Month: October 2023

Noorte Tantsu Foorum oli algatus, mis keskendus noorte võimestamisele, nende motiveerimisele ja muutuva maailmaga kohanemisele tantsuhuvihariduse kontekstis. Projekti käigus korraldati mitmeid olulisi ja mitmekesiseid tegevusi, mille eesmärk oli noorte enesearengu, motivatsiooni ja hakkama saamise toetamine.

Päev algas Grete Arro inspireeriva motivatsiooniloenguga, kus osalejatele räägiti enese motiveerimise olulisusest ning kuidas suhtuda vigadesse ja takistustesse positiivselt, kui võimalustesse õppimiseks ja kasvamiseks. Loeng kestis tund aega ja oli interaktiivne, kaasates noori arutellu. Seejärel toimus elav vestluspaneel, kus osalesid Haridusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja noorteühenduse esindajad ning BFM koreograafia õppekava tudeng. Paneelis arutati maailma muutuste ja tänapäeva noorte ees seisvate väljakutsete üle. Samuti arutleti milline on kvaliteetne tantsuhuviharidus läbi noorte silmade – mida nemad ootavad, soovivad. Osalejad said esitada küsimusi ja jagada oma mõtteid, mis rikastas arutelu mitmete erinevate vaatenurkadega.

Projekti käigus toimunud mitmekülgsed tegevused, sealhulgas motivatsiooni loeng ja vestluspaneel, inspiratsiooni töötoad ning sügav kunstiline etendus, mitte ainult ei varustanud noori vajalike oskuste ja teadmistega, vaid lõid ka turvalise keskkonna, kus noored said vabalt jagada oma muresid ja väljakutseid. Projektitegevuste käigus koguti noortelt olulist tagasisidet, mis aitab kaasa kvaliteetse tantsuhuvihariduse edendamisele.

Vestluspaneelist ja tagasiside küsimustikust kogutud vastuste põhjal panime kokku noorte seisukoha tantsuhuvihariduse kvaliteedi ja noorte vajaduste vaates:

  • Tantsuõppe sisu: Noored soovivad mitmekesist ja kaasahaaravat tantsuõpet, kus õpitakse erinevaid tantsustiile ja -traditsioone. Samuti peavad nad oluliseks, et tantsuõpe hõlmaks mitte ainult tehnilisi oskusi, vaid ka loovust ja eneseväljendust.

  • Õpetamismeetodid ja -lähenemised: Noored hindavad avatud ja toetavat õpikeskkonda, kus julgustatakse küsimusi esitama ja omavahel koostööd tegema. Interaktiivsed tundide ülesehitused, kus õpetajad kaasavad õpilasi otsuste tegemisse ja loomingulistesse protsessidesse, on inspireerivad ja harivad ning noorte silmis vajalikud.

  • Toimetulek stressi ja väljakutsetega: Noored vajavad tuge stressi ja väljakutsete haldamisel, mis võivad kaasneda intensiivse tantsuõppega. Psühholoogiline tugi, stressijuhtimise töötoad ja enesehoolduse oskuste õpetamine on olulised, et aidata noortel säilitada vaimne ja emotsionaalne tasakaal.

  • Tantsuõpetajate ja lapsevanemate roll: Tantsuõpetajad peaksid olema mitte ainult oskuslikud juhendajad, vaid ka mentorid ja eeskujud. Nad võiksid julgustada avatud suhtlemist, tagasiside andmist ja vastastikust austust. Lapsevanemate toetus on samuti oluline, nende osalus tantsusündmustes ja -etteastetes aitab luua toetavat kogukonda.

  • Millist tuge noored soovivad: Noored vajavad ressursse ja võimalusi, et arendada oma tantsuoskusi ja huvisid edasi. Stipendiumid, õppestipendiumid ja juhendamisprogrammid võivad aidata noortel oma potentsiaali täielikult realiseerida. Samuti on oluline pakkuda platvorme, kus noored saavad oma oskusi näidata, näiteks tantsuvõistlused ja avalikud etendused.

