Category: koolitus

Täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele tuleb taas!

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, koolitusprogramm 2020

Juunis algav tantsuõpetajate täiendkoolitus tutvustab erinevaid praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks ja erinevas vanuses õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks ning tutvustab tantsuspetsialisti kutsestandardit ja kutse taotlemise võimalusi. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul.

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada õpetaja isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja pädevusi tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks ning taseme tõstmiseks.

 

Toimub ajavahemikul juuni-september 2021 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12, Tallinn):
11.-13. juuni I moodul
6.-8. august II moodul
27.-29. august III moodul
17.-19. september IV moodul

 

Vaata koolitusprogrammi ajakava moodulite kaupa siit!

 

Programmi raames läbitavad teemad:
TANTSUÕPETAJA TÖÖ SPETSIIFIKA: roll, eesmärgid, meetodid, keha tervis
TANTSU ÕPPIJA: vanus, eripära, huvid
MILLEST LÄHTUDA: eripärad, toetavad tehnikad
GRUPP: koostöö, sotsiaalsed oskused tunnis ja laval
TANTSUKUNST: koreograafia, lava, kostüüm, valgus, muusika

Maht: 120 ak (96 ak + 24 ak iseseisev töö)
Programm koosneb neljast moodulist, mis sisaldab korraga kolme õppepäeva ja iseseisvat tööd. Iga mooduli ajakava avaldame vähemalt kuu aega enne koolituse toimumist liidu kodulehel ja osalejatele e-kirja teel.

 

Registreerimine on lõppenud ja koolitusprogramm käimas!

 

Koolituse tasu (sisaldab nelja mooduli kõiki koolituspäevi ja materjale)

Tasudes arve hiljemalt 1. juuniks: 

  • 320 eurot
  • 280 eurot soodushind ETHL liikmete õpetajatele.

Alates 2. juunist on koolituse maksumus kõigile 350 eurot.

 

* Kõigi registreerujatega võtame ühendust ning saadame koolituse arve, mille tasumine on lõplikuks kinnituseks koolitusel osalemiseks.
* Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi vastavalt osalusele. Tunnistuse saamiseks on vajalik lõputöö tegemine ja osalus vähemalt 80 % õppetundidest, tõendiga kinnitatakse koolituse läbimist vastavalt osalusele.
*Koolituse tegelik maksumus ühe inimese kohta on 640 eurot, millest 50 % katab Haridus- ja Teadusministeerium.
*Juhul, kui osaleja jätab mõjuva põhjuseta koolituse pooleli, tuleb tasuda koolituse eest kogumahus (sh HTMi poolt kaetud osa).

 

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha koolitusprogrammis muudatusi.

 

Lisainfo:

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

e-mail:  tantsuharidus@gmail.com

MI koolitusprogramm tantsuõpetajatele: motiveeriva intervjueerimise põhioskuste õpe

Toimumise aeg ja koht: 20.-21. märts, Zoom keskkonnas ja 23. aprill, Tallinnas (vajadusel toimub Zoom keskkonnas)

 

Koolitus aitab leida vastuseid järgmistele küsimustele: 

  • Kuidas suhelda ja juhendada nii, et see oleks motiveeriv ja toetaks õpilase arengut?
  • Kuidas tulla toime väljakutsuvates suhtlusolukordades?
  • Kuidas saab MI muuta töö inimestega lihtsamaks?

MI on meetod, mis põhineb koostööl ja toetab suhtluspartneri sisemist motivatsiooni tegutseda ning teha oma elus häid muutusi. See on saanud alguse 80-ndatel aastatel töös keeruliste sihtrühmadega ja on jõudnud tänaseks erinevatesse suhtlemisega seotud valdkondadesse. 

Koolitus annab põhiteadmised ja -oskused motiveeriva intervjueerimise (MI) kasutamiseks igapäevases töös. Koolituse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja omavad valmisolekut esmaseid oskusi praktilises töös oma sihtrühmaga rakendada.

MI on väga tõhus tööriist tantsuõpetajatele, mentoritele, koolitajatele, tantsukooli juhtidele ning kõigile, kes puutuvad kokku tagasiside andmiste või pingeliste suhtlusolukordadega. 

 

Meil on hea meel, et MI tarkusi on taaskord tantsuinimestele jagamas Anne Õuemaa.

Anne Õuemaa tegutseb arengutreeneri, coach-superviisori ja motiveeriva intervjeerimise treenerina, Loov Kuu looja. Loe lähemalt Anne Õuemaa ja Loov Kuu kohta siit

 

Koolitus koosneb kolmest koolituspäevast (täpse ajakava leiad allosast):

20.-21. märts, Zoom keskkonnas

23. aprill, Tallinnas (vajadusel toimub Zoom keskkonnas). 

 

Zoomi link saadetakse registreerunute e-mailile.

Koolituse kogumaht on 26 ak (sh 5 ak iseseisev töö). Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi vastavalt osalusele.  

 

Registreeri oma osalus MI koolitusele hiljemalt 15. märtsiks 2021 või kuni kohti jätkub.

Kohtade arv on piiratud, seega tasub registreerumisega kiire olla!

 

Koolituse tasu: 125 eurot (sisaldab kõiki kolme koolituspäeva ja materjale). ETHL liikmete õpetajatele 100 eurot. 

 

* Koolituspäevad moodustavad ühe terviku ning oluline on osalemine kogumahus.
* Koolituse tegelik maksumus ühe inimese kohta on 250 eurot, millest 50 % katab Haridus- ja Teadusministeerium.
* Juhul, kui osaleja jätab mõjuva põhjuseta koolituse pooleli, tuleb tasuda koolituse eest kogumahus (sh HTMi poolt kaetud osa).
* Kõigi registreerujatega võtame ühendust ning saadame koolituse arve, mille tasumine on lõplikuks kinnituseks koolitusel osalemiseks.

 

MI koolituse ajakava:

I päev, 20. märts: Sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse, 7 ak: MI olemus, kujunemislugu ja rakenduskohad; Ambivalentsuse mõiste; MI vaimsus; MI põhitehnikad.

II päev, 21. märts: MI tehnikad ja protsessid, 7 ak: MI 4 protsessi; Muutusejutt ja selle toetamine; Samaksjäämise jutt ja sellele vastamine; MI põhitehnikad, põhitehnikate harjutamine 4 protsessi ja MI vaimsuse kontekstis.

 

Ajakava 20.-21. märtsi koolituspäevadel Zoomis:

9:45 Kogunemine Zoomis

10:00-11:30 Sessioon I (90 min)

11:30-11:45 Kohvipaus

11:45-13:00 Sessioon II (75 min)

13:00-13:30 Lõunapaus

13:30-14:30 Sessioon III (60 min)

14:30-14:35 Sirutuspaus

14:35-15:35 Sessioon IV (60 min)

15:35-15:45 Sirutuspaus

15:45-16:15 Sessioon V (30 min)

16:15 Päeva lõpp

 

III päev, 23. aprill: MI praktiseerimine ja eneseanalüüs, 7 ak: Iseseisva töö analüüs; MI tehnikate praktiseerimine juhendamisel.  Ajakava vahemikus 10:00-17:00. Täpne ajakava selgumisel, kuna sõltub, kas koolituspäev toimub Tallinnas kohapeal või Zoom keskkonnas.

 

MI koolituse õppekava vaata siit! 

 

Lisainfo: 2021. aastal alustab taas mentorprogramm tantsuõpetajatele, kuhu ootame mentoreid ja menteesid. Mentorprogrammi kuulutame välja märtsi lõpus. Kõigile mentoritele soovitame väga MI koolitusel osalemist!

 

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha koolitusprogrammis muudatusi.

 

Lisainfo:

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

e-mail: tantsuharidus@gmail.com

 

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise kevadine infopäev toimub Zoom keskkonnas 4. märts 2021

 

Tantsuspetsialisti kutse taotlemine toimub 2021. aastal kevadel ja sügisel. 

Dokumentide esitamise tähtajad on 5. aprill ja 4. oktoober 2021.

 

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise kevadine infopäev, koos refleksiooni ja portfoolio töötubadega, toimub 4. märtsil kell 11:00-15:15 Zoom keskkonna vahendusel.

 

Ajakava:

11:00-11:30 info kutse taotlemise kohta – Anne Tamm-Kivimets, ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja kontaktisik

11:30-13:00 refleksiooni töötuba – Anu Sööt, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna tantsupedagoogika lektor

15 min paus

13:15-14:45 portfoolio koostamise töötuba – Marju Piir, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse õppedisainer (humanitaarteaduste ja kunstide valdkond) 

14:45-15:15 lisaaeg küsimusteks (vajadusel) 

 

Infopäeva alustame lühikese sissejuhatava tutvustusega tantsuspetsialisti kutse ja selle taotlemise kohta.

Refleksiooni osa aitab analüüsida kutse taotleja professionaalset arengut kutsestandardis nõutavate kompetentside valguses.  

Portfoolio töötuba on praktiline, st õpime tundma portfoolio olemust, funktsionaalsusi ja võimalusi enda presenteerimisel, tutvume erinevate e-portfooliote ja platvormidega, millega saab portfoolioid luua ning alustame oma e-portfoolio loomisega.

 

Infopäeval osalemine on tasuta, kuid eelnev registreerimine on vajalik!

Registreeri oma osalus siin

 

Registreeri oma osalus hiljemalt 2. märtsiks ning 3. märtsil saadetakse kõigile registreerunutele registreerimisvormi sisestatud aadressile Zoomi link. Osalejate arvu piiratuse tõttu palume linki mitte jagada.

 

Vaata lähemalt ETTLi kodulehelt Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infopäeva info

Lisaks FB-s Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infopäev Zoomis 4. märts 2021

 

Rohkem infot tantsuspetsialisti kutse ja taotlemise kohta vaata ETTLi kodulehelt.

Info kutse taotlemise kohta: https://tantsuliit.ee/kutsestandard/taotlemine/

Kutsestandardid: https://tantsuliit.ee/kutsestandard/kutsestandardid/

 

Lisainfo ja kontakt:

Anne Tamm-Kivimets 

ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja projektijuht

Tel: +372 55 23 329

e-mail: tantsuliit@gmail.com

 

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit

www.tantsuliit.ee

 

Juba eelmisel aastal Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu eestvedamisel hoo sisse saanud tantsulõimingu programm kulgeb edasi koostööpäevadena: praktiliste töötubade ja ideelaboriga läbi Eesti erinevate linnade: Tallinna, Võru, Rakvere ja Pärnu

Oodatud on kõik üldhariduskoolide aine- ja klassiõpetajad ning tantsuõpetajad, kes on valmis koolitundidesse tantsulist liikumist lõimima, et ainetunnid oleksid õpilase jaoks haaravad, liikumist ja õppimist soodustavad ning toetaksid tõhusamat õppeprotsessi ning üldpädevuste arengut. Eesmärgiks on suurendada ka tantsuõpetajate valmidust siduda  tantsuõpet paremini üldharidusprogrammi ning õpilaste üldpädevuste arengu toetamisega. Käesoleval aastal keskendume eeskätt esimesele kooliastmele.

 

Sel aastal viime läbi neli koostööpäeva kohtumist:

23. oktoober – Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuris (Hobujaama 12, II korrus)

11.00-12.30 praktiline töötuba –  Helena Pihel

12.45-14.15 ideelabor

 

UUS KUUPÄEV 30. oktoober – Võrus, Just Tantsukooli saalis (Räpina mnt. 12, II korrus)
25. september – lükkub edasi vastavalt Võru linna soovitusele avalikud üritused edasi lükata

11.00-12.30 praktiline töötuba – Anne Tamm-Kivimets ja Eve Noormets

12.45-14.15 ideelabor

 

6. november – Rakveres, Rakvere Eragümnaasiumi saalis (Tööstuse 12)

11.00-12.30 praktiline töötuba –  Anne Tamm-Kivimets ja Eve Noormets

12.45-14.15 ideelabor

 

27. november – Pärnus, WAF Tantsukoolis (Hommiku 3, II korrus)

11.00-12.30 praktiline töötuba –  Kärt Tõnisson

12.45-14.15 ideelabor

 

Töötubades praktiseerime läbiproovitud meetodeid erinevate üldhariduskoolis töötavate tantsuõpetajate eestvedamisel.

Ideelaborites luuakse uusi võtteid ja võimalusi, mida tulevikus katsetada ja edaspidi õppeprotsessis rakendada. 

Õppemeetodite andmebaas koondab programmi käigus kogutud materjali, mida pidevalt jooksvalt täiendatakse ning on kõigile huvilistele kättesaadav. Koondatakse teemad, mida saab ja mida on hea just tantsu ja liikumise abil õppida ja õpetada ning tuua välja näited erinevatest meetoditest kuidas seda teha. 

 

Osalema on oodatud kõik üldhariduskoolide aine- ja klassiõpetajad ning tantsuõpetajad.

Osaleda võib nii ühel kui ka kõigil neljal koostööpäeval. Osalemine on tasuta. Iga osaleja kanda jäävad enda transpordi- ja toitlustuskulud.

Registreeri oma osalus SIIN!

 

Vaata ka lõimumisprogrammi infot liidu kodulehel SIIT! 

ETHLi lõimumisprogrammi sündmuse leiad ka FB-st!

 

Tantsu lõimumise programmi eestvedajad ja täpsustavad küsimused:

Anne Tamm-Kivimets, annekoduke@gmail.com, 5523329

Eve Noormets, eve@notafe.ee, 5179773

 

Miks on tantsumeetodite rakendamine õppeprotsessis oluline?

Liikumine on inimese elu loomulik osa ning eriti loomupärane on liikumine laste jaoks. Tants on midagi palju rohkemat, kui lihtsalt füüsiliselt aktiivne tegutsemine. Erinevaid liikumismeetodeid ainetundide sisuga sidudes soodustame õpilase füüsilist, emotsionaalset, sotsiaalset, kognitiivset ja loomingulist arengut. Tants annab võimaluse õpilastel osaleda aktiivselt teabe kogumise, töötlemise ja analüüsimise protsessis. 

Tantsul on positiivne mõju lapse maailma lihtsamale mõistmisele ning sotsiaalsetele ja emotsionaalsetele suhetele. Isiklik kehaline kogemus annab personaalse mõõtme ja see soodustab nii õppimist kui ka keskendumisvõimet. Tantsimise protsess rakendab inimest terviklikult ning toetatud saab nii mitmeplaaniline õppimine kui ka inimese terviklik areng – keha, meele ja vaimu koostöö. 

Kui õppimine toimub peamiselt istudes, vaadates ja kuulates, siis mõned meeled ja emotsioonid võivad jääda nõrgemaks ning kaotame tasakaalu. Tants aitab emotsioone, vaimsust, teadmist ja kehalist kogemist tasakaalus hoida. 

Kindlasti soodustab tantsu ja liikumise abil õppimine ka probleemide lahendamise ja loova ning kriitilise mõtlemise oskuse arengut.  

Eesti Haridusvaldkonna arengukava  2021-2035 eelnõu versioonis (seisuga 10.07) on ühe kitsaskohana välja toodud, et koostöö haridustasemete ja -liikide vahel on tagasihoidlik ning et mitteformaalne ja informaalne õpe ei ole formaalõppega piisavalt sidustatud. Lisaks aine- ja erialateadmiste omandamisele peaksime praegusest enam soodustama üldoskuste arendamist nii formaalhariduses kui ka mitte- ja informaalõppes.

 

Teeme omavahel koostööd, head üldhariduse õpetajad ja tantsuõpetajad ning võtame selle väljakutse vastu!

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

JUUNIS

8. juuni Tartus (Ciara Tantsukooli ruumides, Aleksandri 8a)

10. juuni Tallinnas (Eesti Tantsuagentuuri ruumides, Hobujaama 12)

Ajakava:
10:00-10:30 info kutse taotlemise kohta – Anne Tamm-Kivimets

10:30-12:00 refleksiooni töötuba – Anu Sööt

12:00-12:15 paus 

12:15-14:15 portfoolio koostamise töötuba – Marju Piir

14:15-14:45 lisaaeg küsimusteks

 


SEPTEMBRIS

10. september Tartus (Ciara Tantsukooli ruumides, Aleksandri 8a)

11. september Tallinnas (Eesti Tantsuagentuuri ruumides, Hobujaama 12)

Ajakava:

11:00-11:30 info kutse taotlemise kohta – Anne Tamm-Kivimets

11:30-13:00 refleksiooni töötuba – Anu Sööt

13:00-13:30 lisaaeg küsimusteks

Portfoolio koolitus toimub veebikursusena, läbiviija Marju Piir

 

Tantsuspetsialisti kutsetaotlemise infot jagab Anne Tamm-Kivimets, ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja kontaktisik.  
Portfoolio koostamise töötuba viib läbi Marju Piir, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse õppedisainer (humanitaarteaduste ja kunstide valdkond) ning refleksiooni töötuba viib läbi Anu Sööt, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna tantsupedagoogika lektor.

 

Infopäevadel osalemine on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud!

Registreerimine on avatud nii juunis kui ka septembris toimuvatele infopäevadele.

Registreeri oma osalus siin!

 

Rohkem infot tantsuspetsialisti kutse taotlemise ja infopäevade kohta ETTLi kodulehelt 

FB-s Tantsuspetsialisti kutse info ja refleksiooni-portfoolio töötoad

 

Lisainfo ja kontakt:

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit

www.tantsuliit.ee

Anne Tamm-Kivimets 

ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja projektijuht

Tel: +372 55 23 329

e-mail: tantsuliit@gmail.com

 

 

 

 

Juuli viimasel päeval algav tantsuõpetajate täiendkoolitus tutvustab erinevaid praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks ja erinevas vanuses õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks ning tutvustab tantsuspetsialisti kutsestandardit ja kutse taotlemise võimalusi. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul. 

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada õpetaja isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja pädevusi tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks ning taseme tõstmiseks.

 

Toimub ajavahemikul juuli-oktoober 202 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12)

31. juuli-2. august I moodul

21.-23. august II moodul

18.-20. september III moodul

9.-11. oktoober IV moodul (uued kuupäevad)

 

Vaata koolitusprogrammi moodulite ajakava siit!

 

Programmi raames läbitavad teemad:

TANTSUÕPETAJA TÖÖ SPETSIIFIKA: roll, eesmärgid, meetodid;

TANTSU ÕPPIJA: vanus, eripärad, huvid;

GRUPP: koostöö, sotsiaalsed oskused;

TANTSUKUNST: koreograafia, lava, kostüüm, valgus, muusika;

TANTSUTEHNIKA: kehateadlikkus, kuhu edasi?

Maht: 120 ak (96 ak + 24 ak iseseisev töö)

Programm koosneb neljast moodulist, mis sisaldab korraga kolme õppepäeva ja iseseisvat tööd.

Iga mooduli ajakava avaldame vähemalt kuu aega enne koolituse toimumist liidu kodulehel ja osalejatele e-kirja teel. 

Koolituse läbinud saavad tunnistuse/tõendi vastavalt osalusele.

 

Registreerimine on lõppenud, grupp täis ja koolitusprogramm käimas!

 

FB-s täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele 2020

 

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Korraldaja Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse koolitusprogrammis vajadusel teha muudatusi.

Lisainfo:

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

e-mail:  tantsuharidus@gmail.com 

Foto: Maria Speth

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit kutsub:

 

Maria Spethi tantsuõppe koolitusseminari raames (6.-8. detsember Tallinnas) toimub laupäeval, 7. detsembril kell 16:30-19:00 seminari arutelu õhtu, kuhu on oodatud osalema kõik huvilised!

