Kolm küsimust mentorile: Inna Sulg

 

Sinu senine kogemus ja taust (haridus, töö)

Minu tantsuõpe algas 6.aastaselt laste balletiringist Pärnu Pioneeride Majas õpetaja Evi Lüdigu käe all. Balleti, karaktertantsu põhja sain Aita Indriksoni balletistuudios. Lisaks sain Aita juures ka moderntantsu sugemeid ja varieteetantsu kogemuse. Loogiline jätk oli keskkooli järgselt tantsu õppimine Tallinna Pedagoogilises Instituudis kultuurhariduse erialal lisaerialaga tantsujuht. TPeD’is õppides oli mul õnn osaleda Mait Agu loodud esimeses Folk Show programmis. 1990’ndatel tutvusin moderntantsu, kaasaegse tantsu ja pisut ka jazz tantsuga. Osalesin mitmetel seminaridel. Sellesse perioodi jääb ka minu kehatöö alase õppe algus. Olulisel kohal siinjuures on Tartu Ülikoolis Kehakultuuri Teaduskonnas magistri- ja doktoriõpe ning osalemine tantsuteaduse konverentsidel.
Lisaks tantsu- ja liikumisalastele õpingutele olen osalenud pedagoogika ainekursustel ja täienduskoolitustel.
Tööalaselt olen olnud seotud liikumis- ja tantsuõpetusega kogu elu. Alustasin 1974.aastal õpetaja Aita Indriksoni juhendamisel päris enda laste balletirühma õpetamisega. Töötasin ka kõrgkoolis õppimise ajal. Olen juhtinud tantsustuudiot, moe- ja tantsukooli ja täna on mul stuudio Tark Keha, kus keskendun täiskasvanute kehalise tervisega tegelemisele. 20 aastat olin TÜ VKAs õppejõud, alustasin kehatöö õpetamisest ja lõpetasin tantsu anatoomia & kinesioloogia õpetajana. Tööd VKAs pean äärmiselt oluliseks, kuna tänu üliõpilastele astusin anatoomia ja kinesioloogia ning tantsuteaduse maailma. Just seal sai alguse minu kehaga töötamise süsteemi areng. Lisaks sellele olen õpetanud ca 10 aastat Tallinna Ülikoolis tantsukinesioloogiat. Mul oli suurepärane võimalus õpetada ühe õppeaasta vältel Tallinna Balletikoolis tantsija tervise kursust. Olen õpetanud lapsi ja noori tantsima Pärnus WAF ja Gabriele Tantsukoolides, Ainula iluvõimlemise ja balletistuudios. Kehatöö alaseid töötubasid olen läbi viinud erinevas vanuses osalistega, alates noortest ETA tantsustuudios ja lõpetades pensioniealistega TÜ VKAs. Kehaga töötamise teadmisi olen jaganud ka rahvatantsujuhtide koolitustel.
Täna olen tantsimisega seotud Olavi Kõrre juhitud Balkanimaade muusika- ja tantsugrupi Balkan Horo kaudu.

 

Miks sa tahad panustada mentorprogrammi?

Mentorprogrammis soovin osaleda kuna leian, et aastatega kogunenud teadmisi oleks väga tore jagada nooremate kolleegidega.

 

Too mõned mõtted, mida mentee sinu arvates mentorprogrammist/koostööst mentoriga saama peaks?

Ma arvan, et minu käest saab mentee teadmisi keha toimimisest, kuidas tantsida nii, et ka vanemas eas on keha hea liikuvusega ning kuidas õpetada tantsijaid ja töötada tantsijatega koreograafina.

 

>