Kolm küsimust mentorile: Annika Viibus

 

Sinu senine kogemus ja taust (haridus, töö)

Olen lõpetanud Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala tantsuõpetaja kutse ja koreograafi lisakutsega. Tantsuõpetajana olen töötanud umbes 15 aastat, 10 neist on olnud peale ülikooli lõpetamist. Praegu õpetan Pärnus WAF tantsukoolis, Koidula Gümnaasiumis, Haapsalus T-Stuudios kaasaegset tantsu, tantsutehnikat ja kompositsiooni ning Läänemaa Ühisgümnaasiumis lavakunsti aine siseselt lavalist liikumist. Kui tekib soov ja vajadus midagi valjemini välja öelda ning laiemale publikule pakkuda, tegutsen ka vabakutselise koreograaf-lavastajana.

Õpetamisel olen püüdnud arvestada grupiga, kes on minu juhendada – kõigile ei saa läheneda ühtmoodi. Olen püüdnud leida sobivad meetodid, teemad, väljundid ja õppematerjali, püüdes arvestada grupi vajadustega ning lähtudes ka igast õpilasest eraldi.
Pean oluliseks, et tantsu(huvi)haridus ei koosneks ainult kontakttundidest ja väljundist, vaid sisaldaks endas ka silmaringi laiendamist tantsuetenduse ja/või tantsufilmide vaatamise ning nende analüüsimise näol (kuivõrd see õpetatava grupiga teoks saab, sõltub ka õpilastest ja nende huvist). Kui vähegi võimalik, võiks tantsufanattidele tutvustada ka tantsuajalugu (huvihariduses lähtudes eelkõige õpetatavast stiilist, mitte üldiselt). Ma ei saa öelda, et olen kõiki oma õpilasi nii mitmekülgselt juhendada jõudnud, aga pooli kindlasti.
Mida ma veel asjadest arvan ja kuidas töötan, saab lugeda Kaasaegse tantsupedagoogika käsiraamatust.

Olen tantsuõpetajana õpetanud järgnevates valdkondades: jazz- ja modern alg- ja kesktase (nimetan ise seda tantsutehnikaks, sest segan neid stiile omavahel vastavalt vajadusele), kaasaegne tants, kompositsioon, eesti rahvatants, showtants, aeroobika, kontakttants põrandaga (aga mitte päris põrandatehnika).
Tantsuõpetajana olen töötanud põhikoolis, gümnaasiumis, noortekeskuses, erahuvikoolis, kultuurimajas ja koolituste raames. Minu õpetatavate vanus jääb umbkaudu vahemikku 10-50 eluaastat.
Lisaks kogemused (kaasaegse) tantsulavastuste koreograafi, lavastaja ja tantsijana ning 5 aastat oma elust ka showtrupi (repertuaar efektsest showtantsust kankaanini) tantsijana.
(Eelnimetatu on toimunud viimase 15 aasta jooksul, seda mis oli enne seda ei hakka välja tooma, sest see jääb minu enda (tantsu)huvihariduse perioodi.)

 

Miks sa tahad panustada mentorprogrammi?

Mentorprogrammiga soovin end siduda, sest usun, et suunatud mentorlus annab parema tulemuse. Mul on olnud võimalus olla nö. vabatahtlik mentor juba 10 aastat erinevatele tantsuõpetajatele, see on mind juba õpetanud asjadesse vähem sekkuma ja pigem suunama tuge vajavat õpetajat oma tõdedeni jõudma. Nüüd näen võimalust, kuidas koos menteega õppida seda veel paremini tegema.
Pean mentori poole pöördumise võimalust väga oluliseks ükskõik millise ameti juures, aga väga suurt tuge annab see just õpetaja töös. Iga inimene õpib eelkõige ikka oma kogemusest, kuid valusaid kogemusi on koostöös mentoriga võimalik ka veidi valutumalt saada või aitab suure kukkumise puhul ka ainult see, et tead – sa võid oma mentorile helistada ja lihtsalt kurta. Selleks, et jagada seda inimesega, kes saab sinust aru ja on sulle su töös toeks.
Usun, et elu on pakkunud mulle mitmekülgseid kogemusi, mis võimaldavad mul olla hea mentor kellelegi, kes just minusugust mentorit vajab.

 

Too mõned mõtted, mida mentee sinu arvates mentorprogrammist/koostööst mentoriga saama peaks?

Mentee ja mentori võimalused selles programmis on selles osas võrdsed, et teineteiselt on kindlasti õppida – kogemuste jagamine annab selle võimaluse.
Koostöös mentoriga on menteel võimalus oma mõtteid, muresid, ideid, probleeme (jne) jagada inimesega, kes suure tõenäosusega on sarnastes olukordades juba olnud ja saab kaasa mõelda ning aitab leida parimaid võimalikke lahendusi. Samas ei tee mentor mõtlemise tööd mentee eest ära, vaid jääb suunajaks, et menteel oleks võimalik ise jõuda oma tõdedeni, mitte võtta üle kellegi teise uskumusi. Ma usun, et selles programmis osaledes on menteel võimalus leida üles oma tugevused õpetajana, et edasine tööpõllu kündmine sisaldaks vähem leiutamist ja rohkem enesekindlust.

 

>