma loomult olen otsija ja katsetaja ning hetkel on mu huvi, kuidas tantsu inimese tervikliku arengu toetamiseks ära kasutada, tantsuõpetamisel on mu lemmikteemad loovuse ja tehnika vaheline tasakaal, laste kaasamine, koosloomine, õpilasest lähtuv õpetamine, tantsu integreerimine üldharidusse.
Minu portfoolio

 

Miks sa tahad panustada mentorprogrammi?

Kogemusi vahetada, ise õppida, toeks olla, suhelda. Lisaks aitab see vormis püsida, omi mõtteid korrastada, selgemat pilti saada. Missioonitunne on see, mis kutsub, et anda oma panus Eesti tantsuhariduse kvaliteedile.

 

Too mõned mõtted, mida mentee sinu arvates mentorprogrammist/koostööst mentoriga saama peaks?

Häid suhteid, kogemusi, arusaamist oma tegemistest, eneseanalüüsi. Hea kui ta ise teaks ka mida vajab ja veel parem kui ta leiab endale sobiva mentori, kellega vastastikku teineteist täiustada.

 

>