Category: koolitus

Tantsuhuvihariduse kvaliteedi arendamise koolituse toetusprogramm tantsuhuvikoolidele ja tantsuhuvitegevust pakkuvatele organisatsioonidele 2022

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit kuulutab välja toetusprogrammi koolituste korraldamiseks tantsuhuvihariduse kvaliteedi tõstmise eesmärgil!

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, seminar 2018

Kvaliteedi arenduseks saavad koolituse toetust taotleda kõik Eestis tantsuhuvihariduse valdkonnas tegutsevad juriidilised isikud, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on tantsuhuvihariduse või -tegevuse pakkumine.

Programmiga soodustatakse huvihariduse pakkujate valmidust ja võimekust kvalitatiivsete muudatuste elluviimiseks. Tantsuhuvihariduse maastikul on vähe võimalusi organisatsiooni siseste ja valdkonna üleste koolituste läbiviimiseks.

Toetusprogramm soodustab tantsuhuvihariduse organisatsioonide võimalusi kvaliteedi tõstmiseks tantsuõppes, arendada oma kooli töötajaskonda ja rakendada erinevaid õppemeetodeid ja -süsteeme ning teha koostööd teiste tantsukoolide ja -stuudiotega.

Toetusprogrammi eelarve maht on 9 000 eurot. 

Tantsuhuvihariduse kvaliteedi arendamise koolituste läbiviimise taotlusvoor avatakse 15. augustil 2022. Taotlusi saab esitada kuni 15. septembrini 2022 (k.a).

Ülevaade koolitustoetuse tingimustest:

 • koolitus on suunatud tantsuhuvikoolide ja tantsuhuvitegevust pakkuvate organisatsioonide töötajatele ja tantsuõpetajatele.
 • koolitus peab toimuma perioodil 1. oktoober kuni 12. detsember 2022.
 • koolituse õppemaht peab olema vähemalt 4 akadeemilist tundi.
 • toetuse summa on 200-450 eurot organisatsiooni sisekoolituseks ja kuni 1000 eurot ühiskoolituste korraldamiseks koostöös teiste tantsuhuvikoolidega.
 • üks taotleja saab toetust taotleda ühe projekti kohta.
 • toetust võib kasutada ainult koolitaja töötasu katmiseks.

Toetuse taotlejal ja saajal tuleb:

 • esitada toetuse taotlusvorm perioodil 15. augustist kuni 15. septembrini 2022 (k.a). Toetuse taotlemiseks tuleb täita vorm, mis on leitav siit
 • esitada sisuline aruanne hiljemalt 16. jaanuariks 2023 (k.a). Aruande esitamiseks tuleb täita vorm, mis on leitav siit
 • koolituse korraldusmeeskonna esindaja teeb ETHLi inspiratsiooni seminaril tutvustuse oma koolitusprojekti sisust ning saadud kasuteguritest. Seminar on avatud kõigile huvilistele.

Tutvu toetusprogrammi statuudiga

 

Lisainfo:
Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
e-mail: tantsuharidus@gmail.com
www.tantsuharidus.ee

Täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele tuleb taas!

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, koolitusprogramm 2020

Tänavu aastal augustis algav tantsuõpetajate täiendkoolituse programm tutvustab erinevaid praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks ja erinevas vanuses õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks ning tutvustab tantsuspetsialisti kutsestandardit ja kutse taotlemise võimalusi. Ülevaate saab tantsuhariduse valdkonna arengutest ja võimalustest ning kursuse raames arendatakse häid suhteid teiste tantsuhariduse valdkonnas tegutsejatega, et jätkata koostööd ja üksteiselt õppimist ka peale kursuse lõppemist. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul.

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada õpetaja isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja pädevusi tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks ning taseme tõstmiseks.

Toimub ajavahemikul august-oktoober 2022 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12, Tallinn):
5.-7. august I moodul
26.-28. august II moodul
16.-18. september III moodul
7.-9. oktoober IV moodul

Programmi raames läbitavad teemad:
TANTSUÕPETAJA TÖÖ SPETSIIFIKA: roll, eesmärgid, meetodid, keha tervis
TANTSU ÕPPIJA: vanus, eripära, huvid
MILLEST LÄHTUDA: eripärad, toetavad tehnikad
GRUPP: koostöö, sotsiaalsed oskused tunnis ja laval
TANTSUKUNST: koreograafia, lava, kostüüm, valgus, muusika

Maht: 120 ak (96 ak + 24 ak iseseisev töö)
Programm koosneb neljast moodulist, mis sisaldab korraga kolme õppepäeva ja iseseisvat tööd. Iga mooduli ajakava avaldame vähemalt kuu aega enne koolituse toimumist liidu kodulehel ja osalejatele e-kirja teel.

