Month: May 2020

JUUNIS

8. juuni Tartus (Ciara Tantsukooli ruumides, Aleksandri 8a)

10. juuni Tallinnas (Eesti Tantsuagentuuri ruumides, Hobujaama 12)

Ajakava:
10:00-10:30 info kutse taotlemise kohta – Anne Tamm-Kivimets

10:30-12:00 refleksiooni töötuba – Anu Sööt

12:00-12:15 paus 

12:15-14:15 portfoolio koostamise töötuba – Marju Piir

14:15-14:45 lisaaeg küsimusteks

 


SEPTEMBRIS

10. september Tartus (Ciara Tantsukooli ruumides, Aleksandri 8a)

11. september Tallinnas (Eesti Tantsuagentuuri ruumides, Hobujaama 12)

Ajakava:

11:00-11:30 info kutse taotlemise kohta – Anne Tamm-Kivimets

11:30-13:00 refleksiooni töötuba – Anu Sööt

13:00-13:30 lisaaeg küsimusteks

Portfoolio koolitus toimub veebikursusena, läbiviija Marju Piir

 

Tantsuspetsialisti kutsetaotlemise infot jagab Anne Tamm-Kivimets, ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja kontaktisik.  
Portfoolio koostamise töötuba viib läbi Marju Piir, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse õppedisainer (humanitaarteaduste ja kunstide valdkond) ning refleksiooni töötuba viib läbi Anu Sööt, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna tantsupedagoogika lektor.

 

Infopäevadel osalemine on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!

Registreerimine on avatud nii juunis kui ka septembris toimuvatele infopäevadele.

Registreeri oma osalus siin!

 

Rohkem infot tantsuspetsialisti kutse taotlemise ja infopäevade kohta ETTLi kodulehelt 

FB-s Tantsuspetsialisti kutse info ja refleksiooni-portfoolio töötoad

 

Lisainfo ja kontakt:

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit

www.tantsuliit.ee

Anne Tamm-Kivimets 

ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja projektijuht

Tel: +372 55 23 329

e-mail: tantsuliit@gmail.com

 

 

 

 

Juuli viimasel päeval algav tantsuõpetajate täiendkoolitus tutvustab erinevaid praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks ja erinevas vanuses õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks ning tutvustab tantsuspetsialisti kutsestandardit ja kutse taotlemise võimalusi. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul. 

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada õpetaja isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja pädevusi tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks ning taseme tõstmiseks.

 

Toimub ajavahemikul juuli-oktoober 202 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12)

31. juuli-2. august I moodul

21.-23. august II moodul

18.-20. september III moodul

9.-11. oktoober IV moodul (uued kuupäevad)

 

Vaata koolitusprogrammi moodulite ajakava siit!

 

Programmi raames läbitavad teemad:

TANTSUÕPETAJA TÖÖ SPETSIIFIKA: roll, eesmärgid, meetodid;

TANTSU ÕPPIJA: vanus, eripärad, huvid;

GRUPP: koostöö, sotsiaalsed oskused;

TANTSUKUNST: koreograafia, lava, kostüüm, valgus, muusika;

TANTSUTEHNIKA: kehateadlikkus, kuhu edasi?

Maht: 120 ak (96 ak + 24 ak iseseisev töö)

Programm koosneb neljast moodulist, mis sisaldab korraga kolme õppepäeva ja iseseisvat tööd.

Iga mooduli ajakava avaldame vähemalt kuu aega enne koolituse toimumist liidu kodulehel ja osalejatele e-kirja teel. 

Koolituse läbinud saavad tunnistuse/tõendi vastavalt osalusele.

 

Registreerimine on lõppenud, grupp täis ja koolitusprogramm käimas!

 

FB-s täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele 2020

 

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Korraldaja Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse koolitusprogrammis vajadusel teha muudatusi.

Lisainfo:

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

e-mail:  tantsuharidus@gmail.com 

Haridus- ja teadusminister allkirjastas täna Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud määruse, mis võimaldab haridusvaldkonna eraettevõtetel taotleda toetust kriisi mõjude leevendamiseks. Lisaeelarvega on selleks ette nähtud 15 miljonit eurot.

Meetme eesmärk on toetada eraüldhariduskoolide, -lastehoiu, -lasteaia ja -huvikoolide ja huvitegevuse pakkujate möödapääsmatute kulude katmisel nii, et on tagatud nende jätkusuutlikkus ja võimalikult valutu kriisist väljumine.

Maksimaalne toetuse suurus õpilase kohta on 80 eurot kuus ning seda saab taotleda maksimaalselt kolme kuu eest (märts, aprill, mai). Sealjuures saab toetust taotleda maksimaalselt 50% õpilaste arvu ulatuses.

Taotleja peab toetuse vajadust põhjendama ja teavitama sellest, kas tal on kavas taotleda toetusi ka muudest riigi kriisimeetmetest. Samuti peab taotleja kinnitama, et on olnud seaduse- ja maksukuulekas.

Järgmisel nädalal leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt toetuse taotlemiseks ka vastava e-vormi.

Taotluste esitamine toimub veebivormi vahendusel 6.-15. maini. Taotlusi menetletakse jooksvalt.

 

Loe lähemalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt

Taotlemisvormi ja juhendid leiab https://www.hm.ee/et/kriisitoetus

Küsimuste korral kirjutada aadressil kriisitoetus@hm.ee