Noorte Tantsu Foorum mitte ainult ei toetanud noori nende enesearengus, vaid andis neile ka vahendid ja enesekindluse astuda vastu elu väljakutsetele ning järgida oma unistusi ja eesmärke. See algatus mängib olulist rolli noorte häälte kuuldavaks tegemisel ühiskonnas ja aitab kaasa noortele suunatud huviharidusprogrammide ja tegevuste paremale kohandamisele vastavalt noorte vajadustele ja ootustele.

Projekti elluviimist toetasid Eesti Noorteühenduste Liit ja Haridus- ja Teadusministeerium Noorte osaluse fondi raames.

Tantsuhuvihariduse aastapäev 18.november Viimsi Artium

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit korraldab juba viiendat korda Eesti tantsuhuvihariduse aastapäeva galat ning toob kokku üle 250 noore tantsija ja 50 tantsuõpetaja erinevatest tantsukoolidest ja -stuudiotest üle Eesti. Päeva raames toimuvad mitmed sündmused, mis jõuavad lisaks kohapeal osalejatele laiema huviliste ringini läbi salvestuste. Tegemist on tantsuhariduse kogukonda kaasava sündmusega, mille raames tehakse koostööd suure osa tantsuhuvihariduse võrgustikku kuuluvate organisatsioonide ja partneritega.

TANTSU FOORUM
Registreeri foorumile siin!
Foorumil osalemine on tasuta

11:30-16:30 Tantsuhuvihariduse Foorum Viimsi Artiumi kammersaalis
Noorte Tantsu Foorumil räägitakse täna keerulises ja muutuvas maailmas hakkamasaamisest ning tantsuhuvihariduse kvaliteedi hoidmise võimalustest. Foorumi vestlusringidesse kaasatakse noored, tantsuõpetajad, tantsuhuvihariduse valdkonnaga seotud partnerid, poliitika kujundajad, lapsevanemad ja mitmed teised olulised osapooled.
Kohapeale kuulama ja arutlema on oodatud kõik tantsuõpetajad, tantsunoored, tantsuhuvihariduse valdkonnaga seotud partnerid ja poliitika kujundajad.
Foorumit modereerib Monika Tomingas (Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu juhatuse liige).

AJAKAVA
11:00-11:30 Saabumine

11:30-11:40 Foorumi avamine

11:40-11:50 Tantsuprofessionaalide kvalifikatsioon ja selle vajalikkus // Monika Tomingas (Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu juhatuse liige)

11:50-12:00 Tantsuhuvikooli toimetulek ja roll ühiskonnas – kelle jaoks ja kelle raha eest? // Krõõt Kiviste (Shaté Tantsukooli direktor)

12:00-12:10 Mitteformaalse ja formaalse hariduse lõimimine: mis on riigipoolne plaan ja miks? // Annika Viibus (Haridus- ja Teadusministeeriumi peaekspert, lõimingu rakendumise koordinaator)

12:10-12:20 Kultuuriministeeriumi vaade kultuurharidusele // Annikki Aruväli (Kultuuriministeeriumi noortekultuuri ja kultuurihariduse ekspert)

12:20-12:30 Kvaliteetne tantsuhuviharidus läbi tantsunoorte vaate // Saara Oras (Eesti Noorte Tantsu Ühingu liige, ETA Tantsukooli õpilane)

12.30-13:45 paneeldiskussioon: Toimetulek versus kvaliteet. Kuidas saame ennast ja üksteist toetavalt tänastes muutlikes oludes soovitud suundades edasi liikuda?
Arutlevad Annika Viibus, Annikki Aruväli, Krõõt Kiviste, Saara Oras ning vestlust modereerib Monika Tomingas.