 

KOOLITUSPROGRAMMI AJAKAVA MOODULITE KAUPA

 

Registreeri oma osalus koolitusprogrammi!

Kohtade arv on piiratud, seega tasub registreerumisega kiire olla!

Koolituse tasu (sisaldab nelja mooduli kõiki koolituspäevi ja materjale)

Tasudes arve hiljemalt 30. juuniks: 

 • 340 eurot
 • 300 eurot soodushind ETHL liikmete õpetajatele. 

Alates 1. juulist on koolituse maksumus kõigile 380 eurot.

 

* Kõigi registreerujatega võtame ühendust ning saadame koolituse arve, mille tasumine on lõplikuks kinnituseks koolitusel osalemiseks.
* Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi vastavalt osalusele. Tunnistuse saamiseks on vajalik lõputöö tegemine ja osalus vähemalt 80 % õppetundidest, tõendiga kinnitatakse koolituse läbimist vastavalt osalusele.
*Koolituse tegelik maksumus ühe inimese kohta on 680 eurot, millest 50 % katab Haridus- ja Teadusministeerium.
*Juhul, kui osaleja jätab mõjuva põhjuseta koolituse pooleli, tuleb tasuda koolituse eest kogumahus (sh HTMi poolt kaetud osa).

 

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha koolitusprogrammis muudatusi.

 

Lisainfo:
Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
e-mail: tantsuharidus@gmail.com
www.tantsuharidus.ee

Tantsuspetsialisti kutse taotlemine toimub 2022. aasta kevadel ja sügisel. Dokumentide esitamise tähtajad on 4. aprill 2022 ja 3. oktoober 2022.

 

Selle aasta esimene tantsuspetsialisti kutse taotlusvoor on algamas aprilli alguses, kui dokumentide esitamise tähtaeg on 4. aprill ning tantsuspetsialisti kutse taotlemise kevadine infotund toimub 11. märtsil kell 11:00-12:30 Zoom keskkonna vahendusel.

Ootame kõiki tantsuspetsialisti kutse taotlemise huvilisi infotundi!

Infotunnis tutvutakse tantsuspetsialisti kutse ja taotlemisprotsessiga ning antakse näpunäiteid portfoolio koostamise kohta ja nõu, kuidas oma kompetentse tõendada. Infotunni lõpus on arvestatud veel eraldi lisaaega tekkinud küsimustele, et need saaksid vastused.

Infotundi viib läbi Anne Tamm-Kivimets, kes on ETTLi Kutsekomisjoni esinaine ja kontaktisik.

Enne infotundi palume tutvuda juhendiga, mis on abiks taotlejale ning e-portfoolio koostamise veebikursusega. Mõlemad materjalid on kättesaadavad: https://tantsuliit.ee/kutsestandard/taotlemine/

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infotund on just see koht, kus kutse taotlemise osas oma tekkinud küsimustele vastused saada, kui kodulehel olevast infost ja materjalidega tutvumise korral jääb veel midagi selgusetuks.

 

Infopäeval osalemine on tasuta, kuid eelnev registreerimine on vajalik!

Registreeri oma osalus siin

Registreeri oma osalus hiljemalt 9. märtsiks ning 10. märtsil saadetakse kõigile registreerunutele registreerimisvormi sisestatud aadressile Zoomi link. Osalejate arvu piiratuse tõttu palume linki mitte jagada.

 

Vaata lähemalt ETTLi kodulehelt Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infotund 11. märtsil 2022

Lisaks FB-s Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infotund Zoom keskkonnas 11. märtsil 2022

 

Rohkem infot tantsuspetsialisti kutse ja taotlemise kohta ETTLi kodulehelt.

