Laste tantsu koolitus tantsuõpetajatele 2024

387775291_923056682599039_8188439899067489519_n

Kevadel toimuv tantsualane täiendkoolitus tutvustab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks koolieelses eas ja I kooliastme õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul.

Koolituse eesmärk on toetada tantsuõpetajate isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja oskusi laste kehalisest, vaimsest, sotsiaalsest ja emotsionaalsest arengust tantsu õpetamisel koolieelses eas ja I kooliastmes.

Laste tantsu koolitus toimub märts 2024 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12, Tallinn).

Koolitajad:

Lagle Reinup  – Vaimne, sotsiaalne ja emotsionaalne areng  

Maive Mõttus  – Laste motoorne  ja kehaline areng ja füüsilised eripärad

Anastasia Koot  – Tantsutunni ülesehitus 

Kärt Tõnisson ja Ajjar Ausma – Tantsude ja koreograafia loomine lastele

Meeli Pärna – Eakohane lähenemine, head ja halvad näited

SKA Lasteabi – Kuidas märgata abivajavat last

Koolituse raames läbitavad teemad:

 • Laste motoorne ja kehaline areng  
 • Laste vaimne, sotsiaalne ja emotsionaalne areng  
 • Kuidas märgata abivajavat last 
 • Õppeprotsessi kavandamine ja tantsutunni ülesehitus arvestades laste vanusega
 • Mängulised kombinatsioonid laste koordinatsiooni ja koreograafilise mälu arendamiseks
 • Tantsude ja koreograafia loomine lastele, tasakaalu leidmine tantsu loomise kõigi komponentide vahel, arvestades sealjuures laste vanusega

Maht: 30 ak tundi

Koolitus koosneb kahest moodulist, mis sisaldab korraga kahte õppepäeva. Iga mooduli ajakava avaldame vähemalt kuu aega enne koolituse toimumist liidu kodulehel ja osalejatele e-kirja teel.

I moodul 2.-3.märts ja II moodul 23.-24. märts.

Koolituse tasu (sisaldab kahe mooduli kõiki koolituspäevi ja materjale):

150 eurot (ETHL liikmed)/200 eurot (mitte-ETHL liikmed), millest 50 eur kuulub tasumisele arve saamisel ja kogusumma tuleb tasuda 1. veebruariks 2024.

Registreerumistasu maksmine kindlustab koha koolitusel ja seda ei tagastata loobumise korral. 

 • Kõikide registreerujatega võtame ühendust ning saadame koolituse arve.
 • Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi vastavalt osalusele.
 • Tunnistuse saamiseks on vajalik osalus vähemalt 80 % õppetundidest, tõendiga kinnitatakse koolituse läbimist vastavalt osalusele.
 • Koolituse tegelik maksumus ühe inimese kohta on 400 eurot, millest 50 % katab Haridus- ja Teadusministeerium.
 • Juhul, kui osaleja jätab mõjuva põhjuseta koolituse pooleli, tuleb tasuda koolituse eest kogumahus (sh HTMi poolt kaetud osa).

Laste tantsu koolituse õppekava vaata siit!

Registreeri oma osalus koolitusele!

Kohtade arv on piiratud, seega tasub registreerumisega kiire olla!

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.


Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha koolitusprogrammis muudatusi.