Huvihariduse katusorganisatsioonide avalik pöördumine

AVALIK PÖÖRDUMINE

30.05.2022

Avalik pöördumine Vabariigi Valitsusele

 

Eesti huvihariduse katusorganisatsioonid teevad ühispöördumise, et toetada Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse avalikku pöördumist (Postimees, 12.05.2022).

Huvihariduse katusorganisatsioonid on seisukohal, et haridus- ja teadusministeeriumi sügisene kiirtestide hange, tänu millele said koolid alustada õpilaste testimist, aitas säilitada huvihariduse ja vältis selle veelgi sügavamasse kriisi sattumise. Kui sügise alguses olime olukorras, kus lähikontaktsed lapsed olenemata sellest, kas nad olid haiged või terved – ei saanud osaleda huvihariduses, mis omakorda drastiliselt suurendas tegevustest lahkuvate noorte arvu, siis tänu testimisele olukord normaliseerus ning lapsed ja noored said uuesti osaleda õppetöös ja sportimises. 

Distantsõpet ei ole võimalik kohandada kõigil erialadel, mis tekitab vältimatult olukorra, kus mitmed erialad läheksid sundsulgemisele. See tooks kaasa omakorda õpilaste lahkumise huvikoolidest ja pedagoogilise personali töötuse. Seega oli huvikoolide lahtihoidmine hädavajalik.

Mõistame, et sellel hankele on vaja anda õiguslik hinnang, kuid antud olukorras oli tegemist vajaliku tegutsemisega kriisiolukorras.

Huvihariduse roll noorte vaimsele tervisele on asendamatu ja kriisisituatsioonides ongi juhi ehk ministri roll võtta vastu kiireid, kuid hädavajalikke otsuseid.

 

Pöördumisele on alla kirjutanud

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Eesti Erahuvialakoolide Liit

Eesti Huvikoolide Liit

Eesti Kunstikoolide Liit

Eesti Muusikakoolide Liit 

Eesti Teadushuvihariduse Liit

 


Koolijuhid ja -psühholoogid: ministeeriumi tegutsemine kiirtestide hankega oli ainuõige. Postimees, 12.05.2022.