Info kutse taotlemise kohta: https://tantsuliit.ee/kutsestandard/taotlemine/

Kutsestandardid: https://tantsuliit.ee/kutsestandard/kutsestandardid/

 

Lisainfo ja kontakt:

Anne Tamm-Kivimets 

ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja projektijuht

Tel: +372 55 23 329

e-mail: tantsuliit@gmail.com

 

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit

www.tantsuliit.ee

 

Mentorprogramm tantsuõpetajatele 2021-2022 – kogemuste jagamised praktikult praktikule!

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit alustab taas tantsuõpetajate mentorprogrammiga, et soodustada ja arendada tantsuhuvihariduse kvaliteeti, tantsuõpetajate omavahelist suhtlust ning üksteist toetavat koostööd. Programmi raames jagame teadmisi ka tantsuspetsialisti kutsest ja selle taotlemisest.

Mentorlus on õppimist ja arengut toetav partnerlus, mis pakub mõlemale osapoolele (nii mentorile kui menteele) isiksuslikku ja professionaalset arengut. Programmi eesmärk on kogemuslik õppimine, parima teadmise jagamine ning tantsuõpetajate kogukonna tugevdamine.

 

Olulised kuupäevad! Mentorprogrammi ajakava 2021-2022

11. august 2021 – Mentorprogrammi I seminar, Viljandimaal (koos ETHLi mõttetalgutega 11.-12. august)

16. oktoober 2021 – Mentorprogramm: menteede supervisioon kell 11:00-16:00 (Zoomis + iseseisev ülesanne II seminariks)

30.-31. oktoober 2021 – Mentorprogrammi II seminar, Tallinnas 

27. november 2021 – Mentorprogramm: mentorite supervisioon kell 11:00-16:00 (Zoomis)

19. veebruar 2022 – Mentorprogramm: menteede supervisioon kell 11:00-16:00 (Zoomis)

19. märts 2022 – Mentorprogramm: mentorite supervisioon kell 11:00-16:00 (Zoomis)

11.-12. juuni 2022 – Mentorprogrammi III seminar ehk lõpuseminar

 

KANDIDEERI MENTORIKS!

Aeg: hiljemalt 4. juuli 2021 (k.a)

Kandideeri kindlasti kui

 • oled tantsuerialase kvalifikatsiooniga (kutse-, kõrgharidus või tantsuspetsialist tase 7 või 8), sinu kogemused tantsuõpetajana on juba pikaajalised ning oled valmis oma kogemusi ja teadmisi teistega jagama;
 • soovid panustada mentorina ning jagada oma erialaseid teadmisi ja kogemusi toetades menteed vastavalt tema seatud eesmärkidele;
 • oled huvitatud enda arendamisest nii isiksuslikul kui professionaalsel tasandil;
 • soovid saada uusi teadmisi ja kogemusi, et olla veelgi toetavam tantsuõpetaja nii oma õpilastele kui kolleegidele;
 • soovid saada tuttavaks tantsuõpetajatega üle Eesti ning vahetada kogemusi;
 • soovid olla teadlik tantsukogukonnas toimuvast ning olla kaasatud erinevatesse tantsuhariduslikesse tegevustesse;
 • oled valmis osalema mentorprogrammis täismahus.

Mentorprogrammi töö eest on mentoritele ettenähtud tasu.

Mentorprogrammis osalejad valitakse järgneva registreerimisvormi alusel. Registreeru siin!

 

KANDIDEERI MENTEEKS!

Aeg: hiljemalt 4. juuli 2021 (k.a)

Kandideeri kindlasti kui 

 • sul on vähene töökogemus tantsuõpetajana / tantsujuhendajana / tantsutreenerina;
 • sul on soov luua koostöö kogenud tantsuõpetajast mentoriga, et saada arendavat toetust ning tagasisidet oma tööle;
 • oled huvitatud enda arendamisest nii isiksuslikul kui professionaalsel tasandil;
 • soovid saada uusi teadmisi ja kogemusi, mis aitavad sul olla veel parem ning õpilasi toetavam tantsuõpetaja;
 • soovid saada tuttavaks tantsuõpetajatega üle Eesti ning vahetada kogemusi;
 • soovid olla teadlik tantsukogukonnas toimuvast ning olla kaasatud erinevatesse tantsuhariduslikesse tegevustesse;
 • oled valmis osalema mentorprogrammis täismahus.

Mentorprogrammis osalemise tasu menteedele on 100 eurot. Registreerimisvormis olevate motivatsiooni küsimuste vastuste alusel valitakse välja 5 menteed, kes saavad osaleda tasuta.

