Category: Uncategorized

Oleme VÄGA UHKED MEIE TANTSULASTE JA -NOORTE ÜLE, tänu kellele saime tantsuhuvihariduse aastapäeval nautida loomingulisust ja suurepärast professionaalset esitust nii tantsulavastuses “Kasvamine homseks” kui ka töötubades ja nende tulemite esitlustes.

Aitäh teile, et selle tegusa ja pika päeva vastu pidasite ning näitasite, kui ägeda energia ja koostöövõimega on üle Eesti kokku tulnud noored tantsijad!

 

Oleme VÄGA TÄNULIKUD KÕIGILE MEIE SUUREPÄRASTELE TANTSUHARIDUST PAKKUVATELE TANTSUÕPETAJATELE, tänu kellele on võimalik Eestimaa erinevates paikades saada targemaks, õppides suhtlemist, koostööd, oma keha ja vaimuga harmoonias toimimist, eneseväljendust, erinevaid kehatöö praktikaid ja palju-palju muud eluks vajalikku.

Aitäh teile kõigile, kes te panustasite oma tantsukoolide- ja stuudiotega meie sündmuse koosloomeprotsessi ja tegevustesse, et saaksime väärikalt tähistada tantsuhuvihariduse sisukust ning olulisust!

 

Oleme VÄGA ÕNNELIKUD, ET OLEME SAANUD TEHA KOOSTÖÖD NII ANDEKA PROFESSIONAALSE LOOMINGULISE MEESKONNAGA, tänu kellele saime osa hinge puudutavast ja tähendusrikkast tantsulavastusest ja meeldejäävast sündmusest. Suurim kummardus kogu tantsuhuvihariduse kogukonna poolt: lavastaja-koreograaf-kunstnik Ingmar Jõela ja koreograaf Eliisabel Jõela, helikunstnik Sander Mölder ja muusik Kristjan Kallas, laste videote salvestajad Kadi Aare ja Mikk Rosin, videokujundaja Alyona Movko, graafiline disainer Kristel Laur, valguskujundaja Joosep Kurm, Kristjan Kurm ja teised lavatehnikud, Kultuurikatla meeskond, kaasaegse tantsu töötoa läbiviija Kaisa Kattai ja tantsufilmi töötoa läbiviija Ruta Pakalne.

 

Oleme VÄGA INSPIREERITUD TÄNU SISUKATELE MÕTETE JAGAJATELE NOORTE TANTSU FOORUMI PANEELIDES JA ARUTELUDES. 

Tänud suurepärasele moderaatorile Helena Pihelile, kes foorumi teemasid koos hoidis ning kõiki kõnelejaid toetavalt arutlema juhtis.
Aitäh, et võtsite aega mõtisklemaks koostöö ja kogukonna teemadel ning tõite esile olulisi fookuskohti tantsumaastikul: Aivar Haller, Margret Karm, Monika Tomingas, Oksana Tralla, Tormi Kotkas, Yoko Alender, Teet Kask, Leanika Mändma-Orasmaa, Karmen Teesi Pregel, Anne Tamm-Kivimets, Jane Miller-Pärnamägi, Kati Ly Koit, Lii Ainsalu, Meeli Pärna, Tiina Kaev ning mitmed osalejad nii saalis kui veebis.

 

Oleme VÄGA MOTIVEERITUD JA TÄNULIKUD TANTSUHUVIHARIDUSE VALDKONNA TUNNUSTAMISE, TOETUSE JA HEADE SOOVIDE EEST.
Aitäh peaminister KAJA KALLAS, kultuuriminister PIRET HARTMAN, riigikogu kultuurikomisjoni aseesimees LIINA KERSNA, et innustasite ja toetasite oluliste sõnumitega tantsukogukonda.

Aitäh suurepärased koostöö eest Tallinna Ülikool, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit, Eesti Noorte Tantsu Ühing, Eesti Tantsuagentuur ja Tallinna Kultuurikatel.

 

Kõik see sai teoks tänu TOETUSTELE. Aitäh, et pidasite meie sündmust oluliseks Eesti Kultuurkapital, Eesti Rahvakultuuri Keskus, Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna linn, Pärnu linn, Haapsalu linn, Hiiumaa vald, Euroopa noorte aasta 2022 toetusprogramm.

 

Tänud kõikidele tervitajatele, gala publikule ning heade soovide saatjatele!

 

MEIE SÜDAMLIKUD ÕNNESOOVID KOGU EESTI TANTSUHUVIHARIDUSE LIIDU POOLT LÄHEVAD TEELE:

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu poolt välja antava Gerd Neggo preemia laureaadile Tiina Pikasele! 

See on  tunnustus kirglikule flamenkotantsukultuuri edendajale, kes on ühtaegu nii koreograaf, lavastaja, kultuuriteadlane, kostüümikunstnik kui ka korraldaja ning esmajoones pühendunud ja palavalt armastatud tantsuõpetaja – suure südamega inimene, kes väärtustab headust ja väärindab Eesti mitmekülgset tantsukultuuri. Loe lähemalt Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu kodulehelt

 

Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu 2022. aasta tunnustustuse saanud inimestele, kes on toetanud ja abistanud ETHLi ettevõtmisi ning olnud aktiivsed elluviijad. Täname toetuse ja suurepärase koostöö eest:

Tantsuhariduse kvaliteedi toetaja, eesti keelse erialase kirjanduse autor ja väljaandja, pikaajaline tantsuõpetajate koolitaja – Anu Sööt

Tantsuhariduse kvaliteedi toetaja, pikaajaline tantsuõpetajate koolitaja, loovliikumise ja -tantsu metoodika teadvustaja ning seda toetavate raamatute autor – Zoja MellovPikaajaline (tantsu)huvihariduse toetaja ning selle süsteemne arendaja, sisukas koostööpartner Eesti Tantsuhuvihariduse Liidule – Pärnu linn Tantsuvaldkondliku koostöö edendaja ning Eesti tantsuvaldkonna suurkuju Mait Agu tähenduslikkuse teadvustaja, Mait Agu SUUR ELU projekti korraldaja – Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituut, koreograafia õppekava Pikaajaline erahuvikoolide võrdse kohtlemise eest seisja ning väsimatu võitleja – Varje LeppEesti Noorte Tantsu Ühingu tegus, järjepidevalt panustav ja aktiivne tantsunoorte tiim – Eesti Tantsuagentuuri tantsukooli noorteaktiiv ETA ENTÜ 

 

Tantsuhuvihariduse veebinar on järelvaadatav SIIT!

ETHLi kodulehel on üleval kvaliteetse tantsuhuvihariduse põhimõtete video.

 

Vaata sündmuse fotogaleriid siit!

Fotod: Ekaterina Soorsk

 

Vaata sündmuse videosid

Tantsuhuvihariduse aastapäev ja Gala “Kasvamine homseks” 2022 treiler
Tantsuhuvihariduse aastapäev ja Gala “Kasvamine homseks” 2022

Tantsuhuvihariduse aastapäev 2022, noorte tantsuloome kaasaegse tantsu töötoa esitlus, juhendaja Kaisa Kattai

Tantsuhuvihariduse aastapäev 2022, noorte tantsuloome tantsufilmi töötoa esitlus – “Eksinud”, juhendaja Rūta Ronja Pakalne

Tantsuhuvihariduse aastapäev 2022, noorte tantsuloome tantsufilmi töötoa esitlus – “OPPOSITES”, juhendaja Rūta Ronja Pakalne

Tantsuhuvihariduse aastapäev 2022, noorte tantsuloome tantsufilmi töötoa esitlus – “THE LOST PHONE”, juhendaja Rūta Ronja Pakalne
Videod: Sander Lebreht, Lebenrecht Films

 

Kohtume järgmisel Tantsuhuvihariduse aastapäeval ning loodame teid kõiki kohata peagi mitmetel teistel ETHLi sündmustel ja tegemistel.

Koostöös sünnib palju head ja imelist!

 

Tänulikud ja rõõmsad

Meeli Pärna, Jane Miller-Pärnamägi, Sille Ardel, Anne Tamm-Kivimets, Lii Ainsalu, Kati Ly Koit, Tiina Kaev

 

Fotod: Ekatarina Soorsk

30 instrumentaalpala muusika- ja liikumistegevuste läbiviimiseks

 

CD ja metoodiline juhend „Kollane“ on mõeldud õppematerjalina kasutamiseks muusika- ja liikumistundides nii lasteaedades, üldhariduskoolides kui huvitegevuses.

Muusika ja liikumise kogumik jaguneb kaheks osaks: 3–7-aastastele (palad 1-15) ja 7–11-aastastele (palad 16-30) mõeldud muusika- ja liikumistegevused.

Iga muusikapala on kirjutatud kindla eesmärgiga, millist muusikalist väljendusvahendit selle kaudu õppida saab (erinevad taktimõõdud, rütmivormid, tempo, dünaamika, karakter jne).

Igale muusikapalale on metoodilises juhendis kirjeldatud kaks kasutusviisi: Idla liikumine ja rütmika. Idla liikumises on läbivad teemad kõnni- ja jooksukool, kehakool, harjutused põrandal, koordinatsioon. Vahendina on kasutusel pall. Rütmikas on teemadeks meetrumi, rütmide jt muusika väljendusvahendite ning muusikalise vormi tajumine. Vahenditena on kasutusel rütmipillid, pallid, rätikud, lindid vms.

„Kollase“ loomisel tahtsime luua uut muusikat ja sellele mõeldud harjutusvara, milles oleks sümbioos muusika ja liikumise vahel. Soovisime kirjutada muusika selliselt, et see tõesti toetaks kindlate harjutuste või liikumisviiside sooritamist. Aegu tagasi oli selleks liikumistunnis klaverisaatja, kes mängis just nii, millist tegevust tehti. Nüüd üldjuhul sellist võimalust ei ole, õpetaja on tunnis lastega üksi. „Kollane“ tuleb siinkohal õpetajale appi, sest paljude heade muusikute esituses hakkab kõlama liikuma kutsuv muusika.

Selleks, et õppematerjalil oleks kandvust, et oleks mitmete inimeste arvamusi ja võimalusi katsetamiseks, moodustus meil tunnustatud tegevõpetajate töögrupp, kuhu kuuluvad:

 

Piret Laikre – helilooja ja arranžeerija
Tuuli Jukk – metoodika grupi koordinaator, Põltsamaa Muusikakooli eelklasside ja rütmika õpetaja, Viljandi Kultuuriakadeemia Orffi pedagoogika õppejõud, Eesti Muusikaõpetajate Liidu Orff-sektsiooni juht
Marju Järvpõld – Tartu Helika lasteaia muusikaõpetaja, Tartu Ülikooli eelkooliealiste muusikaõpetuse kursuste õppejõud
Piret Hinrikus–Sage – Rocca al Mare Kooli rütmikaõpetaja, õpetajate koolitaja
Tiia Kadalipp – Viljandi Männimäe lasteaia liikumisõpetaja, Idla liikumise mentor
Katrin Reinup – Viljandi Riigigümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja, Idla liikumise mentor

 

 

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit ning Noorte Tantsu Ühing teevad läheneva 29. aprilli tähtpäeva osas ühise üleskutse kõigile tantsuga tegelejatele: kutsume kõiki tantsuga tegelejaid rahvusvahelisel tantsupäeval välja astuma oma tavapärasest keskkonnast. Toome tantsu õue – keset rahvast ja tärkavat loodust!

 

TANTS TERVI(S)TAB! Toome tantsu nähtavale! 

Meie üleskutse tantsukoolidele, üldhariduskoolidele, lasteaedadele, tantsuprofessionaalidele ja kõigile teistele tantsuga tegelejatele on, et rahvusvahelisel tantsupäeval, esmaspäeval 29. aprillil või selle eel, toimuksid tantsu- ja liikumistunnid, tantsulised etteasted oma tavapärastest õppe- või etendamisruumidest väljaspool. Loome võimalusi, et saaksime koos tantsida ja tantsu vaadata kõigile kättesaadaval moel – tantsi ühes oma grupiga ja kaasa huvilisi oma ümber! Kõiki neid toredaid tantsukogemusi palume jagada ka teistega videovahendusel.

Alates 1. aprillist kuni 5.maini  saab oma tantsuvideo üles laadida ka ERR Menu keskkonda.

 

Kuidas jõuab Sinu õues tehtud tantsuline video ERR Menu portaali?
Selleks lae ise oma video üles näiteks enda YouTube’i või Vimeo keskkonda ning saada üles laetud video link, koos lühikese tutvustusega e-mailile: kerttu.kaldoja@err.ee Sinu video kirjeldava lühikese tutvustuse all peame silmas, et tood välja olulise info (näiteks: kes on videos? kus on video tehtud? miks on video tehtud?). Pöörame tähelepanu, et loomulikult võid tutvustada oma kooli ja inimesi, kuid tasub jälgida, et filmitud materjal ei muutuks reklaamiks (näiteks koos tunniplaani, sündmuste kava jms avaldamisega).
ERR Menu avaldab kõik neile saadetud ja korrektsed videod edastatud lingi kaudu oma portaalis. Kõik video õigused jäävad Sulle kui avaldajale. 

 

Kogume kõik toimuva juba eelnevalt ka ühisesse rahvusvahelise tantsupäeva sündmuste kalendrisse!

Nagu juba mitmel aastal tavaks olnud, ilmub TantsuKuukirja aprillinumbris rahvusvahelise tantsupäeva sündmuste kalender.

Et see kalender tuleks võimalikult huvitav, võimalikult paljusid Eestis toimuvaid sündmusi kaardistav, anna ka oma sündmusest teada!

Kalendrisse lähevad kõik rahvusvahelisele tantsupäevale pühendatud sündmused, mis toimuvad tantsupäeva lähemas ümbruses, üritus ei pea leidma aset täpselt 29. aprillil.

 

Info palume saata järgmises vormis:

  • sündmuse kuupäev;
  • sündmuse toimumise koht;
  • sündmuse nimetus;
  • infolink.

Sündmused on oodatud kuni 5. aprillini aadressile lagle.evelin@gmail.com.

 

TANTS TERVI(S)TAB! Õue tantsima ning seda hetke jäädvustama ja teistega jagama!

Hulla julgelt ja kasuta erinevaid võimalusi, et tantsupäeva tähistada, ning leia võimalus tantsupäeval toimuvat ka üles salvestada ja teistega jagada!