Month: May 2023

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, koolitusprogramm 2020

Selle aasta augustis algav tantsualane täiendkoolitus tutvustab teoreetilisi teadmisi ja praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks koolieelses eas ja I kooliastme õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul.

Koolituse eesmärk on toetada tantsuõpetajate isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja oskusi laste kehalisest, vaimsest, sotsiaalsest ja emotsionaalsest arengust tantsu õpetamisel koolieelses eas ja I kooliastmes.

 

Toimub ajavahemikul august-oktoober 2023 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12, Tallinn) ja Tartus, Just Tantsukooli ruumides (Liiva, 41 III korrus).

Tallinnas 25.-26. august ja 16.-17. september

Tartus 23.-24. september ja 7.-8. oktoober

I moodul Tallinnas 25.-26. august, Tartus 23.-24. september 

Lagle Reinup – Vaimne, sotsiaalne ja emotsionaalne areng  

Maive Mõttus – Laste motoorne  ja kehaline areng ja füüsilised eripärad

II moodul Tallinnas 16.-17. september, Tartus 7.-8. oktoober 

Anastasia Koot – Tantsutunni ülesehitus 

Kärt Tõnisson ja Ajjar Ausma – Tantsude ja koreograafia loomine lastele, tasakaalu leidmine tantsu loomise kõigi komponentide vahel, arvestades sealjuures laste vanusega

 

Koolituse raames läbitavad teemad:
Laste motoorne ja kehaline areng  

Laste vaimne, sotsiaalne ja emotsionaalne areng  

Kuidas märgata abivajavat last 

Õppeprotsessi kavandamine ja tantsutunni ülesehitus arvestades laste vanusega

Mängulised kombinatsioonid laste koordinatsiooni ja koreograafilise mälu arendamiseks

Tantsude ja koreograafia loomine lastele, tasakaalu leidmine tantsu loomise kõigi komponentide vahel, arvestades sealjuures laste vanusega

 

Maht: 32 ak tundi

Koolitus koosneb kahest moodulist, mis sisaldab korraga kahte õppepäeva. Iga mooduli ajakava avaldame vähemalt kuu aega enne koolituse toimumist liidu kodulehel ja osalejatele e-kirja teel.

 

Laste tantsu koolituse õppekava vaata siit!

 

Registreeri oma osalus koolitusele!
Kohtade arv on piiratud, seega tasub registreerumisega kiire olla!

 

Koolituse tasu (sisaldab kahe mooduli kõiki koolituspäevi ja materjale) 

Tasudes arve hiljemalt 15. juuniks: 

  • 180 eurot 
  • 150 eurot soodushind ETHL liikmete õpetajatele 

Alates 16. juunist on koolituse maksumus kõigile 200 eurot.

 

* Kõigi registreerujatega võtame ühendust ning saadame koolituse arve, mille tasumine on lõplikuks kinnituseks koolitusel osalemiseks.
* Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi vastavalt osalusele. Tunnistuse saamiseks on vajalik osalus vähemalt 80 % õppetundidest, tõendiga kinnitatakse koolituse läbimist vastavalt osalusele.
*Koolituse tegelik maksumus ühe inimese kohta on 400 eurot, millest 50 % katab Haridus- ja Teadusministeerium.
*Juhul, kui osaleja jätab mõjuva põhjuseta koolituse pooleli, tuleb tasuda koolituse eest kogumahus (sh HTMi poolt kaetud osa).

 

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha koolitusprogrammis muudatusi.

 

Lisainfo:
Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
e-mail: tantsuharidus@gmail.com
www.tantsuharidus.ee