Mentorprogrammis osalejad valitakse järgneva registreerimisvormi alusel. Registreeru siin! 

 

Kõigi mentorprogrammi soovijatega võtame ühendust pärast kandideerimise lõppu, juuli alguses ning anname teada programmi valitud!
Mentorprogrammi saame kaasata 15 mentorit ja 15 menteed. Programmi valitud mentorite ja menteedega vormistatakse koostööleping, mida tutvustatakse esimesel seminaril. Mentor ja mentee koostööpaarid kujunevad esimesel seminaril.
Küsimuste ja täiendava info soovi korral võta meiega kindlasti ühendust!

 

Mentorprogrammi peakoolitajad: Anne Õuemaa ja Anne Tamm-Kivimets

Korraldaja: MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

 

Mentorprogramm tantsuõpetajatele saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha mentorprogrammis muudatusi.

 

Lisainfo:

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

e-mail: tantsuharidus@gmail.com 

Taas on tulemas ja võimalus osaleda tantsuspetsialisti kutse taotlemise infopäeval!

 

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infopäev, koos refleksiooni ja portfoolio töötubadega, toimub 16. juunil kell 10:00-14:15 Zoom keskkonna vahendusel.

 

Järgmine võimalus tantsuspetsialisti kutset taotleda on sügisel, kui dokumentide esitamise tähtaeg on 4. oktoober 2021.

Seega praegu on just õige aeg alustada portfoolio koostamist tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks.

 

Ajakava:

10:00-10:30 info kutse taotlemise kohta – Anne Tamm-Kivimets, ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja kontaktisik

10:30-12:00 refleksiooni töötuba – Anu Sööt, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna tantsupedagoogika lektor

15 min paus

12:15-13:45 portfoolio koostamise töötuba – Marju Piir, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse õppedisainer (humanitaarteaduste ja kunstide valdkond) 

13:45-14:15 lisaaeg küsimusteks (vajadusel) 

 

Infopäeva alustame lühikese sissejuhatava tutvustusega tantsuspetsialisti kutse ja selle taotlemise kohta.

Refleksiooni osa aitab analüüsida kutse taotleja professionaalset arengut kutsestandardis nõutavate kompetentside valguses.  

Portfoolio töötuba on praktiline, st õpime tundma portfoolio olemust, funktsionaalsusi ja võimalusi enda presenteerimisel, tutvume erinevate e-portfooliote ja platvormidega, millega saab portfoolioid luua ning alustame oma e-portfoolio loomisega.

 

Infopäeval osalemine on tasuta, kuid eelnev registreerimine on vajalik!

Registreeri oma osalus siin 

 

Registreeri oma osalus hiljemalt 14. juuniks ning 15. juunil saadetakse kõigile registreerunutele registreerimisvormi sisestatud aadressile Zoomi link. Osalejate arvu piiratuse tõttu palume linki mitte edasi jagada.

 

Vaata lähemalt  ETTLi kodulehelt Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infopäeva info

Lisaks FB-s  Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infopäev Zoomis 16. juuni 2021

 

Rohkem infot tantsuspetsialisti kutse ja taotlemise kohta vaata ETTLi kodulehelt.

Info kutse taotlemise kohta: https://tantsuliit.ee/kutsestandard/taotlemine/

Kutsestandardid: https://tantsuliit.ee/kutsestandard/kutsestandardid/

 

Lisainfo ja kontakt:

Anne Tamm-Kivimets 

ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja projektijuht

Tel: +372 55 23 329

e-mail: tantsuliit@gmail.com

 

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit

www.tantsuliit.ee

 

Täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele tuleb taas!

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, koolitusprogramm 2020

Juunis algav tantsuõpetajate täiendkoolitus tutvustab erinevaid praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks ja erinevas vanuses õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks ning tutvustab tantsuspetsialisti kutsestandardit ja kutse taotlemise võimalusi. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul.

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada õpetaja isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja pädevusi tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks ning taseme tõstmiseks.

 

Toimub ajavahemikul juuni-september 2021 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12, Tallinn):
11.-13. juuni I moodul
6.-8. august II moodul
27.-29. august III moodul
17.-19. september IV moodul

 

Vaata koolitusprogrammi ajakava moodulite kaupa siit!

 

Programmi raames läbitavad teemad:
TANTSUÕPETAJA TÖÖ SPETSIIFIKA: roll, eesmärgid, meetodid, keha tervis
TANTSU ÕPPIJA: vanus, eripära, huvid
MILLEST LÄHTUDA: eripärad, toetavad tehnikad
GRUPP: koostöö, sotsiaalsed oskused tunnis ja laval
TANTSUKUNST: koreograafia, lava, kostüüm, valgus, muusika

Maht: 120 ak (96 ak + 24 ak iseseisev töö)
Programm koosneb neljast moodulist, mis sisaldab korraga kolme õppepäeva ja iseseisvat tööd. Iga mooduli ajakava avaldame vähemalt kuu aega enne koolituse toimumist liidu kodulehel ja osalejatele e-kirja teel.

 

Registreerimine on lõppenud ja koolitusprogramm käimas!

 

Koolituse tasu (sisaldab nelja mooduli kõiki koolituspäevi ja materjale)

Tasudes arve hiljemalt 1. juuniks: 

 • 320 eurot
 • 280 eurot soodushind ETHL liikmete õpetajatele.

Alates 2. juunist on koolituse maksumus kõigile 350 eurot.

 

* Kõigi registreerujatega võtame ühendust ning saadame koolituse arve, mille tasumine on lõplikuks kinnituseks koolitusel osalemiseks.
* Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi vastavalt osalusele. Tunnistuse saamiseks on vajalik lõputöö tegemine ja osalus vähemalt 80 % õppetundidest, tõendiga kinnitatakse koolituse läbimist vastavalt osalusele.
*Koolituse tegelik maksumus ühe inimese kohta on 640 eurot, millest 50 % katab Haridus- ja Teadusministeerium.
*Juhul, kui osaleja jätab mõjuva põhjuseta koolituse pooleli, tuleb tasuda koolituse eest kogumahus (sh HTMi poolt kaetud osa).

 

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha koolitusprogrammis muudatusi.

 

Lisainfo:

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

e-mail:  tantsuharidus@gmail.com

MI koolitusprogramm tantsuõpetajatele: motiveeriva intervjueerimise põhioskuste õpe

Toimumise aeg ja koht: 20.-21. märts, Zoom keskkonnas ja 23. aprill, Tallinnas (vajadusel toimub Zoom keskkonnas)

 

Koolitus aitab leida vastuseid järgmistele küsimustele: 

 • Kuidas suhelda ja juhendada nii, et see oleks motiveeriv ja toetaks õpilase arengut?
 • Kuidas tulla toime väljakutsuvates suhtlusolukordades?
 • Kuidas saab MI muuta töö inimestega lihtsamaks?

MI on meetod, mis põhineb koostööl ja toetab suhtluspartneri sisemist motivatsiooni tegutseda ning teha oma elus häid muutusi. See on saanud alguse 80-ndatel aastatel töös keeruliste sihtrühmadega ja on jõudnud tänaseks erinevatesse suhtlemisega seotud valdkondadesse. 

Koolitus annab põhiteadmised ja -oskused motiveeriva intervjueerimise (MI) kasutamiseks igapäevases töös. Koolituse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja omavad valmisolekut esmaseid oskusi praktilises töös oma sihtrühmaga rakendada.

MI on väga tõhus tööriist tantsuõpetajatele, mentoritele, koolitajatele, tantsukooli juhtidele ning kõigile, kes puutuvad kokku tagasiside andmiste või pingeliste suhtlusolukordadega. 

 

Meil on hea meel, et MI tarkusi on taaskord tantsuinimestele jagamas Anne Õuemaa.

Anne Õuemaa tegutseb arengutreeneri, coach-superviisori ja motiveeriva intervjeerimise treenerina, Loov Kuu looja. Loe lähemalt Anne Õuemaa ja Loov Kuu kohta siit

 

Koolitus koosneb kolmest koolituspäevast (täpse ajakava leiad allosast):

20.-21. märts, Zoom keskkonnas

23. aprill, Tallinnas (vajadusel toimub Zoom keskkonnas). 

 

Zoomi link saadetakse registreerunute e-mailile.

Koolituse kogumaht on 26 ak (sh 5 ak iseseisev töö). Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi vastavalt osalusele.  

 

Registreeri oma osalus MI koolitusele hiljemalt 15. märtsiks 2021 või kuni kohti jätkub.

