Kolm küsimust mentorile: Kaja Kreitzberg

 

Sinu senine kogemus ja taust (haridus, töö)

1982-1990 Tallinna Balletikool
1990-2012 Estonia teater (artist)
2006- Tallinna Balletikool (klassikalise tantsu õpetaja)
Õpetaja Eesti Tantsuagentuuris, Tantsupööningus

 

Miks sa tahad panustada mentorprogrammi?

Tants ja tantsuga tegelemine on aastatega populaarsust võitnud, on tähtis , et lapsi ja noori õpetatakse professionaalselt. Mentorite ja menteede koostöö võiks toetada seda protsessi.

 

Too mõned mõtted, mida mentee sinu arvates mentorprogrammist/koostööst mentoriga saama peaks?

Koostöös menteega pean oluliseks just innustamist ja julgustamist. On samuti huvitav teada saada millist abi vajatakse, millised küsimused tekivad, et tulevikus oma töös oleks võimalik paremini noori ette valmistada.

 

>