Mentorprogramm: tantsuõpetajate kogemused praktikutelt praktikutele.

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit alustab tantsuõpetajate mitmeaastase mentorprogrammiga, et soodustada ja arendada tantsuhuvihariduse kvaliteeti, tantsuõpetajate omavahelist suhtlust ning üksteist toetavat koostööd.

Mentorlus on õppimist ja arengut toetav partnerlus, mis pakub mõlemale osapoolele (nii mentorile kui menteele) isiksuslikku ja professionaalset arengut. Programmi eesmärk on kogemuslik õppimine, parima teadmise jagamine ning tantsuõpetajate kogukonna tugevdamine.

2019. aasta I mentorprogrammi raames toimub:

 • Mentorprogrammi avaseminar mentoritele ja menteedele 14.–15. juunil.
 • Ettevalmistus mentor-mentee koostööks: koolitusprogramm, arengusihtide seadmised, ühised jagamised, mentorluspaaride valimine.
 • Mentorite ja mentee omavaheline kohtumine (juunis, juulis või augustis): tegevusplaani paika sättimine.
 • Mentorite supervisioon augustis ühel päeval. Mentorite jõustamine: täiendavate meetodite kogemine, tööriistakohvri rikastamine (tagasisidestamise koolitus jms).
 • Mentorite ja menteede omavahelised kohtumised (august–detsember): tundide vaatlused, arutelud, tagasisidestamised.
 • Mentorprogrammi sügisseminar mentoritele ja menteedele 21.–22. oktoobril.
 • Koolitusprogramm ja ühised jagamised: täiendavate oskuste omandamine tööks noortega ja kolleegide toetamiseks.
 • Mentorite supervisioon novembris ühel päeval.
 • Mentorite jõustamine: täiendavate meetodite kogemine, tööriistakohvri rikastamine (koolitus jms).

Menteeks kandideerimine on lõppenud.

Kandideeri kindlasti, kui:

 • sul on vähemalt 2-aastane töökogemus tantsujuhendajana/tantsutreenerina/tantsuõpetajana;
 • sul on soov luua koostöö kogenud tantsuõpetajast mentoriga, et saada arendavat toetust ning tagasisidet oma tööle;
 • oled huvitatud enda arendamisest nii isiksuslikul kui professionaalsel tasandil;
 • soovid saada uusi teadmisi ja kogemusi, mis aitavad sul olla veel parem ning õpilasi toetavam tantsuõpetaja;
 • soovid saada tuttavaks tantsuõpetajatega üle Eesti ning vahetada kogemusi;
 • soovid olla teadlik tantsukogukonnas toimuvast ning olla kaasatud erinevatesse tantsuhariduslikesse tegevustesse.

Mentorprogrammis osalejad valitakse registreerimisvormi alusel. Registreeru siin!

Mentoriks kandideerimine on lõppenud.

Kandideeri kindlasti, kui

 • sinu kogemused tantsuõpetajana on juba pikaajalised (vähemalt 6 aastat) ning oled valmis oma kogemusi teistega jagama;
 • oled huvitatud enda arendamisest nii isiksuslikul kui professionaalsel tasandil;
 • soovid saada uusi teadmisi ja kogemusi, et olla veelgi toetavam tantsuõpetaja nii oma õpilastele kui kolleegidele;
 • soovid saada tuttavaks tantsuõpetajatega üle Eesti ning vahetada kogemusi;
 • soovid olla teadlik tantsukogukonnas toimuvast ning olla kaasatud erinevatesse tantsuhariduslikesse tegevustesse.

Mentorprogrammis osalejad valitakse registreerimisvormi põhjal. Registreeru siin!

 

Programmis osalemine on menteedele ja mentoritele tasuta. Kõikidel koolituspäevadel kaetakse majutuse, toitlustuse ja transpordikulud. Mentorite töö menteega on tasustatud.

Kõigi mentorprogrammi soovijatega võtame ühendust ning anname teada programmi valitud!

Küsimuste ja täiendava info soovi korral pöördu meie poole julgesti!

 

Mentorprogrammi läbiviija: MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Mentorprogrammi peakoolitaja: Anne Õuemaa. Enam infot koolitaja kohta.

Mentorprogrammi toetaja: Eesti Haridus- ja Teadusministeerium

 

Kontakt:
tantsuharidus@gmail.com
tel. 5349 9219 Sille Ardel (projektijuht)

www.tantsuharidus.ee
www.facebook.com/EestiTantsuhuvihariduseLiit/