Kolm küsimust mentorile: Merle Saarva

 

Sinu senine kogemus ja taust (haridus, töö)

1995 Lõpetanud Viljandi Kultuurikolledži tantsujuhtimise eriala, tantsuõpetaja, koreograafina.
1998-2019 Pedagoogiline staaz. Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakond, tantsukunst, kaasaegse tantsu spetsialist, (kaasaegne tantsu – põrandatehnika, kehatöö, improvisatsiooni- nende ainete didaktika, kompositsiooni õppejõud).
2010- 2012 TLÜ Kunstide Instituudis läbitud täiendusõppekava Visuaalkunstiteraapia
2012 Lõpetamisel magistriõpe Tallinna Ülikoolis, Loodus ja terviseteaduste Instituudi kunstiteraapiate õppekava, tantsu- ja liikumisteraapia suunal.
2015-2018 Rahvusvaheline kõrgkoolide vaheline Erasmus+ projekt MOMU (Moving towards Multi-proffessional work) osalejad: Hispaania UCLM (Universitas de Castilla La Manca), Soome, Turku AMK (Turku University of applied siencies), Inglismaa, Manchester Metropolitan University ja TÜ VKA (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia).

 

Miks sa tahad panustada mentorprogrammi?

Mind huvitab kuidas mentoreid/menteid koolitatakse, milliste meetoditega, lähenemiste ja põhimõtetega, milliseid teadmisi saab kasutada oma töös noortega, liikumis/tantsutundide juhendamisel. Kuidas olla hea mentor? Tundub kogemuslikult vajalik, et õpitut kohe mentoriks olemise kaudu edasi jagada. Loodan, et sellest kasvab kahepoolne/ suunaline enesetäiendus koolitus. See võiks olla parim viis erialaste oskuste edasi andmiseks, arenemiseks ning uute teadmiste kinnistumiseks.

 

Too mõned mõtted, mida mentee sinu arvates mentorprogrammist/koostööst mentoriga saama peaks?

Õpetamise erinevad lähenemised, nendega tutvumine, teadmiste ja kogemuste vahetamine ning oskus valida sobivaimat, mis toetab õpetamiseprotsesse.
Usaldamine, Avanemine, Toetamine.
Valmisolek nii psühholoogiliselt kui füüsiliselt vastu võttes ja ellu viies uut, soov katsetada, muuta ja täiendada olemasolevat.

 

>