MI koolitus tantsuõpetajatele: kuidas toetada õpilaste arengut mentorina

 

MI koolitusprogramm tantsuõpetajatele: motiveeriva intervjueerimise põhioskuste õpe

Aeg: 5.–6. aprill Pärnus ja 17. mai Tallinnas

Koolitus aitab leida vastuseid järgmistele küsimustele:

Kuidas suhelda ja juhendada nii, et

  • see oleks motiveeriv ja toetaks arengut?
  • kuidas tulla toime välja kutsuvates suhtlusolukordades?
  • kuidas saab MI muuta töö inimestega lihtsamaks?

MI on meetod, mis põhineb koostööl ja toetab suhtluspartneri sisemist motivatsiooni tegutseda ning teha oma elus häid muutusi. See on saanud alguse 80-ndatel aastatel töös keeruliste sihtrühmadega ja on jõudnud tänaseks erinevatesse suhtlemisega seotud valdkondadesse.

Koolitus annab põhiteadmised ja -oskused motiveeriva intervjueerimise (MI) kasutamiseks igapäevases töös. Koolituse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja omavad valmisolekut esmaseid oskusi praktilises töös oma sihtrühmaga rakendada. MI on väga tõhus tööriist tantsuõpetajatele ning teistelegi õpetajatele.

Meil on hea meel, et MI tarkusi on taaskord tantsuinimestele jagamas Anne Õuemaa.

 

Anne Õuemaa tegutseb kolmandat aastat coach-superviisori ja motiveeriva intervjueerimise treenerina. Ta on saanud eripedagoogi väljaõppe Tartu Ülikoolis, uurinud probleemset käitumist, õpetanud haridustöötajaid ja teisi inimestega töötavaid spetsialiste, tegutsenud 16 aastat noorsootöö valdkonnas nii riskinoortega kui ka kohalikus omavalitsuses noorsootööd korraldades. Anne on noortele loodud sotsiaalsete oskuste programmide „Hooliv klass“ ja „Murdepunkt“ kaasautor. Ta kuulub Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treeningu Assotsiatsiooni EMITA, rahvusvahelisse MI treenerite võrgustikku MINT ning Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingusse. Anne töötab igapäevaselt Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses coach-superviisorina.

MI koolitusgrupp on täitunud.

Koolituse tasu: 75 € (sisaldab kõiki kolme koolituspäeva, materjale, toitlustust, majutust, transporti).

 

Koolituse koht ja ajakava:
Pärnus toimub koolitus ja kaugelt tulijatele ööbimine Estonia Resort Hotel & Spas (A. H. Tammsaare pst 4a/6, Pärnu)
 5. aprill Pärnus
I päev: Sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse, 7 (AK): MI olemus, kujunemislugu
ja rakenduskohad; Ambivalentsuse mõiste; MI vaimsus; MI põhitehnikad.
10:30 Kogunemine
11:00–13:00 Sessioon I
13:00–14:00 Lõuna
14:00–15:40 Sessioon II
15:40–16:00 Paus
16:00–17:30 Sessioon III
18:00 Õhtusöök
Õhtune programm: lõõgastus + ühisarutelud

6. aprill Pärnus
II päev: MI tehnikad ja protsessid, 7 (AK): MI 4 protsessi; Muutusejutt ja selle toetamine;
Samaksjäämisejutt ja sellele vastamine; MI põhitehnikad, põhitehnikate harjutamine 4
protsessi ja MI vaimsuse kontekstis.
9:45 Kogunemine
10:00–12:00 Sessioon I
12:00–13:00 Lõuna
13:00–14:40 Sessioon II
14:40–15:00 Paus
15:00–16:30 Sessioon III
Kuni 17:00 küsimuste ja arutelu aeg
Kojusõit

 

17. mai Tallinnas
Tallinnas toimub koolitus Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12)
III päev: MI praktiseerimine ja eneseanalüüs, 7 (AK): Iseseisva töö analüüs; MI tehnikate
praktiseerimine juhendamisel.
9:30 Kogunemine
9:45–12:00 Sessioon I
12:00–12:30 Lõuna (kiire ja kerge, sama maja alumine korrus)
12:30–14:15 Sessioon II
14:15–14:30 Paus
14:30–15:45 Sessioon III

 

Vaata MI koolituse õppekava siit!

 

Alguse saab ka tantsuhuvihariduse õpetajate mentorprogramm: kogemuste jagamised praktikutelt praktikutele. Tutvu lähemalt mentorprogrammiga! 

 

Mentorprogrammi ja MI koolituse läbiviija: MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Mentorprogrammi ja MI peakoolitaja: Anne Õuemaa. Enam infot koolitaja kohta.

Kontakt: tantsuharidus@gmail.com, tel. 5349 9219 Sille Ardel (projektijuht)