Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu üldkoosolek toimub 12. mail 2021 Zoomis

ETHLi üldkoosolek toimub kolmapäeval, 12. mail 2021 kell 10:00-14:00 Zoom keskkonnas

 

Üldkoosoleku info on saadetud kõigile liidu liikmetele!

 

Koosoleku päevakava ja teemad:

9:45-10:00 kogunemine Zoom keskkonda, et saaksime alustada täpselt

10:00-10:10 koosoleku algus, päevakava ja koosoleku kodukorra tutvustamine

10:10-11:20 hääletamist vajavad teemad

  • muudatused põhikirjas, luua lisaks juhatusele volikogu tasand (rakendame alates 2022. aastast, sügisesel koosolekul valime volikogu)
  • liikmemaksu kehtestamine alates 2021/22 õppeaastast
  • eelmise perioodi tegevuste ülevaade, 2020 aasta majandusaasta aruande kinnitamine
  • 2020. aasta majandusaasta aruanne on üleval liidu kodulehel ja kõigil on võimalus sellega tutvuda. Asukoht liidu kodulehel alamleht meist – dokumendid, otsetee: ETHL majandusaasta aruanne 2020

11:20-11:45 2021. aasta sündmused ja koolitused

11:45-12:00 paus

12:00-13:30 tantsuhuvihariduse põhimõtete dokumendiga tutvumine ja arutelu

13:30-14:00 kõik muud teemad, küsimused ja vastused

14:00 koosoleku lõpp

 

Täpsustavate küsimuste korral võtke palun ühendust.

Ootame rohket osavõttu! Hiljem, pärast koosolekut, edastame kõigile liikmetele listi kaudu üldise koosoleku protokolli, kuid kindlasti on mitmeid arutelusid, mis on väga olulised ja põnevad, mida protokoll ei suuda edasi anda.

 

Parimate tervitustega ja kohtume juba peagi!

ETHLi tiim

 

Info: tantsuharidus@gmail.com, tel. 5622 4717 (Jane)

 

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

www.tantsuharidus.ee