Täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele 2024

KOHAD TÄIS!

Tänavu aasta augustis algav tantsuõpetajate täiendkoolituse programm tutvustab erinevaid praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks ja erinevas vanuses õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks ning tutvustab tantsuspetsialisti kutsestandardit ja kutse taotlemise võimalusi. Ülevaate saab tantsuhariduse valdkonna arengutest ja võimalustest ning kursuse raames arendatakse häid suhteid teiste tantsuhariduse valdkonnas tegutsejatega, et jätkata koostööd ja üksteiselt õppimist ka peale kursuse lõppemist. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul.

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada õpetaja isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja pädevusi tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks ning taseme tõstmiseks.

Toimub ajavahemikul august-november 2024 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12, Tallinn): 
23.-25. august I moodul

20.-22. september II moodul

11.-13. oktoober moodul

1.-3. november IV moodul

  
Programmi raames läbitavad teemad:

TANTSUÕPETAJA TÖÖ SPETSIIFIKA: roll, eesmärgid, meetodid, keha tervis

TANTSU ÕPPIJA: vanus, eripära, huvid

MILLEST LÄHTUDA: eripärad, toetavad tehnikad

GRUPP: koostöö, sotsiaalsed oskused tunnis ja laval

TANTSUKUNST: koreograafia, lava, kostüüm, valgus, muusika

Koolitajad: Anu Sööt, Maive Mõttus, Eva Kram, Anne Õuemaa, Kristin Binsol, Sergei Drõgin, Paul Bobkov, Grete Arro, Merike Mitt ja paljud teised.

Maht: 120 ak (96 ak + 24 ak iseseisev töö)
Programm koosneb neljast moodulist, mis sisaldab korraga kolme õppepäeva ja iseseisvat tööd .

Registreeri oma osalus koolitusprogrammi!

Kohtade arv on piiratud, saame pakkuda osalust 15 inimesele, seega tasub registreerumisega kiire olla!

Koolituse tasu (sisaldab nelja mooduli kõiki koolituspäevi ja materjale)
registreerudes 1.05.2024 :

  • 340 eurot
  • 300 eurot soodushind ETHL liikmete õpetajatele.

Alates 1. maist on koolituse maksumus kõigile 380 eurot.

* Kõigi registreerujatega võtame ühendust ning saadame koolituse arve, mille tasumine on lõplikuks kinnituseks koolitusel osalemiseks.
* Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi vastavalt osalusele. Tunnistuse saamiseks on vajalik lõputöö tegemine ja osalus vähemalt 80 % õppetundidest, tõendiga kinnitatakse koolituse läbimist vastavalt osalusele.
*Koolituse tegelik maksumus ühe inimese kohta on 680 eurot, millest 50 % katab Haridus- ja Teadusministeerium.
*Juhul, kui osaleja jätab mõjuva põhjuseta koolituse pooleli, tuleb tasuda koolituse eest kogumahus (sh HTMi poolt kaetud osa).

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha koolitusprogrammis muudatusi.