Täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele 2020

Juuli viimasel päeval algav tantsuõpetajate täiendkoolitus tutvustab erinevaid praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks ja erinevas vanuses õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks ning tutvustab tantsuspetsialisti kutsestandardit ja kutse taotlemise võimalusi. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul. 

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada õpetaja isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja pädevusi tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks ning taseme tõstmiseks.

 

Toimub ajavahemikul juuli-oktoober 202 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12)

31. juuli-2. august I moodul

21.-23. august II moodul

18.-20. september III moodul

9.-11. oktoober IV moodul (uued kuupäevad)

 

Vaata koolitusprogrammi moodulite ajakava siit!

 

Programmi raames läbitavad teemad:

TANTSUÕPETAJA TÖÖ SPETSIIFIKA: roll, eesmärgid, meetodid;

TANTSU ÕPPIJA: vanus, eripärad, huvid;

GRUPP: koostöö, sotsiaalsed oskused;

TANTSUKUNST: koreograafia, lava, kostüüm, valgus, muusika;

TANTSUTEHNIKA: kehateadlikkus, kuhu edasi?

Maht: 120 ak (96 ak + 24 ak iseseisev töö)

Programm koosneb neljast moodulist, mis sisaldab korraga kolme õppepäeva ja iseseisvat tööd.

Iga mooduli ajakava avaldame vähemalt kuu aega enne koolituse toimumist liidu kodulehel ja osalejatele e-kirja teel. 

Koolituse läbinud saavad tunnistuse/tõendi vastavalt osalusele.

 

Registreerimine on lõppenud, grupp täis ja koolitusprogramm käimas!

 

FB-s täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele 2020

 

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Korraldaja Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse koolitusprogrammis vajadusel teha muudatusi.

Lisainfo:

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

e-mail:  tantsuharidus@gmail.com