Kohtade arv on piiratud, seega tasub registreerumisega kiire olla!

 

Koolituse tasu: 125 eurot (sisaldab kõiki kolme koolituspäeva ja materjale). ETHL liikmete õpetajatele 100 eurot. 

 

* Koolituspäevad moodustavad ühe terviku ning oluline on osalemine kogumahus.
* Koolituse tegelik maksumus ühe inimese kohta on 250 eurot, millest 50 % katab Haridus- ja Teadusministeerium.
* Juhul, kui osaleja jätab mõjuva põhjuseta koolituse pooleli, tuleb tasuda koolituse eest kogumahus (sh HTMi poolt kaetud osa).
* Kõigi registreerujatega võtame ühendust ning saadame koolituse arve, mille tasumine on lõplikuks kinnituseks koolitusel osalemiseks.

 

MI koolituse ajakava:

I päev, 20. märts: Sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse, 7 ak: MI olemus, kujunemislugu ja rakenduskohad; Ambivalentsuse mõiste; MI vaimsus; MI põhitehnikad.

II päev, 21. märts: MI tehnikad ja protsessid, 7 ak: MI 4 protsessi; Muutusejutt ja selle toetamine; Samaksjäämise jutt ja sellele vastamine; MI põhitehnikad, põhitehnikate harjutamine 4 protsessi ja MI vaimsuse kontekstis.

 

Ajakava 20.-21. märtsi koolituspäevadel Zoomis:

9:45 Kogunemine Zoomis

10:00-11:30 Sessioon I (90 min)

11:30-11:45 Kohvipaus

11:45-13:00 Sessioon II (75 min)

13:00-13:30 Lõunapaus

13:30-14:30 Sessioon III (60 min)

14:30-14:35 Sirutuspaus

14:35-15:35 Sessioon IV (60 min)

15:35-15:45 Sirutuspaus

15:45-16:15 Sessioon V (30 min)

16:15 Päeva lõpp

 

III päev, 23. aprill: MI praktiseerimine ja eneseanalüüs, 7 ak: Iseseisva töö analüüs; MI tehnikate praktiseerimine juhendamisel.  Ajakava vahemikus 10:00-17:00. Täpne ajakava selgumisel, kuna sõltub, kas koolituspäev toimub Tallinnas kohapeal või Zoom keskkonnas.

 

MI koolituse õppekava vaata siit! 

 

Lisainfo: 2021. aastal alustab taas mentorprogramm tantsuõpetajatele, kuhu ootame mentoreid ja menteesid. Mentorprogrammi kuulutame välja märtsi lõpus. Kõigile mentoritele soovitame väga MI koolitusel osalemist!

 

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha koolitusprogrammis muudatusi.

 

Lisainfo:

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

e-mail: tantsuharidus@gmail.com

 

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise kevadine infopäev toimub Zoom keskkonnas 4. märts 2021

 

Tantsuspetsialisti kutse taotlemine toimub 2021. aastal kevadel ja sügisel. 

Dokumentide esitamise tähtajad on 5. aprill ja 4. oktoober 2021.

 

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise kevadine infopäev, koos refleksiooni ja portfoolio töötubadega, toimub 4. märtsil kell 11:00-15:15 Zoom keskkonna vahendusel.

 

Ajakava:

11:00-11:30 info kutse taotlemise kohta – Anne Tamm-Kivimets, ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja kontaktisik

11:30-13:00 refleksiooni töötuba – Anu Sööt, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna tantsupedagoogika lektor

15 min paus

13:15-14:45 portfoolio koostamise töötuba – Marju Piir, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse õppedisainer (humanitaarteaduste ja kunstide valdkond) 

14:45-15:15 lisaaeg küsimusteks (vajadusel) 

 

Infopäeva alustame lühikese sissejuhatava tutvustusega tantsuspetsialisti kutse ja selle taotlemise kohta.

Refleksiooni osa aitab analüüsida kutse taotleja professionaalset arengut kutsestandardis nõutavate kompetentside valguses.  

Portfoolio töötuba on praktiline, st õpime tundma portfoolio olemust, funktsionaalsusi ja võimalusi enda presenteerimisel, tutvume erinevate e-portfooliote ja platvormidega, millega saab portfoolioid luua ning alustame oma e-portfoolio loomisega.

