Koondame kokku tantsu e-õppe võimalused!

Foto: Ekaterina Soorsk

 

Kutsume kõiki tantsustuudioid, -koole, -õpetajaid jagama oma häid e-tantsuõppe praktikaid ühises Drive keskkonnas –  Erinevad keskkonnad ja materjalid tantsu e-õppe korraldamiseks.

Koondame ühiselt kokku erinevad tantsu koduõpet toetavad materjalid nii keskkondade, online tundide, tantsu õppeainete materjalide, liikumis- ja tantsuanalüüsi ülesannete osas jne.

Kaust on avatud kõikidele liikumise ja tantsuõppe läbiviijatele, et saada inspiratsiooni ning jagada oma kogemusi.
Palume kasutada jagatud materjale vastutustundlikult – ära kustuta kellegi teise poolt lisatud infot, materjale ja linke!

 

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit on kontaktis Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning püüame läbi mõelda võimalusi erahuvikoolide toetamiseks praeguses eriolukorras. 

Omalt poolt soovitame väga, et võimalusel korraldaksite e-tantsuõpet ning ei katkestaks õppetööd. 

Püüame kutsuda üles kõiki lapsevanemaid mitte loobuma huvihariduse tasude maksmisest ja lepingute lõpetamisest, et saaksime antud olukorras leida parimad lahendused tantsuhuvikoolide jätkusuutlikult edasi töötamise tagamiseks. 

 

Antud info edasi jagamine on väga oodatud. Uudis asub ETHLi kodulehel ja Facebookis.

 

Nutikus ei saa tantsumaastikul kunagi otsa – hoiame kokku!

 

ETHLi tiim