Uudised

Meist

2016. aasta novembris asutasid tantsuselts Pärliine, Just Tantsukool, Eve Stuudio, Eesti Tantsuagentuuri Tantsukool ja Pärnu WAF Tantsukool tantsuga tegelevaid noori koondava Eesti Noorte Tantsu Ühingu (ENTÜ).

MIKS ME OLEMAS OLEME?

ENTÜ esindab, kaasab ja toetab tantsuga tegelevaid noori läbi omavahelise suhtlusvõrgustiku, koostöö ja arendustegevuste. Noorteühenduses luuakse võimalusi noorte omaalgatuslikeks projektideks,  huvikaitseks, koolitus- ja loometegevusteks.  

MIS VÕIMALUSI ENTÜ PAKUB?

  • Uusi sõpru ja tegusat seltskonda!

  • Infovahetust ja omavahelist suhtlust!

  • Koostööd mõttekaaslastega üle Eesti ja rahvusvahelisel tasandil!

  • Noorte ideede toetamist ning lisaressursse nende elluviimiseks!

  • Kogemusi ja eneseteostust noortele!

  • Tähelepanu noorte tantsule ja tantsunoortele üle Eesti!

  • Võimalust maailma paremaks muuta!

 

ÜHINGU EESMÄRK ON NOORTE TANTSU, TANTSUKULTUURI JA NOORSOOTÖÖ VALDKONNA EDENDAMINE NING SELLEKS VAJALIKE TEGEVUSTE KORRALDAMINE JA LÄBIVIMINE, SEALHULGAS:

– soodustada tantsuhuviga noorte ja juhendajate omavahelist suhtlust ja koostööd üle Eesti kui ka väljaspool Eestit;

– toetada noorte aktiivset osalemist tantsu-, noorte- ning muudes põnevates arendavates projektides;

– koguda erialast teavet, süstematiseerida ja edastada seda tantsuhuvilistele ning tantsualal tegutsevatele inimestele ja organisatsioonidele;

– võimaldada koostööd mõttekaaslastega üle Eesti ja rikastada igapäevast õppetööd läbi noorte projektide;

– pakkuda oma liikmetele enesearendamise võimalusi koolituste, kohtumiste ja teiste erinevate projektide näol;

– suurendada teadlikkust tantsukunstist ja sellega seotud valdkondlikest teemadest;

– korraldada etendusi, festivale, kontserte, konverentse ja muid sündmusi, samuti toetada võimaluse korral selliste tegevuste korraldamist;

– anda välja stipendiume ja toetusi;

– propageerida tervislikke eluviise;

– teha muid tegevusi, mis on vajalikud ühingu eesmärkide saavutamiseks ja põhitegevuste toetamiseks.

Astu liikmeks!

ENTÜ sisukus sõltub sinust ja minust ja kõigist meist – kõigist, kel on ideid ja tahet noorte tantsu maailma paremaks ja huvitavamaks muuta!

Oled väga oodatud EESTI NOORTE TANTSU ÜHINGU liikmeks!

LIIKMEKS ASTUMISEKS:

  • peab Sinu vanus olema vähemalt 11 eluaastat

  • täida liikmeks astumise avaldus (mille leiad siit alt) ja saada meile noortetants@gmail.com!

Kontakt

EESTI NOORTE TANTSU ÜHING

Registrikood: 80408885

Pangakonto: EE827700771002317473 LHV

noortetants@gmail.com

Hobujaama 12, 10117, Tallinn, Eesti

Jane Miller-Pärnamägi

JUHATUSE LIIGE

jane@tantsuagentuur.ee

tel: 5622 4717

 

Meeli Pärna

JUHATUSE LIIGE

meeli@waf.ee

tel: 5557 7300

 

Anne Tamm-Kivimets

JUHATUSE LIIGE

annekoduke@gmail.com

tel: 552 3329

Kontakt

MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
registrikood 80427451

Hobujaama 12, Tallinn 10151
tantsuharidus@gmail.com

EE367700771002839870 LHV

Liitu uudiskirjaga

Tantsuinfo uudiskiri koondab ja toob huvilisteni kord kuus tantsukunsti, -hariduse ja -noorte valdkonnas toimuva. Uudiskirja koostab Eesti Tantsuhuvihariduse Liit koostöös Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liiduga.

Vaata uudiskirjade arhiivi

Toetajad

Tantsuhuvihariduse arenguprogrammi toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium