Tantsuhuvihariduse maastik on väga mitmekülgne, sisaldades laia valikut erinevatest tantsustiilidest (ballett, kaasaegne tants, jazztants, showtants, lastetants, eesti tants, stepptants, rahvatants jne.) ning huvihariduslikest õppe tasanditest (vabahuviharidus, põhihuviharidus, eelprofessionaalne huviharidus).

Tantsuhuvihariduse valdkond toimib terviksüsteemina, mille erinevad osad lähtuvad vastavalt noore huvi suurusest, valmidusest pühenduda ja eeldustest tantsuõppeks.

Vabahuviharidus – pakub harrastuslikku tantsukogemust ning on hea võimalus paljudele lastele ja noortele oma tantsu- ja liikumishuvi ülesleidmiseks. Tantsimise võimalusi pakuvad mitmed tantsustuudiod ja -rühmad ning üldhariduskoolide, noortekeskuste ja noorte endi omaalgatuslikud tantsuringid üle Eesti.
Põhihuviharidus – võimaldab eesmärgipärast astmelist tantsuõpet, mis on suunatud lastele ja noortele, kellel on soov süsteemseks enesearenguks kooskõlas oma huvidega. Õpetust pakutakse erinevates tantsukoolides, mille õppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).
Eelprofessionaalne huviharidus – tantsu süvaõpe noortele, kes soovivad jõuda professionaalsele tantsija/ etendaja tasemele või jätkata õpinguid kõrgkoolis. Õppetöö toimub EHISes registreeritud õppekava alusel.

Tantsuspetsialisti kutse

Tantsuspetsialist on loominguline töötaja, kes õpetamise ja/või tantsuloome kaudu väärtustab tantsu- ja kultuuritraditsiooni nii harrastuslikul kui professionaalsel tasemel. Töö sisuks on tantsuoskuste, kehalise teadlikkuse, eneseväljendus- ja sotsiaalsete oskuste arendamine.

Miks taotleda?

  • Tantsuspetsialisti kutse on töötajale tõestus tema kompetentsusest ning tööandjale garantii tööotsija pädevuse kohta.
  • Taotlemise protsess annab tantsuga tegelejatele võimaluse oma töid ja mõtteid korrastada, vaadata üle oma töötamise metoodikad, analüüsida oma senist tegevust koos oma tugevuste ja arengukohtadega.
  • Kutsestandard vastab Euroopa normidele ning on abiks välismaal tööd otsides ja töötades.

Loe lisainfot Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu kodulehelt, kes on ka kutse välja andjaks. 

Tantsu katusorganisatsioonid

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit teeb tihedat koostööd kahe alljärgneva organisatsiooniga:

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit – tantsuõpetajaid, koreograafe, tantsijaid ja tantsuvaldkonda panustavaid professionaale ühendav loomeliit 

Eesti Noorte Tantsu Ühing – tantsuga tegelevaid noori ja juhendajaid koondav ning üle-Eestilist koostööd soodustav noorteühing

Tantsuhuvihariduse põhimõtted

ETHL esitlused

Esitlused

Kontakt

MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
registrikood 80427451

Hobujaama 12, Tallinn 10151
tantsuharidus@gmail.com

EE367700771002839870 LHV

Liitu uudiskirjaga

Tantsuinfo uudiskiri koondab ja toob huvilisteni kord kuus tantsukunsti, -hariduse ja -noorte valdkonnas toimuva. Uudiskirja koostab Eesti Tantsuhuvihariduse Liit koostöös Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liiduga.

Vaata uudiskirjade arhiivi

Toetajad

Tantsuhuvihariduse arenguprogrammi toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium