Month: May 2022

AVALIK PÖÖRDUMINE

30.05.2022

Avalik pöördumine Vabariigi Valitsusele

 

Eesti huvihariduse katusorganisatsioonid teevad ühispöördumise, et toetada Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juhatuse avalikku pöördumist (Postimees, 12.05.2022).

Huvihariduse katusorganisatsioonid on seisukohal, et haridus- ja teadusministeeriumi sügisene kiirtestide hange, tänu millele said koolid alustada õpilaste testimist, aitas säilitada huvihariduse ja vältis selle veelgi sügavamasse kriisi sattumise. Kui sügise alguses olime olukorras, kus lähikontaktsed lapsed olenemata sellest, kas nad olid haiged või terved – ei saanud osaleda huvihariduses, mis omakorda drastiliselt suurendas tegevustest lahkuvate noorte arvu, siis tänu testimisele olukord normaliseerus ning lapsed ja noored said uuesti osaleda õppetöös ja sportimises. 

Distantsõpet ei ole võimalik kohandada kõigil erialadel, mis tekitab vältimatult olukorra, kus mitmed erialad läheksid sundsulgemisele. See tooks kaasa omakorda õpilaste lahkumise huvikoolidest ja pedagoogilise personali töötuse. Seega oli huvikoolide lahtihoidmine hädavajalik.

Mõistame, et sellel hankele on vaja anda õiguslik hinnang, kuid antud olukorras oli tegemist vajaliku tegutsemisega kriisiolukorras.

Huvihariduse roll noorte vaimsele tervisele on asendamatu ja kriisisituatsioonides ongi juhi ehk ministri roll võtta vastu kiireid, kuid hädavajalikke otsuseid.

 

Pöördumisele on alla kirjutanud

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Eesti Erahuvialakoolide Liit

Eesti Huvikoolide Liit

Eesti Kunstikoolide Liit

Eesti Muusikakoolide Liit 

Eesti Teadushuvihariduse Liit

 


Koolijuhid ja -psühholoogid: ministeeriumi tegutsemine kiirtestide hankega oli ainuõige. Postimees, 12.05.2022.

 

Täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele tuleb taas!

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, koolitusprogramm 2020

Tänavu aastal augustis algav tantsuõpetajate täiendkoolituse programm tutvustab erinevaid praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks ja erinevas vanuses õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks ning tutvustab tantsuspetsialisti kutsestandardit ja kutse taotlemise võimalusi. Ülevaate saab tantsuhariduse valdkonna arengutest ja võimalustest ning kursuse raames arendatakse häid suhteid teiste tantsuhariduse valdkonnas tegutsejatega, et jätkata koostööd ja üksteiselt õppimist ka peale kursuse lõppemist. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul.

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada õpetaja isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja pädevusi tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks ning taseme tõstmiseks.

Toimub ajavahemikul august-oktoober 2022 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12, Tallinn):
5.-7. august I moodul
26.-28. august II moodul
16.-18. september III moodul
7.-9. oktoober IV moodul

Programmi raames läbitavad teemad:
TANTSUÕPETAJA TÖÖ SPETSIIFIKA: roll, eesmärgid, meetodid, keha tervis
TANTSU ÕPPIJA: vanus, eripära, huvid
MILLEST LÄHTUDA: eripärad, toetavad tehnikad
GRUPP: koostöö, sotsiaalsed oskused tunnis ja laval
TANTSUKUNST: koreograafia, lava, kostüüm, valgus, muusika

Maht: 120 ak (96 ak + 24 ak iseseisev töö)
Programm koosneb neljast moodulist, mis sisaldab korraga kolme õppepäeva ja iseseisvat tööd. Iga mooduli ajakava avaldame vähemalt kuu aega enne koolituse toimumist liidu kodulehel ja osalejatele e-kirja teel.

 

KOOLITUSPROGRAMMI AJAKAVA MOODULITE KAUPA

 

Registreeri oma osalus koolitusprogrammi!

Kohtade arv on piiratud, seega tasub registreerumisega kiire olla!

Koolituse tasu (sisaldab nelja mooduli kõiki koolituspäevi ja materjale)

Tasudes arve hiljemalt 30. juuniks: 

  • 340 eurot
  • 300 eurot soodushind ETHL liikmete õpetajatele. 

Alates 1. juulist on koolituse maksumus kõigile 380 eurot.

 

* Kõigi registreerujatega võtame ühendust ning saadame koolituse arve, mille tasumine on lõplikuks kinnituseks koolitusel osalemiseks.
* Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi vastavalt osalusele. Tunnistuse saamiseks on vajalik lõputöö tegemine ja osalus vähemalt 80 % õppetundidest, tõendiga kinnitatakse koolituse läbimist vastavalt osalusele.
*Koolituse tegelik maksumus ühe inimese kohta on 680 eurot, millest 50 % katab Haridus- ja Teadusministeerium.
*Juhul, kui osaleja jätab mõjuva põhjuseta koolituse pooleli, tuleb tasuda koolituse eest kogumahus (sh HTMi poolt kaetud osa).

 

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha koolitusprogrammis muudatusi.

 

Lisainfo:
Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
e-mail: tantsuharidus@gmail.com
www.tantsuharidus.ee