Koolitants 2024 ENTÜ noortežürii

Taaskord on tulemas festival KOOLITANTS ja noortežüriid oodatakse oma sõna sekka ütlema.
Selleks, et kaasa lüüa, tuleks läbida tantsuanalüüsi koolitus, mis toimub 9. märtsil Tallinnas ETA-s. Juhendajaks on taas Helena Pihel.

  •  See on süvitsiminev töötuba, kus ühendatakse teoreetiline loeng ja praktiline osa. Vaadeldakse ning analüüsitakse nii üksikuid tantse kui ka tantsulavastuste formaati.
  • Läbiviidud loengute ja arutelude tulemusel luuakse noorte endi poolt alussüsteem, mille alusel tantsuloomingut analüüsida, tagasisidestada ja hinnata.
  • Noored saavad ka kogemuse, millistes tingimustes toimub hindaja või žüriiliikme töö.

Töötuppa registreerimine SIIN

Lisainfo: noortetants@gmail.com