ETHL suvised mõttetalgud ja inspiratsioonipäev Pärnus

ETHLi suvised mõttetalgud ja inspiratsioonipäev

Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu suvised mõttetalgud ja inspiratsioonipäevad jõudsid taaskord edukalt lõpule, võttes kokku mitmeid olulisi teemasid ja pakkudes osalejatele väärtuslikku sisendit. 

Suur tänu Veikko Valkiainenile kaasaegse juhi väljakutsete teemade käsitlemise eest. Tema jagatud teadmised ja perspektiivid panid aluse viljakatele aruteludele ning innustasid osalejaid uutele mõtetele.

Samuti oleme tänulikud Kati Ongile efektiivse häälepraktika tutvustamise eest. Tema juhendamisel õppisime kasulikke tehnikaid ja nippe, mis aitavad oma häält otstarbekalt kasutada.

Irena Pauku andis meile võimaluse osa saada energiat kasvatavast tantsutöötoast. Tema juhendamisel saavutasime mitte ainult kehalise värskuse, vaid leidsime ka uusi viise eneseväljenduseks läbi liikumise.

Annika Viibus viis meid mõtetevahetuseni MFÕ ja FÕ lõimingu arengutest. Tema esitatud ideed ja visioonid aitavad kaasa meie tegevuse edasisele suunale ning panid aluse olulistele diskussioonidele.

Suur tänu Eesti Noorte Tantsu Ühingu ja dotE tantsu- ja vabaajakeskuse noortele, kes tõid meieni selge vaate oma ootustest kvaliteetsele tantsuhuviharidusele. Noorte grupitööd on hindamatuks panuseks meie tulevaste tegevuste kavandamisel.

Täname südamest kõiki meie suurepäraseid liikmeid sisukate arutelude eest. Teie aktiivne osavõtt ja mõttevahetus aitavad meil astuda vastu uuele hooajale värskelt ja positiivselt meelestatuna.

Lõpetuseks, suur tänu suvepealinn Pärnule, kes võõrustas meid ja pakkus hubast olemist ning tormivarju. Teie külalislahkus ja toetus aitasid kaasa meie ürituse meeldivale õhkkonnale ning jätsid meile sooja mälestuse.

Jääme ootama põnevusega järgmisi kohtumisi ja uusi inspiratsiooniallikaid tulevasteks ettevõtmisteks!