Month: March 2020

Foto: Ekaterina Soorsk

 

Kutsume kõiki tantsustuudioid, -koole, -õpetajaid jagama oma häid e-tantsuõppe praktikaid ühises Drive keskkonnas –  Erinevad keskkonnad ja materjalid tantsu e-õppe korraldamiseks.

Koondame ühiselt kokku erinevad tantsu koduõpet toetavad materjalid nii keskkondade, online tundide, tantsu õppeainete materjalide, liikumis- ja tantsuanalüüsi ülesannete osas jne.

Kaust on avatud kõikidele liikumise ja tantsuõppe läbiviijatele, et saada inspiratsiooni ning jagada oma kogemusi.
Palume kasutada jagatud materjale vastutustundlikult – ära kustuta kellegi teise poolt lisatud infot, materjale ja linke!

 

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit on kontaktis Haridus- ja Teadusministeeriumiga ning püüame läbi mõelda võimalusi erahuvikoolide toetamiseks praeguses eriolukorras. 

Omalt poolt soovitame väga, et võimalusel korraldaksite e-tantsuõpet ning ei katkestaks õppetööd. 

Püüame kutsuda üles kõiki lapsevanemaid mitte loobuma huvihariduse tasude maksmisest ja lepingute lõpetamisest, et saaksime antud olukorras leida parimad lahendused tantsuhuvikoolide jätkusuutlikult edasi töötamise tagamiseks. 

 

Antud info edasi jagamine on väga oodatud. Uudis asub ETHLi kodulehel ja Facebookis.

 

Nutikus ei saa tantsumaastikul kunagi otsa – hoiame kokku!

 

ETHLi tiim

Head ETHLi liikmed, tantsukoolid ja -stuudiod ning teised huviharidusastused

 

Seoses COVID-19 viiruse kõrge ohuriskiga ja vajadusega selle levikut kiirelt ja otsustavalt tõkestada, on Vabariigi Valitsus kuulutanud Eestis välja eriolukorra.

Ennetava meetmena on alates esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned ning õppetöö viiakse üle kodu- ja kaugõppele.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutatakse, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palutakse õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palutakse jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Vastavat otsust saab lugeda siit.

Vabariigi Valituse poolt välja kuulutatud eriolukorra kohta saab lugeda siit.

Liit tänab omalt poolt väga juba kõiki neid tantsukoole ja -stuudioid, kes on otsustanud oma koolide tegevuse suunata kodu- ja kaugõppele.
Samuti tantsufestivalid Koolitants, Kuldne Karikas ja Happy Dancers Baltic Cup on otsustanud edasi lükata oma festivalide toimumisajad ning välja kuulutanud uued kuupäevad. Vastava info leiate nende kodulehtedelt ja sotsiaalmeediast.

Palume kõikidel suhtuda Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud reeglitesse äärmise tõsiduse ja hoolikusega. Mida täpsemalt me reegleid järgime, seda kiiremini õnnestub meil see viirus kontrolli alla saada, seljatada ja meie igapäevane normaalne tegevus taastada.

Teeme kõik koostööd selle nimel, et võimalikult paljud jääksid viirusest puutumata!

Rohkem infot koroonaviiruse kohta leiab aadressilt  www.koroonaviirus.ee.

Liidu sündmuste ära jäämise, edasi lükkamise ja toimumiskuupäevade osas jagame infot uuel nädalal.

Püsige terved ja rahulikku meelt!

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit 

Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu üldkoosolek 24. aprill Viljandis jääb ära!

Koosolek toimub liidu liikmetele teisel kuupäeval veebiplatvormil!

Info on jagatud otse liikmetele.

 

Varasem info:

Ootame aktiivset osavõttu ja soovi korral on kõigil huvilistel võimalik panustada rohkemalt liidu tegemistesse. Kui Sa ise ei saa osaleda, siis ehk keegi teine sinu tantsukoolist saab ning oodatud on ka mitu inimest ühest koolist.

23.-29. aprill toimub Viljandis Tantsunädal, mille raames saame üheskoos mõnda tantsuetendust ka 24. aprilli õhtul külastada.

Üldkoosoleku osas täpsem info märtsikuu jooksul.

 

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

www.tantsuharidus.ee

ETHL FB

e-mail: tantsuharidus@gmail.com