Uudised

Põhimõtted

Kvaliteetse tantsuhuvihariduse põhimõtted on koostanud ETHL-i ekspertgrupp, et luua tantsuhuvihariduse valdkonnas tegutsejatele ühist väärtusruumi, sõlmida liidu liikmete vahel kokkuleppeid tantsuõppe põhimõtete osas, tõsta tantsuhuvihariduse kvaliteeti ja toetada valdkondlikku arengut.

Kasulikud materjalid

Kalender

Meist

Esindame, kaasame ja toetame süsteemselt tantsuhuviharidust ja -tegevust pakkuvaid tantsukoole/stuudioid, sh nende tegevustes osalevaid noori ja juhendajaid, tegevusvõimalusi pakkuvate organisatsioonide juhte ning teisi valdkonnas tegutsejaid läbi omavahelise suhtlusvõrgustiku, koostöö ja arendustegevuste.

Tule liikmeks!

Valdkonnast

Tantsuhuviharidus on eesmärgipärane astmeline tantsuõpe, mis on suunatud ennekõike lastele ja noortele, pakkudes õppijale võimalusi enesearenguks kooskõlas oma huvidega.
Tantsuhuvihariduse maastik on väga mitmekülgne, sisaldades laia valikut erinevatest tantsustiilidest (ballett, kaasaegne tants, jazztants, showtants, loovtants, tänavatants, stepptants, rahvatants jne.) ning õppe tasanditest (huvitegevus, huviharidus, eelkutseõpe).

Koolitused

Tantsuhuvihariduse Liit pakub liikumise- ja tantsuhariduse alast täiendkoolitust sh süsteemset moodulõpet “Tantsuõpetaja stardipakett”, mis vastab tantsuspetisialisti kutsestandardile.

Mentorprogramm

Programmi eesmärgiks on tõsta tantsuhuvihariduse kvaliteeti, soodustada tantsuõpetajate omavahelist suhtlust ning arendada üksteist toetavat koostööd.

Lõimumisprogramm

Programmi eesmärk on tantsuhuvihariduse – ja üldhariduse koostööprogrammi väljatöötamine ja arendamine kahel suunal: tantsuõpetus iseseisva ainena ning ainetunnid loovliikumise ja -tantsu abil.

Aineüleste pädevuste arendamine eeldab läbimõeldud koostööd muuhulgas just üld- ja huviharidust pakkuvate haridusasutuste vahel, et tagada: nüüdisaegne õpikäsitus, kus iga õpilase huvid ja võimed saaksid avalduda ning maksimaalne areng oleks tagatud. Toimima saab õppeprotsessis teadmiste kinnistamine läbi praktika.

MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
registrikood 80427451

Hobujaama 12, Tallinn 10151
tantsuharidus@gmail.com

EE367700771002839870 LHV

Liitu uudiskirjaga

Tantsuinfo uudiskiri koondab ja toob huvilisteni kord kuus tantsukunsti, -hariduse ja -noorte valdkonnas toimuva. Uudiskirja koostab Eesti Tantsuhuvihariduse Liit koostöös Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liiduga.

Vaata uudiskirjade arhiivi

Toetajad

Tantsuhuvihariduse arenguprogrammi toetab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium