Category: ENTÜ

ENTÜ noortežürii on täis värsket entusiasmi, olles valmis sukelduma Koolitantsu põnevasse maailma. Meie noored tantsueksperdid osalesid 9. märtsil tantsuanalüüsi töötoas, kus nad pühendasid end tantsude hindamise kunstile.

Koolitus, kus oli kohal 13 noort entusiasti, lepiti kokku põhimõtetes, mida ENTÜ noortežürii jälgib ja hindab kõikides piirkondlikes voorudes Koolitantsul.

Päeva jooksul toimunud koolitusel uuriti põhjalikult erinevaid tantsude hindamise meetodeid ja põhimõtteid. Koos osalejatega analüüsiti mitmeid tantse ning kogemuste omandamiseks astuti žürii kingadesse, proovides kätt hindamise kunstis. Koolitust viis läbi Helena Pihel.

Taaskord on tulemas festival KOOLITANTS ja noortežüriid oodatakse oma sõna sekka ütlema.
Selleks, et kaasa lüüa, tuleks läbida tantsuanalüüsi koolitus, mis toimub 9. märtsil Tallinnas ETA-s. Juhendajaks on taas Helena Pihel.

  •  See on süvitsiminev töötuba, kus ühendatakse teoreetiline loeng ja praktiline osa. Vaadeldakse ning analüüsitakse nii üksikuid tantse kui ka tantsulavastuste formaati.
  • Läbiviidud loengute ja arutelude tulemusel luuakse noorte endi poolt alussüsteem, mille alusel tantsuloomingut analüüsida, tagasisidestada ja hinnata.
  • Noored saavad ka kogemuse, millistes tingimustes toimub hindaja või žüriiliikme töö.

Töötuppa registreerimine SIIN

Lisainfo: noortetants@gmail.com

Noorte Tantsu Foorum oli algatus, mis keskendus noorte võimestamisele, nende motiveerimisele ja muutuva maailmaga kohanemisele tantsuhuvihariduse kontekstis. Projekti käigus korraldati mitmeid olulisi ja mitmekesiseid tegevusi, mille eesmärk oli noorte enesearengu, motivatsiooni ja hakkama saamise toetamine.

Päev algas Grete Arro inspireeriva motivatsiooniloenguga, kus osalejatele räägiti enese motiveerimise olulisusest ning kuidas suhtuda vigadesse ja takistustesse positiivselt, kui võimalustesse õppimiseks ja kasvamiseks. Loeng kestis tund aega ja oli interaktiivne, kaasates noori arutellu. Seejärel toimus elav vestluspaneel, kus osalesid Haridusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja noorteühenduse esindajad ning BFM koreograafia õppekava tudeng. Paneelis arutati maailma muutuste ja tänapäeva noorte ees seisvate väljakutsete üle. Samuti arutleti milline on kvaliteetne tantsuhuviharidus läbi noorte silmade – mida nemad ootavad, soovivad. Osalejad said esitada küsimusi ja jagada oma mõtteid, mis rikastas arutelu mitmete erinevate vaatenurkadega.

Projekti käigus toimunud mitmekülgsed tegevused, sealhulgas motivatsiooni loeng ja vestluspaneel, inspiratsiooni töötoad ning sügav kunstiline etendus, mitte ainult ei varustanud noori vajalike oskuste ja teadmistega, vaid lõid ka turvalise keskkonna, kus noored said vabalt jagada oma muresid ja väljakutseid. Projektitegevuste käigus koguti noortelt olulist tagasisidet, mis aitab kaasa kvaliteetse tantsuhuvihariduse edendamisele.

Vestluspaneelist ja tagasiside küsimustikust kogutud vastuste põhjal panime kokku noorte seisukoha tantsuhuvihariduse kvaliteedi ja noorte vajaduste vaates:

  • Tantsuõppe sisu: Noored soovivad mitmekesist ja kaasahaaravat tantsuõpet, kus õpitakse erinevaid tantsustiile ja -traditsioone. Samuti peavad nad oluliseks, et tantsuõpe hõlmaks mitte ainult tehnilisi oskusi, vaid ka loovust ja eneseväljendust.

  • Õpetamismeetodid ja -lähenemised: Noored hindavad avatud ja toetavat õpikeskkonda, kus julgustatakse küsimusi esitama ja omavahel koostööd tegema. Interaktiivsed tundide ülesehitused, kus õpetajad kaasavad õpilasi otsuste tegemisse ja loomingulistesse protsessidesse, on inspireerivad ja harivad ning noorte silmis vajalikud.

  • Toimetulek stressi ja väljakutsetega: Noored vajavad tuge stressi ja väljakutsete haldamisel, mis võivad kaasneda intensiivse tantsuõppega. Psühholoogiline tugi, stressijuhtimise töötoad ja enesehoolduse oskuste õpetamine on olulised, et aidata noortel säilitada vaimne ja emotsionaalne tasakaal.

  • Tantsuõpetajate ja lapsevanemate roll: Tantsuõpetajad peaksid olema mitte ainult oskuslikud juhendajad, vaid ka mentorid ja eeskujud. Nad võiksid julgustada avatud suhtlemist, tagasiside andmist ja vastastikust austust. Lapsevanemate toetus on samuti oluline, nende osalus tantsusündmustes ja -etteastetes aitab luua toetavat kogukonda.

  • Millist tuge noored soovivad: Noored vajavad ressursse ja võimalusi, et arendada oma tantsuoskusi ja huvisid edasi. Stipendiumid, õppestipendiumid ja juhendamisprogrammid võivad aidata noortel oma potentsiaali täielikult realiseerida. Samuti on oluline pakkuda platvorme, kus noored saavad oma oskusi näidata, näiteks tantsuvõistlused ja avalikud etendused.

Noorte Tantsu Foorum mitte ainult ei toetanud noori nende enesearengus, vaid andis neile ka vahendid ja enesekindluse astuda vastu elu väljakutsetele ning järgida oma unistusi ja eesmärke. See algatus mängib olulist rolli noorte häälte kuuldavaks tegemisel ühiskonnas ja aitab kaasa noortele suunatud huviharidusprogrammide ja tegevuste paremale kohandamisele vastavalt noorte vajadustele ja ootustele.

Projekti elluviimist toetasid Eesti Noorteühenduste Liit ja Haridus- ja Teadusministeerium Noorte osaluse fondi raames.

Kõik tantsunoored vanuses 11-26 on oodatud osalema Noorte Tantsu Foorumil, mis toimub 30. septembril 2023 Tallinnas. Seekordseks teemaks on “Kuidas noore tantsijana edukalt toime tulla muutuvas maailmas?”. See on suurepärane võimalus sukelduda tantsumaailma oluliste teemade sügavustesse ning kohtuda huvitavate inimestega, jagada kogemusi ja õppida midagi uut!
 
🗓️ Kuupäev: 30. september 2023
📍 Asukoht: Tallinn, ETA Tantsukool
🚏 Transport: Sõidu eest hoolitseb igaüks ise ja oma kuludega
🏠 Majutus: Ööbimist vajavatel noortel võimalus ööbida ETA Tantsukooli ruumides (magamise asjad kaasa!)
 
📆Foorumi kava:
10:30 – Saabumine
11:00 – 12:15 – Loeng: “Kuidas ennast ja teisi motiveerida pingutama ja edasi tegutsema?” – Grete Arro
12:00 – 14:00 – Vestluspaneel: “Tantsija toimetulek muutuvas maailmas ja kvaliteetne tantsuhuviharidus”
Grete Arro (Haridusministeerium)
Anniki Aruväli (Kultuuriministeerium)
Hanah Lahe (noorim riigikoguliige)
Noorte esindajad Eesti Noorte Tantsu Ühingust Miia Uiboupin ja Melani Kertsman
TLÜ BFM koreograafia eriala tudeng Karin Aarelaid
Modereerib: Helena Pihel
🗣️Paneelis arutame, kuidas saame muutuvas maailmas edukalt hakkama ning milline tugi ja struktuur on riigi poolt noorte ja kunstide hariduse jaoks oluline. Kuidas toetada vaimset tervist ning puudutame ka rohepöörde ja tehisintellekti teemasid. Samuti uurime, kuidas saab iga noor ise anda panuse oma arengusse ja kunstimaailma ja milline on noorte vaates kvaliteetne huviharidus.
14:00 – 15:00 – Lõunapaus
15:00 – 17:00 – Inspiratsiooni töötoad BFMi koreograafia eriala üliõpilastega
17:30 – 18:30ENTÜ aastapäeva tähistamine ja tordi söömine
19:00 – Lõpetame päeva kaasakiskuva tantsulavastuse nautimisega! Tantsulavastus: “Rhythmus” https://fienta.com/et/tantsulavastus-rhythmus

