ETHLil on EHISes kinnitatud täiskasvanuhariduse majandustegevusteade number 209380 kehtivusega alates 05.04.2019.

Tantsuhuvihariduse Liit pakub liikumise- ja tantsuhariduse alaseid täiendkoolitusi sh süsteemset moodulõpet “Täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele”, mis vastavad tantsuspetisialisti kutsestandardile. Tantsuspetsialisti kutse kohta loe lähemalt siit

Koolitusprogramm on pidevalt täienev, arvestades jooksvalt koolitustes osalejate poolt välja toodud vajadusi ning teiste valdkonna praktikute ettepanekuid.
Koolitusprogrammi ja mentorprogrammi viime vaheldumisi läbi üle aasta.

 

Koolituskalender

2024

2.-3.märts ja 23.-24.märts Tallinnas

Täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele

august-november 2024 Tallinnas, kokku IV moodulit

2023

Laste tantsu koolitus tantsuõpetajatele

Tallinnas 25.-26. august ja 16.-17. september

Tartus 23.-24. september ja 7.-8. oktoober

Loe õppekava!

2022

Täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele

august-oktoober 2022 Tallinnas, kokku IV moodulit 

2021

MI koolitus 20.-21. märts, Zoom keskkonnas ja 23. aprill, Tallinnas (vajadusel toimub Zoom keskkonnas)
Loe õppekava!

Täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele

juuni-september 2021 Tallinnas, kokku IV moodulit 

Mentorprogramm tantsuõpetajatele 2021-2022

esimene seminar toimub augustis 2021

2020

Täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele

juuli-oktoober 2020 Tallinnas, kokku IV moodulit

2019

Tantsuõppe koolitusseminar 

6.-8. detsembril Tallinnas – Maria Speth (Holland)

Mentorprogramm tantsuõpetajatele 2019-2020

esimene mentorprogramm tantsuõpetajatele

MI koolitus 5.-6. aprill Pärnus ja 17. mai Tallinnas 
Loe õppekava!

Õppekorralduse alused

1. Üldine info
1.1. Eesti Tantsuhuvihariduse Liit (edaspidi Koolitaja) korraldab täiskasvanute täienduskoolitust liikumise- ja tantsuhariduse valdkonnas.
1.2. Õppetöö toimub Tallinnas (Hobujaama 12/Narva mnt.9E) ning teistes maakondades. Kursuse toimumise koht on märgitud kursust tutvustaval infolehel.
1.3. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel. Uue hooaja koolitusplaan on avalikustatud kodulehel tantsuharidus.ee ning see täieneb jooksvalt vastavalt vajadusele.
1.4. Koolitajal on õigus teha koolituste ajakavas ja toimumiskohas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest e-posti või telefoni teel.
1.5. Õpingute aluseks on õppekava.
1.6. Pikemate kursuste puhul sõlmitakse õppijatega koolitusleping, kus on ära toodud
osapoolte kohustused ja õigused ning samuti kursuse eest tasumise kord.
1.6. Kursuse lõpetanu saab tunnistuse või tõendi, selleks küsitakse registreerumisvormil
isikukoodi. Isikuandmeid kolmandatele osapooltele ei vahendata. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Eesti isikuandmete kaitse seadusele ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

2. Koolitusele registreerumine
2.1. Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerumiseks palume kasutada Koolitaja veebilehel olevat registreerumisvormi.
2.2. Registreerumine kestab kuni kursuse täitumiseni või registreerimistähtaja saabumiseni. Kui olete juba registreerunud, kuid Teil ei ole võimalik kursusest osa võtta, palume sellest teatada esimesel võimalusel.
2.3 Kui kursusele ei registreeru piisav arv osalejaid, on korraldajatel õigus kursus ära jätta. Sellest teavitatakse kursusele registreerunuid vähemalt 3 päeva enne kursuse algust.

3. Koolituse eest tasumine
3.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust, mis edastatakse e-posti teel.
3.2. Kursustel osalejatel on õigus kursuste tasu näidata tuludeklaratsioonis koolituskuludena ja saada sellest 20% tagasi juhul, kui õppekava on seotud mingi kindla kutsestandardi kompetentside arendamisega (tulumaksuseadus § 26, lg. (21)). See on märgitud õppekavas.
3.3. Juba tasutud õppemaksu ei tagastata, seda on võimalik üle kanda mõnele teisele Teile sobivale kursusele.
4. Koolituse lõpetamise kord
4.1. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud iga koolituse õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise (eksam/test/vestlus) läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitte läbinud õppijale väljastatakse tõend. Tõend väljastatakse ka juhul kui koolitus ei lõppe hindamisega või juhul kui õppija koolituse katkestab. Koolituse katkestanud õppija tõendile märgitakse vaid need teemad, mille käsitlemisel õppija osales.
4.2. Tunnistused ja tõendid allkirjastab Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu esindaja. Tunnistustele ja tõenditele märgitakse ka koolitajate nimed. Koolitaja peab tunnistuste ja tõendite üle arvestust.
Koolitustegevuse kvaliteedi tagamise alused

Kontakt

MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
registrikood 80427451

Hobujaama 12, Tallinn 10151
tantsuharidus@gmail.com

EE367700771002839870 LHV

Liitu uudiskirjaga

Tantsuinfo uudiskiri koondab ja toob huvilisteni kord kuus tantsukunsti, -hariduse ja -noorte valdkonnas toimuva. Uudiskirja koostab Eesti Tantsuhuvihariduse Liit koostöös Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liiduga.

Vaata uudiskirjade arhiivi

Toetajad

Tantsuhuvihariduse arenguprogrammi toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium