Category: koolitus

JUUNIS

8. juuni Tartus (Ciara Tantsukooli ruumides, Aleksandri 8a)

10. juuni Tallinnas (Eesti Tantsuagentuuri ruumides, Hobujaama 12)

Ajakava:
10:00-10:30 info kutse taotlemise kohta – Anne Tamm-Kivimets

10:30-12:00 refleksiooni töötuba – Anu Sööt

12:00-12:15 paus 

12:15-14:15 portfoolio koostamise töötuba – Marju Piir

14:15-14:45 lisaaeg küsimusteks

 


SEPTEMBRIS

10. september Tartus (Ciara Tantsukooli ruumides, Aleksandri 8a)

11. september Tallinnas (Eesti Tantsuagentuuri ruumides, Hobujaama 12)

Ajakava:

11:00-11:30 info kutse taotlemise kohta – Anne Tamm-Kivimets

11:30-13:00 refleksiooni töötuba – Anu Sööt

13:00-13:30 lisaaeg küsimusteks

Portfoolio koolitus toimub veebikursusena, läbiviija Marju Piir

 

Tantsuspetsialisti kutsetaotlemise infot jagab Anne Tamm-Kivimets, ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja kontaktisik.  
Portfoolio koostamise töötuba viib läbi Marju Piir, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse õppedisainer (humanitaarteaduste ja kunstide valdkond) ning refleksiooni töötuba viib läbi Anu Sööt, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna tantsupedagoogika lektor.

 

Infopäevadel osalemine on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!

Registreerimine on avatud nii juunis kui ka septembris toimuvatele infopäevadele.

Registreeri oma osalus siin!

 

Rohkem infot tantsuspetsialisti kutse taotlemise ja infopäevade kohta ETTLi kodulehelt 

FB-s Tantsuspetsialisti kutse info ja refleksiooni-portfoolio töötoad

 

Lisainfo ja kontakt:

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit

www.tantsuliit.ee

Anne Tamm-Kivimets 

ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja projektijuht

Tel: +372 55 23 329

e-mail: tantsuliit@gmail.com

 

 

 

 

Juuli viimasel päeval algav tantsuõpetajate täiendkoolitus tutvustab erinevaid praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks ja erinevas vanuses õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks ning tutvustab tantsuspetsialisti kutsestandardit ja kutse taotlemise võimalusi. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul. 

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada õpetaja isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja pädevusi tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks ning taseme tõstmiseks.

 

Toimub ajavahemikul juuli-oktoober 202 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12)

31. juuli-2. august I moodul

21.-23. august II moodul

18.-20. september III moodul

9.-11. oktoober IV moodul (uued kuupäevad)

 

Vaata koolitusprogrammi moodulite ajakava siit!

 

Programmi raames läbitavad teemad:

TANTSUÕPETAJA TÖÖ SPETSIIFIKA: roll, eesmärgid, meetodid;

TANTSU ÕPPIJA: vanus, eripärad, huvid;

GRUPP: koostöö, sotsiaalsed oskused;

TANTSUKUNST: koreograafia, lava, kostüüm, valgus, muusika;

TANTSUTEHNIKA: kehateadlikkus, kuhu edasi?

Maht: 120 ak (96 ak + 24 ak iseseisev töö)

Programm koosneb neljast moodulist, mis sisaldab korraga kolme õppepäeva ja iseseisvat tööd.

Iga mooduli ajakava avaldame vähemalt kuu aega enne koolituse toimumist liidu kodulehel ja osalejatele e-kirja teel. 

Koolituse läbinud saavad tunnistuse/tõendi vastavalt osalusele.

 

Registreerimine on lõppenud, grupp täis ja koolitusprogramm käimas!

 

FB-s täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele 2020

 

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Korraldaja Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse koolitusprogrammis vajadusel teha muudatusi.

Lisainfo:

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

e-mail:  tantsuharidus@gmail.com 

Foto: Maria Speth

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit kutsub:

 

Maria Spethi tantsuõppe koolitusseminari raames (6.-8. detsember Tallinnas) toimub laupäeval, 7. detsembril kell 16:30-19:00 seminari arutelu õhtu, kuhu on oodatud osalema kõik huvilised!

Arutelu on tasuta, kuid sündmuse paremaks planeerimiseks palume enda osaluse eelnevalt registreerida, tehes seda hiljemalt 5. detsembriks!

Seminari arutelu õhtu toimub Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12, Tallinn).

 

Arutelud:
– tantsuharidusest Hollandis ja Eestis: mured ja rõõmud;
– ühised koostöövõimalused;
– millised on tänased väljakutsed tantsuharidusele ja õpetajale? Milliseid koolitusi vajame?

