Eesti Tantsuhuvihariduse Liit (lühidalt ETHL) on asutatud 16. novembril 2017.

Liidu liikmeteks on oodatud kõik Eestis tegutsevat tantsualast huviharidust ja -tegevust pakkuvad tantsukoolid, -stuudiod ja -ringid.

 

Visioon: Eestis on koostöös toimiv kvaliteetne tantsuhuviharidus.

Missioon: kaasame, arendame ja toetame tantsu
huvikoole ja -õpetajaid.

 

ETHL pakub erinevaid kvaliteedi arendamise võimalusi ETHLi liikmetele ja valdkondlikule võrgustikule.

Tegevused

Esindatakse, kaasatakse ja toetatakse süsteemselt tantsuhuvihariduses ja -tegevuses osalevaid noori, nende juhendajaid, tegevusvõimalusi pakkuvate organisatsioonide juhte ning teisi valdkonnas tegutsejaid läbi omavahelise suhtlusvõrgustiku, koostöö ja arendustegevuste.

  • tantsuhuvihariduse valdkonna ja liikmete huvikaitse;
  • infovahetuse korraldamine valdkonna osapoolte vahel;
  • ühiste arenguvõimaluste loomine (sh koolitused ja mentorprogrammid);
  • erinevate sündmuste ja tegevuste edendamine tantsuhuvihariduse valdkonna jätkusuutlikuse ja kvaliteedi tagamiseks;
  • koostöö erinevate tantsuhuvihariduse valdkonda mõjutavate isikute ja organisatsioonidega (seadusandliku ja täitevvõimu, noorsootöö-, haridus-, kultuuri- ning tantsuvaldkonna esindajatega);
  • võrgustikutöö arendamine Eestis ja rahvusvaheliselt;
  • tantsuhariduse eetika, põhimõtete ja väärtuste tutvustamine.

Kvaliteetset tantsuhuviharidust saavad võimaldada kvalifitseeritud õpetajad ning tantsustuudiod ja -koolid, kes lähtuvad oma töös kvaliteetse tantsuhuvihariduse põhimõtetest

  • Tantsuga saab tegeleda väga erinevatel tasemetel. Tantsuhuviharidus on valdkonna keskel, ühendades kogu valdkonna tervikuks ja aidates huvilistel end arendada, erineval moel võimestada ning suurema huviga noortel saada tantsukunsti professionaalideks.

  • Soovime näha kvaliteetset tantsuhuviharidust kolmel tasandil: vabahuvihariduses, õppekavapõhises põhihuvihariduses ja ettevalmistuses professionaalseks tegevuseks eelprofessionaalses huvihariduses.
  • Kvaliteetseks peame sellist õpet, milles on kolm komponenti: tantsutehnikale ja etendamisele suunatud õpe; loovusele ja eneseväljendusele suunatud õpe; üldkultuurilisele teadlikkusele suunatud õpe.

Liikmed

Tule liikmeks!

Toetajad

Haridus- ja Teadusministeerium 


KÜSKi vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2020. aasta taotlusvoor

ETHL on HTMi strateegiliseks partneriks, et arendada tantsu huviala valdkonna kvaliteeti ning saab selle teostamiseks riikliku tegevustoetust.

Projekti eesmärgiks on MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu arengustrateegia loomine, mis võimaldab tõhusamalt liikmesorganisatsioone kaasata ja võimestada.

Kontakt

MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
registrikood 80427451

Hobujaama 12, Tallinn 10151
tantsuharidus@gmail.com

EE367700771002839870 LHV

Liitu uudiskirjaga

Tantsuinfo uudiskiri koondab ja toob huvilisteni kord kuus tantsukunsti, -hariduse ja -noorte valdkonnas toimuva. Uudiskirja koostab Eesti Tantsuhuvihariduse Liit koostöös Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liiduga.

Vaata uudiskirjade arhiivi

Toetajad

Tantsuhuvihariduse arenguprogrammi toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium