Noorte Tantsu Foorum panustas tantsuhuvihariduse edendamisse

Noorte Tantsu Foorum oli algatus, mis keskendus noorte võimestamisele, nende motiveerimisele ja muutuva maailmaga kohanemisele tantsuhuvihariduse kontekstis. Projekti käigus korraldati mitmeid olulisi ja mitmekesiseid tegevusi, mille eesmärk oli noorte enesearengu, motivatsiooni ja hakkama saamise toetamine.

Päev algas Grete Arro inspireeriva motivatsiooniloenguga, kus osalejatele räägiti enese motiveerimise olulisusest ning kuidas suhtuda vigadesse ja takistustesse positiivselt, kui võimalustesse õppimiseks ja kasvamiseks. Loeng kestis tund aega ja oli interaktiivne, kaasates noori arutellu. Seejärel toimus elav vestluspaneel, kus osalesid Haridusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja noorteühenduse esindajad ning BFM koreograafia õppekava tudeng. Paneelis arutati maailma muutuste ja tänapäeva noorte ees seisvate väljakutsete üle. Samuti arutleti milline on kvaliteetne tantsuhuviharidus läbi noorte silmade – mida nemad ootavad, soovivad. Osalejad said esitada küsimusi ja jagada oma mõtteid, mis rikastas arutelu mitmete erinevate vaatenurkadega.

Projekti käigus toimunud mitmekülgsed tegevused, sealhulgas motivatsiooni loeng ja vestluspaneel, inspiratsiooni töötoad ning sügav kunstiline etendus, mitte ainult ei varustanud noori vajalike oskuste ja teadmistega, vaid lõid ka turvalise keskkonna, kus noored said vabalt jagada oma muresid ja väljakutseid. Projektitegevuste käigus koguti noortelt olulist tagasisidet, mis aitab kaasa kvaliteetse tantsuhuvihariduse edendamisele.

Vestluspaneelist ja tagasiside küsimustikust kogutud vastuste põhjal panime kokku noorte seisukoha tantsuhuvihariduse kvaliteedi ja noorte vajaduste vaates:

  • Tantsuõppe sisu: Noored soovivad mitmekesist ja kaasahaaravat tantsuõpet, kus õpitakse erinevaid tantsustiile ja -traditsioone. Samuti peavad nad oluliseks, et tantsuõpe hõlmaks mitte ainult tehnilisi oskusi, vaid ka loovust ja eneseväljendust.

  • Õpetamismeetodid ja -lähenemised: Noored hindavad avatud ja toetavat õpikeskkonda, kus julgustatakse küsimusi esitama ja omavahel koostööd tegema. Interaktiivsed tundide ülesehitused, kus õpetajad kaasavad õpilasi otsuste tegemisse ja loomingulistesse protsessidesse, on inspireerivad ja harivad ning noorte silmis vajalikud.

  • Toimetulek stressi ja väljakutsetega: Noored vajavad tuge stressi ja väljakutsete haldamisel, mis võivad kaasneda intensiivse tantsuõppega. Psühholoogiline tugi, stressijuhtimise töötoad ja enesehoolduse oskuste õpetamine on olulised, et aidata noortel säilitada vaimne ja emotsionaalne tasakaal.

  • Tantsuõpetajate ja lapsevanemate roll: Tantsuõpetajad peaksid olema mitte ainult oskuslikud juhendajad, vaid ka mentorid ja eeskujud. Nad võiksid julgustada avatud suhtlemist, tagasiside andmist ja vastastikust austust. Lapsevanemate toetus on samuti oluline, nende osalus tantsusündmustes ja -etteastetes aitab luua toetavat kogukonda.

  • Millist tuge noored soovivad: Noored vajavad ressursse ja võimalusi, et arendada oma tantsuoskusi ja huvisid edasi. Stipendiumid, õppestipendiumid ja juhendamisprogrammid võivad aidata noortel oma potentsiaali täielikult realiseerida. Samuti on oluline pakkuda platvorme, kus noored saavad oma oskusi näidata, näiteks tantsuvõistlused ja avalikud etendused.

Noorte Tantsu Foorum mitte ainult ei toetanud noori nende enesearengus, vaid andis neile ka vahendid ja enesekindluse astuda vastu elu väljakutsetele ning järgida oma unistusi ja eesmärke. See algatus mängib olulist rolli noorte häälte kuuldavaks tegemisel ühiskonnas ja aitab kaasa noortele suunatud huviharidusprogrammide ja tegevuste paremale kohandamisele vastavalt noorte vajadustele ja ootustele.

Projekti elluviimist toetasid Eesti Noorteühenduste Liit ja Haridus- ja Teadusministeerium Noorte osaluse fondi raames.