 

Infopäeval osalemine on tasuta, kuid eelnev registreerimine on vajalik!

Registreeri oma osalus siin

 

Registreeri oma osalus hiljemalt 2. märtsiks ning 3. märtsil saadetakse kõigile registreerunutele registreerimisvormi sisestatud aadressile Zoomi link. Osalejate arvu piiratuse tõttu palume linki mitte jagada.

 

Vaata lähemalt ETTLi kodulehelt Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infopäeva info

Lisaks FB-s Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infopäev Zoomis 4. märts 2021

 

Rohkem infot tantsuspetsialisti kutse ja taotlemise kohta vaata ETTLi kodulehelt.

Info kutse taotlemise kohta: https://tantsuliit.ee/kutsestandard/taotlemine/

Kutsestandardid: https://tantsuliit.ee/kutsestandard/kutsestandardid/

 

Lisainfo ja kontakt:

Anne Tamm-Kivimets 

ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja projektijuht

Tel: +372 55 23 329

e-mail: tantsuliit@gmail.com

 

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit

www.tantsuliit.ee

 

Juba eelmisel aastal Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu eestvedamisel hoo sisse saanud tantsulõimingu programm kulgeb edasi koostööpäevadena: praktiliste töötubade ja ideelaboriga läbi Eesti erinevate linnade: Tallinna, Võru, Rakvere ja Pärnu

Oodatud on kõik üldhariduskoolide aine- ja klassiõpetajad ning tantsuõpetajad, kes on valmis koolitundidesse tantsulist liikumist lõimima, et ainetunnid oleksid õpilase jaoks haaravad, liikumist ja õppimist soodustavad ning toetaksid tõhusamat õppeprotsessi ning üldpädevuste arengut. Eesmärgiks on suurendada ka tantsuõpetajate valmidust siduda  tantsuõpet paremini üldharidusprogrammi ning õpilaste üldpädevuste arengu toetamisega. Käesoleval aastal keskendume eeskätt esimesele kooliastmele.

 

Sel aastal viime läbi neli koostööpäeva kohtumist:

23. oktoober – Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuris (Hobujaama 12, II korrus)

11.00-12.30 praktiline töötuba –  Helena Pihel

12.45-14.15 ideelabor

 

UUS KUUPÄEV 30. oktoober – Võrus, Just Tantsukooli saalis (Räpina mnt. 12, II korrus)
25. september – lükkub edasi vastavalt Võru linna soovitusele avalikud üritused edasi lükata

11.00-12.30 praktiline töötuba – Anne Tamm-Kivimets ja Eve Noormets

12.45-14.15 ideelabor

 

6. november – Rakveres, Rakvere Eragümnaasiumi saalis (Tööstuse 12)

11.00-12.30 praktiline töötuba –  Anne Tamm-Kivimets ja Eve Noormets

12.45-14.15 ideelabor

 

27. november – Pärnus, WAF Tantsukoolis (Hommiku 3, II korrus)

11.00-12.30 praktiline töötuba –  Kärt Tõnisson

12.45-14.15 ideelabor

 

Töötubades praktiseerime läbiproovitud meetodeid erinevate üldhariduskoolis töötavate tantsuõpetajate eestvedamisel.

Ideelaborites luuakse uusi võtteid ja võimalusi, mida tulevikus katsetada ja edaspidi õppeprotsessis rakendada. 

Õppemeetodite andmebaas koondab programmi käigus kogutud materjali, mida pidevalt jooksvalt täiendatakse ning on kõigile huvilistele kättesaadav. Koondatakse teemad, mida saab ja mida on hea just tantsu ja liikumise abil õppida ja õpetada ning tuua välja näited erinevatest meetoditest kuidas seda teha. 

 

Osalema on oodatud kõik üldhariduskoolide aine- ja klassiõpetajad ning tantsuõpetajad.

Osaleda võib nii ühel kui ka kõigil neljal koostööpäeval. Osalemine on tasuta. Iga osaleja kanda jäävad enda transpordi- ja toitlustuskulud.

Registreeri oma osalus SIIN!

 

Vaata ka lõimumisprogrammi infot liidu kodulehel SIIT! 

ETHLi lõimumisprogrammi sündmuse leiad ka FB-st!

