Month: October 2021

AVALIK PÖÖRDUMINE

07.10.2021

 

Avalik pöördumine Vabariigi Valitsusele

 

Tantsuhuviharidus Eestis on tõsises ohus, kannatajateks on lapsed ja noored

 

Pandeemia on mõjutanud tugevalt laste ja noorte osalust tantsuõppes, mis lisaks eesti elanikkonna terviseriskidele seab tantsukoolid väga raskesse olukorda.

Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu (ETHL) liikmete seas läbi viidud küsitlusest ilmneb, et üle-eestiliselt on tantsuhuvihariduses ja -tegevuses osalevate õpilaste osakaal langenud keskmiselt 40% ning töö on kaotanud septembri algusega juba mitmed tantsuõpetajad. 

Kogu pandeemia jooksul on huviharidusele võrreldes teiste haridusliikidega rakendatud ridamisi ebaproportsionaalseid ja raskesti mõistetavaid piiranguid. Ebamõistlikud piirangud ja negatiivse alatooniga kommunikatsioon huvihariduses osalemise suunal on pannud tantsuõppest loobuma tuhandeid noori, sealhulgas eriliselt andekaid ja võimekaid noori, kes on aastaid oma eesmärkide nimel vaeva näinud. 

Tantsuhuviharidust omandatakse valdavalt erahuvikoolides, mida toetatakse üle-eestiliselt väga ebaühtlaselt. Tantsukoolide toimetulek sõltub väga suures osas õppemaksudest ja õpilaste arvust, sest riiklikud ja KOV toetused on väikesemahulised või puuduvad üldse. Läbi KOV-ide huviharidusse suunatud riiklik lisatoetus ei jõua paljude tantsukoolideni, näiteks Tallinnas, kus tegutseb enamus tantsuõpet pakkuvaid erahuvikoole, saavad toetust ainult üksikud koolid ning sedagi väga väikeses mahus (ca 30 eurot õpilase kohta aastas). 

Tantsuvaldkond vajab täna riigipoolset tuge. Jätkusuutlikkuse tagamiseks on tantsuhuvihariduse valdkonnal järgmised ettepanekud:

  1. Kohelda huviharidust samaväärselt teiste haridusliikidega, k.a piirangute ja COVID-19 leviku tõkestamise meetmete kehtestamisel. Huviharidus on täisväärtuslik haridusmaastiku osa, millest on igal lapsel ja noorel õigus osa saada.
  2. Toetada tantsukunsti õpet pakkuvaid kvalifitseeritud professionaale riikliku palgatoetusega nagu tehakse seda spordivaldkonna treenerite ning laulu- ja tantsupeo protsessi panustavate rahvakultuuri juhendajatega. See loob eeldused nii valdkonna jätkusuutlikkuseks kui ka tantsuõpetajate sotsiaalsete garantiide tagamiseks.
  3. Arvestada tantsuhuviharidust kui olulist liikumisharrastuste populariseerimise võimalust ning võtta lisaks spordiorganisatsioonidele tantsuvaldkonna katusorganisatsioonid partneriks riikliku liikumisharrastuse kontseptsiooni väljatöötamisel, ellurakendamisel ja rahastamisel.
  4. Lähtuda vaimse, füüsilise ja sotsiaalse tervise edendamisel teaduslikest uuringutest, mis tõendavad tantsuga tegelemise positiivset mõju. Kaasata tantsukoole antud valdkondade programmidesse.
  5. Luua toetusmeede andekate ja pühendunud noorte tantsijate arengu toetamiseks, et tagada tantsu professionaalide järelkasv.

Tantsuhuviharidus panustab väga paljudesse eluliselt olulistesse valdkondadesse – tervise hoidmisesse ja edendamisse, loovuse ja ettevõtlikkuse arendamisse, eneseväljendus- ja sotsiaalsete oskuste paranemisse, professionaalide ja kultuuripubliku kasvatamisse, sotsiaalse sidususe loomisesse jpm.

Tantsuhuvihariduse suurem väärtustamine ja stabiilsem rahastamine tagab Eesti elanike parema tervise ja heaolu. Muutusi valdkonna püsimajäämiseks on vaja teha täna.  

 

Pöördumisele on alla kirjutanud

Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu liikmed, tantsukoolid ja -stuudiod üle Eesti:

Arrakis Tantsustuudio 

Ciara Tantsukool

Dance Republic Tantsukool

DanceAct Tantsustuudio

Danceda Studio Tantsukool

Desiree Tantsustuudio 

Elva Huviala- ja Koolituskeskus (RN Stuudio) 

Error Tantsukool

ETA Tantsukool

Eve Stuudio 

Fouetté Balletikool

Free Flow Studio 

Goltsman Ballet Studio

Ian Dance Company 

Janne Ristimetsa Tantsustuudio

Just Tantsukool

KOIT Tantsukool

Minu Tantsukool 

MyDance Tantsuklubi

Rüht võimlemiskool

SaareSära Tantsukool

Shaté Tantsukool

S-Stuudio

Step Up Dance Studio

Studio Happy Dancers

Stuudio dotE Tantsukool

Tantsukool Semiir

Tantsukool SK Finess

Tantsukool WAF Dance 

Tantsuselts Pärliine

Tantsustuudio DC 

Tantsuteater Polly

Tiina Tantsustuudio

T-Stuudio

Türi Tantsustuudio

V.A.T Stuudio

Võimlemis- ja tantsuklubi “Keeris”

 

Kontakt:
Krõõt Kiviste
Shaté Tantsukooli juhataja
tel 509 0030