 

Registreeri enda osalus seminari arutelu õhtule SIIN! , tehes seda hiljemalt 5. detsembriks.
!Koolitusel osalejad ei pea enda osalust arutelu õhtule registreerima!

 

Lisainfo:
FB-s Maria Spethi tantsuõppe koolitusseminar
www.tantsuharidus.ee

Foto: Maria Speth

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit kutsub kõiki tantsuõpetajaid ühisesse õppeprotsessi!

 

Tantsuõppe koolitusseminar 6.-8. detsember 2019
Koolitaja: Maria Speth (Holland)
Sihtgrupp: kõik tantsuõpetajad sõltumata õpetatavast tantsustiilist ja õpilaste vanusest
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur (Hobujaama 12, Tallinn)

Eesmärgiks on pakkuda tantsuõpetajatele arenguvõimalusi, inspiratsiooni ning kolleegidega arutlemise võimalusi.

Koolitaja Maria Speth on tantsuhariduse spetsialist, õppejõud ja valdkonna arendaja Hollandist.
Tema visiooniks on soov aidata noortel end arendada ja leida oma tugevused läbi tantsukunsti võimaluste. Selleks kasutab ta probleemikeskset lähenemisviisi, mis nõuab õpilastelt süvenemist, mõtlemist ja loovust. See on meetod, kus valitud teemad on seotud lapse kogemusliku maailmaga. „Igapäevaseid tegevusi uurides, fantaasiat ja reaalsust üksteisega kokku pannes, tekivad üllatavad tantsuvormid ning lapse areng saab toetatud talle omasel mängulisel viisil läbi tantsuelementide – neid metoodikaid seminaril uurimegi”. Üks osa koolitusest on näitlik praktika, mis toimub koos õpilastega vanuses 12-18 eluaastat.
Koolituse teisel päeval toimub lisaks ka tantsuhariduslik seminar, kus arutletakse Hollandi ja Eesti tantsuhariduse hetkeolukorra ning tulevikuplaanide osas.

Maria on saanud tantsuteatri ja tantsupedagoogika alase hariduse. Ta õpetab tudengeid Fonty Tantsuakadeemias, Maastrichti Muusikaakadeemias ja Zuydi Ülikoolis ning teeb koostööd tantsuhariduse valdkonna esindajatega üle maailma. Ta on andnud välja ka oma meetodit tutvustava raamatu Dance Spetters, mis keskendub loovate meetodite rakendamisele nii loomingulistes kui ka tehnikapõhistes tundides, mis on sobiv kasutamiseks olenemata praktiseeritavast tantsustiilist.

 

Ajakava:
Reede, 6. detsember
10:30-11:00 tervituskohv
11:00-14:00 I sessioon tantsuõpetajatega
14:00-15:30 lõunapaus
15:30-17:30 II sessioon tantsuõpetajatega + praktika koos õpilastega

Laupäev, 7. detsember
10:00-13:00 III sessioon tantsuõpetajatega
13:00-14:00 lõunapaus
14:00-16:00 IV sessioon tantsuõpetajatega + praktika koos õpilastega 

16:30-19:00 seminar (kõigile avatud ja tasuta)

Arutelud:

  • tantsuharidusest Hollandis ja Eestis: mured ja rõõmud;
  • ühised koostöövõimalused;
  • millised on tänased väljakutsed tantsuharidusele ja õpetajale? Milliseid koolitusi vajame?

Pühapäev, 8. detsember
10:00-13:00 V sessioon tantsuõpetajatega
13:00-14:00 lõunapaus
14:00-16:00 VI sessioon tantsuõpetajatega + praktika koos õpilastega

Koolitus toimub inglise keeles, vajadusel abistame eesti keelde tõlkimisel.

 

Koolitusprogrammi tasu: 30 eurot (kõik kolm koolituspäeva)
Võimalik on osaleda ka osamahus, koolitusprogrammi tasu jääb samaks.
Koolitusprogrammi tasu ei sisalda peale koolituse muid kulusid (sõit, toitlustus, majutus on iga osaleja enda kanda).

Registreerimine koolitusele on lõppenud, kuna kohtade arv on täis!

 

Lisainfo:
FB-s Maria Spethi tantsuõppe koolitusseminar
www.tantsuharidus.ee

Koolitust korraldab Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

foto: Eesti Tantsuagentuuri arhiiv

 

Ees ootab juba neljas koostööpäev ja tantsu lõimumise kohtumine!