 

Tantsu lõimumise programmi eestvedajad ja täpsustavad küsimused:

Anne Tamm-Kivimets, annekoduke@gmail.com, 5523329

Eve Noormets, eve@notafe.ee, 5179773

 

Miks on tantsumeetodite rakendamine õppeprotsessis oluline?

Liikumine on inimese elu loomulik osa ning eriti loomupärane on liikumine laste jaoks. Tants on midagi palju rohkemat, kui lihtsalt füüsiliselt aktiivne tegutsemine. Erinevaid liikumismeetodeid ainetundide sisuga sidudes soodustame õpilase füüsilist, emotsionaalset, sotsiaalset, kognitiivset ja loomingulist arengut. Tants annab võimaluse õpilastel osaleda aktiivselt teabe kogumise, töötlemise ja analüüsimise protsessis. 

Tantsul on positiivne mõju lapse maailma lihtsamale mõistmisele ning sotsiaalsetele ja emotsionaalsetele suhetele. Isiklik kehaline kogemus annab personaalse mõõtme ja see soodustab nii õppimist kui ka keskendumisvõimet. Tantsimise protsess rakendab inimest terviklikult ning toetatud saab nii mitmeplaaniline õppimine kui ka inimese terviklik areng – keha, meele ja vaimu koostöö. 

Kui õppimine toimub peamiselt istudes, vaadates ja kuulates, siis mõned meeled ja emotsioonid võivad jääda nõrgemaks ning kaotame tasakaalu. Tants aitab emotsioone, vaimsust, teadmist ja kehalist kogemist tasakaalus hoida. 

Kindlasti soodustab tantsu ja liikumise abil õppimine ka probleemide lahendamise ja loova ning kriitilise mõtlemise oskuse arengut.  

Eesti Haridusvaldkonna arengukava  2021-2035 eelnõu versioonis (seisuga 10.07) on ühe kitsaskohana välja toodud, et koostöö haridustasemete ja -liikide vahel on tagasihoidlik ning et mitteformaalne ja informaalne õpe ei ole formaalõppega piisavalt sidustatud. Lisaks aine- ja erialateadmiste omandamisele peaksime praegusest enam soodustama üldoskuste arendamist nii formaalhariduses kui ka mitte- ja informaalõppes.

 

Teeme omavahel koostööd, head üldhariduse õpetajad ja tantsuõpetajad ning võtame selle väljakutse vastu!

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

JUUNIS

8. juuni Tartus (Ciara Tantsukooli ruumides, Aleksandri 8a)

10. juuni Tallinnas (Eesti Tantsuagentuuri ruumides, Hobujaama 12)

Ajakava:
10:00-10:30 info kutse taotlemise kohta – Anne Tamm-Kivimets

10:30-12:00 refleksiooni töötuba – Anu Sööt

12:00-12:15 paus 

12:15-14:15 portfoolio koostamise töötuba – Marju Piir

14:15-14:45 lisaaeg küsimusteks

 


SEPTEMBRIS

10. september Tartus (Ciara Tantsukooli ruumides, Aleksandri 8a)

11. september Tallinnas (Eesti Tantsuagentuuri ruumides, Hobujaama 12)

Ajakava:

11:00-11:30 info kutse taotlemise kohta – Anne Tamm-Kivimets

11:30-13:00 refleksiooni töötuba – Anu Sööt

13:00-13:30 lisaaeg küsimusteks

Portfoolio koolitus toimub veebikursusena, läbiviija Marju Piir

 

Tantsuspetsialisti kutsetaotlemise infot jagab Anne Tamm-Kivimets, ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja kontaktisik.  
Portfoolio koostamise töötuba viib läbi Marju Piir, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse õppedisainer (humanitaarteaduste ja kunstide valdkond) ning refleksiooni töötuba viib läbi Anu Sööt, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna tantsupedagoogika lektor.

 

Infopäevadel osalemine on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!

Registreerimine on avatud nii juunis kui ka septembris toimuvatele infopäevadele.

Registreeri oma osalus siin!

 

Rohkem infot tantsuspetsialisti kutse taotlemise ja infopäevade kohta ETTLi kodulehelt 

FB-s Tantsuspetsialisti kutse info ja refleksiooni-portfoolio töötoad

 

Lisainfo ja kontakt:

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit

www.tantsuliit.ee

Anne Tamm-Kivimets 

ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja projektijuht

Tel: +372 55 23 329

e-mail: tantsuliit@gmail.com