Koostööpäev “Tantsu lõimumine formaalharidusega”

foto: Eesti Tantsuagentuuri arhiiv

 

Ees ootab juba neljas koostööpäev ja tantsu lõimumise kohtumine!

18. oktoober kell 11:00-14:00 toimub IV koostööpäev: loodusainete õpetamine tantsu abil.
Kohtumine toimub ikka Viljandis (huvikool Aplaus on paus, Lossi 30), kuhu endiselt kõik üld- ja tantsuhariduse lõimisest huvitatud inimesed on väga oodatud! 
Registreeri oma osalus SIIN.
***
Tantsu Huvihariduse Liidu poolt ellu kutsutud programmi eesmärk on tantsuhuvihariduse ja üldhariduse koostööprogrammi väljatöötamine ja arendamine kahel suunal: tantsuõpetus iseseisva ainena ning ainetunnid loovliikumise ja -tantsu abil.
Esimesel koostöökohtumisel “Tantsu lõimumine formaalharidusega” kaardistati esimesed teemavaldkonnad, millega spetsiifilisemalt edasi tegutsetakse.
Esmalt keskendume sellele, kuidas loovliikumine ja -tants saab toetada üldpädevuste arengut ning aitab kaasa ainete õppimisel üldhariduskoolis.
II koostööpäeva teemaks oli tants ja matemaatika.
III koostööpäeva teemaks oli tants ja ajalugu.
Programmi käigus loome õppematerjale ning perspektiivis on ka õppepäevade korraldamine huvi- ja üldhariduskooli õpetajatele lõimitud ainetundide läbiviimiseks.
***
Projekti eestvedajaks on Anne Tamm-Kivimets ja Eve Noormets / Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Lõimumisprogrammist loe siit!
Info ka FB sündmuse kaudu.