18. oktoober kell 11:00-14:00 toimub IV koostööpäev: loodusainete õpetamine tantsu abil.
Kohtumine toimub ikka Viljandis (huvikool Aplaus on paus, Lossi 30), kuhu endiselt kõik üld- ja tantsuhariduse lõimisest huvitatud inimesed on väga oodatud! 
Registreeri oma osalus SIIN.
***
Tantsu Huvihariduse Liidu poolt ellu kutsutud programmi eesmärk on tantsuhuvihariduse ja üldhariduse koostööprogrammi väljatöötamine ja arendamine kahel suunal: tantsuõpetus iseseisva ainena ning ainetunnid loovliikumise ja -tantsu abil.
Esimesel koostöökohtumisel “Tantsu lõimumine formaalharidusega” kaardistati esimesed teemavaldkonnad, millega spetsiifilisemalt edasi tegutsetakse.
Esmalt keskendume sellele, kuidas loovliikumine ja -tants saab toetada üldpädevuste arengut ning aitab kaasa ainete õppimisel üldhariduskoolis.
II koostööpäeva teemaks oli tants ja matemaatika.
III koostööpäeva teemaks oli tants ja ajalugu.
Programmi käigus loome õppematerjale ning perspektiivis on ka õppepäevade korraldamine huvi- ja üldhariduskooli õpetajatele lõimitud ainetundide läbiviimiseks.
***
Projekti eestvedajaks on Anne Tamm-Kivimets ja Eve Noormets / Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Lõimumisprogrammist loe siit!
Info ka FB sündmuse kaudu.

 

 

Tartus 13. september (Just Tantsukoolis, Lille 9) 

Tallinnas 14. september  (Eesti Tantsuagentuuri ruumides, Hobujaama 12)

Tantsuspetsialisti kutsetaotlemise infot jagab Anne Tamm-Kivimets, ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja kontaktisik.  
Portfoolio koostamise töötuba viib läbi Marju Piir, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse õppedisainer (humanitaarteaduste ja kunstide valdkond). 

Registreerimine on avatud siin!

Täpsem info ETTLi kodulehelt kutse andmise alt ja FB sündmuse kaudu

 

 

foto: Eesti Tantsuagentuuri arhiiv

 

Tulemas on kolmas tantsu lõimumise koostööpäev!

Koostöökohtumisel “Tantsu lõimumine formaalharidusega” kaardistati esimesed teemavaldkonnad, millega spetsiifilisemalt edasi tegutsetakse.

Teise koostööpäeva teemaks oli tants ja matemaatika.

Järgmine kohtumine 23. augustil Viljandis (huvikool Aplaus on paus, Lossi 30), kuhu endiselt kõik üld- ja tantsuhariduse lõimisest huvitatud inimesed on väga oodatud! 

23. august kell 11-14 III koostööpäev: ajaloo õpetamine tantsu abil (eestvedaja Anne Tamm-Kivimets). Oodatud ka aineõpetajad!

Projekti eestvedajaks on Anne Tamm-Kivimets ja Eve Noormets / Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Lõimumisprogrammist loe siit! Info ka FB sündmuse kaudu

 

 

Tartus 10. juunil (Just Tantsukoolis, Lille 9) 

Tallinnas 11. juunil (Eesti Tantsuagentuuri ruumides, Hobujaama 12)

Tantsuspetsialisti kutsetaotlemise infot jagab Anne Tamm-Kivimets, ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja kontaktisik.  
Portfoolio koostamise töötuba viib läbi Marju Piir, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse õppedisainer (humanitaarteaduste ja kunstide valdkond). 
Registreeri kuni 7. juunini siin!

Tantsuspetsialisti kutsetaotlemise infotund ja portfoolio koolitus toimub ka sügisel, Tartus 13. september ja Tallinnas 14. september.

Täpsem info ETTLi kodulehelt kutse andmise alt ja FB sündmuse kaudu

foto: Eesti Tantsuagentuuri arhiiv

 

Esimene koostööpäev seljataga ning uued kohtumised ees!
Koostöökohtumisel “Tantsu lõimumine formaalharidusega” kaardistati esimesed teemavaldkonnad, millega spetsiifilisemalt edasi tegutsetakse.
Järgmised kohtumised 7. juunil ja 23. augustil Viljandis (huvikool Aplaus on paus, Lossi 30), kuhu endiselt kõik üld- ja tantsuhariduse lõimisest huvitatud inimesed on väga oodatud!

7. juuni kell 11:00-14:00 toimub II koostööpäev: matemaatika õpetamine tantsu abil. Päeva eestvedaja Eve Noormets. Oodatud on ka aineõpetajad!

23. august kell 11:00-14:00 toimub III koostööpäev: ajaloo õpetamine tantsu abil. Päeva eestvedaja Anne Tamm-Kivimets. Oodatud on ka aineõpetajad!

Projekti eestvedajaks on Anne Tamm-Kivimets ja Eve Noormets / Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Lõimumisprogrammist loe siit!