Month: March 2023

Liidu juhatuse liikmed kohtusid märtsis Ida-Virumaa tantsuõpetajatega Kohtla-Järvel ja Narvas.

Liidu esindajad tegid ülevaateid ETHLi erinevatest tegevustest, millest saaksid osa võtta nii Ida-Virumaa tantsuõpetajad, koolijuhid kui ka tantsunoored. Pidasime plaani ja panime paika võimalusi tantsupedagoogika ja projektijuhtimise koolituste korraldamiseks, millest kohalikul tasandil tunti väga puudust. Hetkel ongi ETHLis käimas tantsuõpetajate koolituspäeva korraldamine Ida-Virumaal.

15. märtsil Eesti Huvikoolide Liidu poolt korraldatud huvihariduse konverentsi päev “Piirideta huviharidus” pakkus huvitavaid ja inspireerivaid ettekandeid erinevatelt valdkonnaga seotud osapooltelt: kultuuriminister Piret Hartman, õiguskantsler Ülle Madise, Narva linnapea Katri Raik, Narva Riigigümnaasiumi direktor Irene Käosaar jne.

Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu juhatuse liikmed Jane Miller-Pärnamägi ja Meeli Pärna teadvustasid huvihariduse kvaliteedi olulisust ettekandes “Huvihariduse kvaliteet – piirid või võimalused?”.

Kokkuvõtlikus huvihariduse tulevikku vaatavas paneelis vahetasid mõtteid Tormi Kotkas (HTMi huvihariduse valdkonna juht), Heilo Altin (Eesti Teadushuvihariduse Liit), Jane Miller-Pärnamägi (Eesti Tantsuhuvihariduse Liit), Madis Sarik (Rae vallavanem), Siimon Härm (erahuvikooli Edukoht juht), Margit Mikk (Eesti Kunstikoolide Liit).

Huviharidus on väga oluline haridussüsteemi osa ning Ida-Virumaa huviharidus vajab suuremat tähelepanu ja panustamist kõigilt erinevatelt osapooltelt, et kõigil lastel ja noortel oleks võimalik oma huvisid arendada eesti keelses keskkonnas läbi kaasaegsete õppemeetodite.

Kõnekad on huvihariduse konverentsil esitatud faktid, et Ida-Virumaa 400-st õppekavast vaid 49 on eesti keelsed ning Narva linnas on ainult üks eesti keelne huviring.

Panustame ETHLi poolt koostöös edasi heade partneritega nii Ida-Virumaal kui mujal ning loodame, et tantsuhuviharidus suudab pakkuda rohkemaid ja kvaliteetsemaid arenguvõimalusi Ida-Virumaa lastele ja noortele.

 

Fotod: Anna Lavrentsova