13:45-14:30 Lõunapaus

14:30-15:00 Noorte Tantsu Foorum 2023 vol1 ja vol2 kokkuvõtted: mis mõtted kaasa võtame Helena Pihel

15:00-16:30 Ülli Kukumägi loeng “MÕTTE JÕUD – OPTIMEERITUD MÕTTEVIIS”
Mõtted on ainsad, mida suudame täielikult kontrollida ja muuta. Mõtteviisi optimeerimise kaudu saame keskenduda paremini, saavutada eesmärke, hoida tervist, säilitada rahu keerulistes olukordades ning tunda end enesekindlamalt. Kuidas saame teadlikult kontrollida oma mõtteid ja muuta käitumismustreid?
Ülli Kukumägi on pikaajalise kogemusega verbaalse ja mitteverbaalse kommunikatsiooni lektor/koolitaja/nõustaja, kes on õppinud nii psühholoogiat, sõltuvushäirete ravimetoodikaid, lahenduskeskset lühiteraapiat, hüpnoteraapiat, kehakeele dekodeerimist erinevate rahvusvaheliste ekspertide juures.

16:30 NOORTE INTERDISTSIPLINAARSE TÖÖTOA PERFORMANCE (black box)

11:00-16:00 Noortele toimuvad interdistsiplinaarsed töötoad, mis seotakse erinevate kunstimeediumite kaudu: tants, multimeedia, kujutav kunst. Töötubasid viivad läbi Karmen Teesi Pregel (tants), Kadi Aare (multimeedia) ja Matti Tapio Vainio (kunst). Töötoad kulmineeruvad suure ühise improvisatsioonilise performance´ga, mida on kõigil huvilistel võimalik nautida peale Noorte Tantsu Foorumi lõppu 16:30.
Gala publik saab osa töötoa installatsioonist algusega kell 18:30, mis annab kogu õhtusele osale avalöögi.

TANTSUHUVIHARIDUSE GALA “Oma loo leian ma üles” kell 18:30.

Tantsuhuvihariduse 6. aastapäeval etendub interdistsiplinaarne lavastus “Oma loo leian ma üles”, mille autoriks on 21 tantsukooli ja -stuudio koreograafid ja tantsijad üle Eesti ning lavastuseks seob selle professionaalne lavastusmeeskond:

lavastaja Teet Kask
koreograafia autorid Teet Kask, Aneta Varts ja tantsijad tantsukoolidest üle Eesti
helilooja Sander Mölder
valguskunstnik Margus Vaigur
interdistsiplinaarsust lisavad töötubade juhendajad Kadi Aare, Karmen Teesi Pregel, Matti Tapio Vainio ning töötubades osalevad noored tantsijad

Laval: Bertram Stuudio, Ciara tantsukool, Error Tantsukool, ETA Tantsukool, Ian Dance Company, Just Tantsukool, Koit Tantsukool, Minu Tantsukool, Mer Stuudio, võimlemis- ja tantsuklubi Keeris, Shaté Tantsukool, S-Stuudio, Stuudio dotE Tantsukool, T-Stuudio, Tantsuteater Polly, Tantsuselts Pärliine, Tantsukool Tantsutsoon, Tiina Tantsustuudio, Tähtvere Tantsukeskus.

Lavastus avab keskkonna, kus noored mõtestavad tantsu kaudu oma sisemaailma, et jagada seda vaatajaga välismaailmas…

Paigalseis on pimedus
ja liikumine valgus
ring ja ratas teavad peast
kus on ots, kus algus
O. Arder

Galal tunnustatakse erinevaid tantsuhuvihariduse valdkonda panustajaid. Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit kuulutab välja Gerd Neggo nimelise tantsuõpetaja tunnustuspreemia saaja, et tunnustada inimest, kes on pikaajaliselt panustanud tantsuhariduse edendamisse.

Kõik tantsuhuvilised on galale väga oodatud ning pileteid saab osta SIIT

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Viimsi vald, Pärnu linn, Haapsalu linn
Partnerid: Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, Eesti Noorte Tantsu Ühing,
Korraldaja: Eesti Tantsuhuvihariduse Liit