Kolm küsimust mentorile: Helena Pihel

 

Sinu senine kogemus ja taust (haridus, töö)

Olen omandanud magistrikraadi Tallinna Ülikooli koreograafia osakonnas. Lisaks olen läbinud õpetajakoolituse, mis on vajalik kõikidele õpetajatele, kes üldhariduskoolis õpetavad. Täiendusi ja inspiratsiooni olen kogunud Räpina aianduskoolis, ühe aasta TLÜ kasvatusteaduste osakonnas.
Õpetajana olen saanud kogemusi mitmes erinevas organisatsioonis: olnud erinevates üldhariduskoolides ringijuht, ETV lasteekraani muusikastuudio liikumisõpetaja ja andnud erinevad töötubasid laagrites, festivalidel.
Eesti Tantsuagentuuris toimetan juba 8. aastat. Juhendan kursuseid, annan kaasaegse tantsu, improvisatsiooni ja tantsuanalüüsi tunde. Sellest aastat olen meie progressiivses organisatsioonis õppekava juht ning mul on imeline võimalus teha koostööd õpetajatega nende töö mõtestamisel ja analüüsimisel.
Ruila Põhikoolis olen töötanud tänaseks 6 aastat. Kui ETAs on mul võimalus kogeda töötamist huvihariduse valdkonnas, siis läbi Ruila Põhikooli kogemuse olen saanud väga lähedalt näha üldhariduskooli tugevusi ja nõrkuseid. Koolis annan liikumistunde, inimeseõpetust ja loovtöö aluste baaskursust. Lisaks olen ka kuuenda klassi klassijuhataja. Ruila Põhikooli Kirsiaia lasteaias olen liikumisõpetaja ja kohtun paljude lastega juba enne kui nad kooli tulevad.
Minu õpetajakogemus on väga mitmekülgne ja laiapõhjaline. Hindan oma valikute juures just seda, et mul on olnud võimalus koguda nii mitmetahuline nägemus õpetamisest ja haridusest.

 

Miks sa tahad panustada mentorprogrammi?

Minu jaoks on oluline, et noored õpetajad, kes on tulevased valdkonna juhid ja kujundajad, teeksid oma tööd mõtestades ja analüüsides. Leian, et hea küsimus ja tähelepanek võib teinekord avada palju uusi vaatenurkasid. Minu metoodika tugineb küsimustele ja arutelule. Ma ei poolda vastuste etteütlemist vaid isiklike vastusteni jõudmiseni suunamist. Ma ei leia, et süsteem peaks end taastootma- mentori eesmärk ei ole minu jaoks endasarnase õpetaja taastootmine vaid noore toetamine iseenda vastuste leidmisel. Ja kui ma seeläbi saan panustada valdkonna arengusse, laste hariduse kvaliteedi tõstmisse ja ühe noore inimese kasvamise teekonna toetamisse, siis see on minu jaoks äärmiselt oluline.

 

Too mõned mõtted, mida mentee sinu arvates mentorprogrammist/koostööst mentoriga saama peaks?

Minu jaoks on oluline, et menteel saaks olla keegi, kellega olulised teemad läbi arutada ja tuge saada. Sealhulgas on oluline, et mentee saaks arendada teadlikult oma meetodeid ja metoodikat, analüüsida oma tööd turvaliselt ent edasiviivalt.
Aga tegelikult me ei tea enne kohtumist, et mis on päriselt need punktid, milleks menteel mentorit vaja on. Küsimused ja teekonnad sünnivad koostöös.

 

>