Lõimumisprogramm

Programmi eesmärk on tantsuhuvihariduse – ja üldhariduse koostööprogrammi väljatöötamine ja arendamine kahel suunal: tantsuõpetus iseseisva ainena ning ainetunnid loovliikumise ja -tantsu abil.

Aineüleste pädevuste arendamine eeldab läbimõeldud koostööd muuhulgas just üld- ja huviharidust pakkuvate haridusasutuste vahel, et tagada: nüüdisaegne õpikäsitus, kus iga õpilase huvid ja võimed saaksid avalduda ning maksimaalne areng oleks tagatud. Toimima saab õppeprotsessis teadmiste kinnistamine läbi praktika.

Tegevused

Koostööpäevad: Tantsu lõimumine formaalharidusega

22.03.19 kell 11-14 I koostööpäev: Fookuses oli  kolm tantsu lõimimise võimalust üldhariduskoolis: kool ja huvikool saavad kokku, tantsutund koolis eraldi tunnina ja tantsu abil ainete õppimine. 

7.06.19 kell 11-14 II koostööpäev: matemaatika õpetamine tantsu abil (eestvedaja Eve Noormets). Oodatud ka aineõpetajad!

23.08.19 kell 11-14 III koostööpäev: ajaloo õpetamine tantsu abil (eestvedaja Anne Tamm-Kivimets). Oodatud ka aineõpetajad!

18.10.19 kell 11-14 IV koostööpäev: loodusainete õpetamine tantsu abil (eestvedajad Anne ja Eve). Oodatud ka aineõpetajad!

Toimumise koht: huvikool Aplaus on paus, Lossi 30, Viljandi

Registreeri oma osalus siin!

Lisainfo: 
Anne Tamm-Kivimets, annekoduke@gmail.com, 5523329,  
Eve Noormets, eve@notafe.ee, 5179773

  • Huvigrupi ja partnerite kaasamine
  • Olukorra kaardistamine
  • Laboratooriumid metoodika kogumiseks
  • Formaalse ja mitteformaalse õppe lõimimise võimaluste tutvustamine üldhariduskoolidele
  • Õppepäevad huvi-ja üldhariduskooli õpetajatele lõimitud ainetundide läbiviimiseks

Kontakt

MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
registrikood 80427451

Hobujaama 12, Tallinn 10151
tantsuharidus@gmail.com

EE367700771002839870 LHV

Liitu uudiskirjaga

Tantsuinfo uudiskiri koondab ja toob huvilisteni kord kuus tantsukunsti, -hariduse ja -noorte valdkonnas toimuva. Uudiskirja koostab Eesti Tantsuhuvihariduse Liit koostöös Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liiduga.

Vaata uudiskirjade arhiivi

Toetajad

Tantsuhuvihariduse arenguprogrammi toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium