Tantsuhuvihariduse kvaliteedi arendamise koolituse toetusprogramm 2022

Tantsuhuvihariduse kvaliteedi arendamise koolituse toetusprogramm tantsuhuvikoolidele ja tantsuhuvitegevust pakkuvatele organisatsioonidele 2022

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit kuulutab välja toetusprogrammi koolituste korraldamiseks tantsuhuvihariduse kvaliteedi tõstmise eesmärgil!

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, seminar 2018

Kvaliteedi arenduseks saavad koolituse toetust taotleda kõik Eestis tantsuhuvihariduse valdkonnas tegutsevad juriidilised isikud, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on tantsuhuvihariduse või -tegevuse pakkumine.

Programmiga soodustatakse huvihariduse pakkujate valmidust ja võimekust kvalitatiivsete muudatuste elluviimiseks. Tantsuhuvihariduse maastikul on vähe võimalusi organisatsiooni siseste ja valdkonna üleste koolituste läbiviimiseks.

Toetusprogramm soodustab tantsuhuvihariduse organisatsioonide võimalusi kvaliteedi tõstmiseks tantsuõppes, arendada oma kooli töötajaskonda ja rakendada erinevaid õppemeetodeid ja -süsteeme ning teha koostööd teiste tantsukoolide ja -stuudiotega.

Toetusprogrammi eelarve maht on 9 000 eurot. 

Tantsuhuvihariduse kvaliteedi arendamise koolituste läbiviimise taotlusvoor avatakse 15. augustil 2022. Taotlusi saab esitada kuni 15. septembrini 2022 (k.a).

Ülevaade koolitustoetuse tingimustest:

  • koolitus on suunatud tantsuhuvikoolide ja tantsuhuvitegevust pakkuvate organisatsioonide töötajatele ja tantsuõpetajatele.
  • koolitus peab toimuma perioodil 1. oktoober kuni 12. detsember 2022.
  • koolituse õppemaht peab olema vähemalt 4 akadeemilist tundi.
  • toetuse summa on 200-450 eurot organisatsiooni sisekoolituseks ja kuni 1000 eurot ühiskoolituste korraldamiseks koostöös teiste tantsuhuvikoolidega.
  • üks taotleja saab toetust taotleda ühe projekti kohta.
  • toetust võib kasutada ainult koolitaja töötasu katmiseks.

Toetuse taotlejal ja saajal tuleb:

  • esitada toetuse taotlusvorm perioodil 15. augustist kuni 15. septembrini 2022 (k.a). Toetuse taotlemiseks tuleb täita vorm, mis on leitav siit
  • esitada sisuline aruanne hiljemalt 16. jaanuariks 2023 (k.a). Aruande esitamiseks tuleb täita vorm, mis on leitav siit
  • koolituse korraldusmeeskonna esindaja teeb ETHLi inspiratsiooni seminaril tutvustuse oma koolitusprojekti sisust ning saadud kasuteguritest. Seminar on avatud kõigile huvilistele.

Tutvu toetusprogrammi statuudiga

 

Lisainfo:
Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
e-mail: tantsuharidus@gmail.com
www.tantsuharidus.ee