20:00 Vestlusring etendusest ja päeva lõpetamine

🙌🏻Tule veeda inspireeriv päev koos meiega! See on suurepärane võimalus õppida, jagada kogemusi ning ühineda tantsuhuviliste noortega üle Eesti.
❗️Registreeri end SIIN (kuni 22.september!) – https://forms.gle/KWARNi3Ma8JEEfJd7
 
Kohtumiseni 30. septembril!
Noorte Tantsu Foorumi Korraldusmeeskond
6.-8. augustil toimus Pärnus uskumatult inspireeriv Eesti Noorte Tantsu Ühingu suvekool!
Kolme päeva vältel osalesid noored mitmes põnevas töötoas ja haaravas arutelus.
 
Esimesel päeval jagas Lasteabi väärtuslikke teadmisi, kuidas ära tunda hädas sõpra ning kuidas olla toeks keerulistel hetkedel. Tantsulise poole eest hoolitses Kertu Raja, kes viis läbi kaasahaarava broadway jazzi töötoa, mis tõi tantsuplatsile särtsu ja energiat.
 
Teisel päeval tutvustas Irena Pauku house tantsustiili ja kehatööd, avades uksed kehatunnetuse ja rütmide maailma. Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu vestlusring kvaliteetse tantsuõpetaja teemal oli silmiavav ja informatiivne, aidates meil paremini mõista, mida noored tantsuõpetajatelt ootavad.
 
Kolmandal päeval viis Anastasia Koot läbi sisuka mindset workshop’i, kus käsitleti olulisi teemasid nagu motivatsioon, stressi maandamine ning enesekindlus. Töötoa lõppedes olid osalejad täis uut energiat ja positiivset suhtumist.
 
Täname südamest dotE tantsu- ja vabaajakeskust suurepärase koostöö eest!
Hiilgama suur tänu kõikidele vapratele noortele, kes suvekoolis osalesid – te tegite selle eriliseks!
Samuti suur tänu Haridus- ja Teadusministeeriumile, Pärnu linnale ning Eesti Tantsuhuvihariduse Liidule toetuse ja koostöö eest!
Eraldi tänusõnad ka meie imetoredatele juhendajatele ja suurepärastele korraldajatele, ilma teieta poleks see suvekool olnud võimalik.
See oli vinge suvekool, mis pakkus noortele mitte ainult tantsuliste oskuste arendamist, vaid ka väärtuslikke teadmisi ja kogemusi eluks.
 
Jääme põnevusega ootama tuleviku sündmusi ja kohtumisi!

ENTÜ noortežürii Koolitantsul

Juba viiendat aastat käib Koolitantsu protsessiga kaasa ENTÜ noortežürii.

2023. aasta kevadel sõitis ENTÜ žüriiga kaasas 12 osalejat kuuest erinevast Eesti tantsukoolist või -stuudiost ning nende eesmärk on anda noorte vaadet sellest, mis huvihariduse väljunditest neile silma jääb.

Loe selle aastases žüriis osalenud noorte mõtteid juuni kuu Tantsukuukirjast.

Eesti Noorte Tantsu Ühing kutsub kõiki noori tantsijaid, vanuses 11-19, 06.-08. augustil Pärnusse ENTÜ suvekooli, et nautida koos tantsu ja päikeselist ilma.
Sel aastal on suvekooli teemaks “Tantsija toimetulek ja kvaliteetne õpe”. Kolme päeva jooksul arutleme, õpime ja uurime kuidas end tantsijana motiveerida, milline on hea ja kvaliteetne tantsutund ning samaaegselt arendame ka enda oskusi mitmes erinevas tantsustiilis.
Meie eesmärk on pakkuda noortele tantsijatele mitmekülgseid töötubasid, et rikastada nende teadmisi tervikuna – keha, meel, liikumine, kvaliteet.
 
Suvekooli OSALUSTASU on 30 eurot ning sisaldab 7 töötuba/loengut, toitlustus 3xpäevas ning ööbimist.
Transport Pärnusse ja tagasi tuleb katta endal!
 
Registreerimine toimub siin:
https://forms.gle/cgmmgs1D2PdUjJFT6
 
Kohtade arv on piiratud!
 
Küsimuste või murede korral kirjuta meile julgelt noortetants@gmail.com
 
Kohtumiseni 6. augustil Pärnus!