Arutelu on tasuta, kuid sündmuse paremaks planeerimiseks palume enda osaluse eelnevalt registreerida, tehes seda hiljemalt 5. detsembriks!

Seminari arutelu õhtu toimub Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12, Tallinn).

 

Arutelud:
– tantsuharidusest Hollandis ja Eestis: mured ja rõõmud;
– ühised koostöövõimalused;
– millised on tänased väljakutsed tantsuharidusele ja õpetajale? Milliseid koolitusi vajame?

 

Registreeri enda osalus seminari arutelu õhtule SIIN! , tehes seda hiljemalt 5. detsembriks.
!Koolitusel osalejad ei pea enda osalust arutelu õhtule registreerima!

 

Lisainfo:
FB-s Maria Spethi tantsuõppe koolitusseminar
www.tantsuharidus.ee

Foto: Maria Speth

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit kutsub kõiki tantsuõpetajaid ühisesse õppeprotsessi!

 

Tantsuõppe koolitusseminar 6.-8. detsember 2019
Koolitaja: Maria Speth (Holland)
Sihtgrupp: kõik tantsuõpetajad sõltumata õpetatavast tantsustiilist ja õpilaste vanusest
Asukoht: Eesti Tantsuagentuur (Hobujaama 12, Tallinn)

Eesmärgiks on pakkuda tantsuõpetajatele arenguvõimalusi, inspiratsiooni ning kolleegidega arutlemise võimalusi.

Koolitaja Maria Speth on tantsuhariduse spetsialist, õppejõud ja valdkonna arendaja Hollandist.
Tema visiooniks on soov aidata noortel end arendada ja leida oma tugevused läbi tantsukunsti võimaluste. Selleks kasutab ta probleemikeskset lähenemisviisi, mis nõuab õpilastelt süvenemist, mõtlemist ja loovust. See on meetod, kus valitud teemad on seotud lapse kogemusliku maailmaga. „Igapäevaseid tegevusi uurides, fantaasiat ja reaalsust üksteisega kokku pannes, tekivad üllatavad tantsuvormid ning lapse areng saab toetatud talle omasel mängulisel viisil läbi tantsuelementide – neid metoodikaid seminaril uurimegi”. Üks osa koolitusest on näitlik praktika, mis toimub koos õpilastega vanuses 12-18 eluaastat.
Koolituse teisel päeval toimub lisaks ka tantsuhariduslik seminar, kus arutletakse Hollandi ja Eesti tantsuhariduse hetkeolukorra ning tulevikuplaanide osas.

Maria on saanud tantsuteatri ja tantsupedagoogika alase hariduse. Ta õpetab tudengeid Fonty Tantsuakadeemias, Maastrichti Muusikaakadeemias ja Zuydi Ülikoolis ning teeb koostööd tantsuhariduse valdkonna esindajatega üle maailma. Ta on andnud välja ka oma meetodit tutvustava raamatu Dance Spetters, mis keskendub loovate meetodite rakendamisele nii loomingulistes kui ka tehnikapõhistes tundides, mis on sobiv kasutamiseks olenemata praktiseeritavast tantsustiilist.

 

Ajakava:
Reede, 6. detsember
10:30-11:00 tervituskohv
11:00-14:00 I sessioon tantsuõpetajatega
14:00-15:30 lõunapaus
15:30-17:30 II sessioon tantsuõpetajatega + praktika koos õpilastega

Laupäev, 7. detsember
10:00-13:00 III sessioon tantsuõpetajatega
13:00-14:00 lõunapaus
14:00-16:00 IV sessioon tantsuõpetajatega + praktika koos õpilastega 

16:30-19:00 seminar (kõigile avatud ja tasuta)

Arutelud:

  • tantsuharidusest Hollandis ja Eestis: mured ja rõõmud;
  • ühised koostöövõimalused;
  • millised on tänased väljakutsed tantsuharidusele ja õpetajale? Milliseid koolitusi vajame?

Pühapäev, 8. detsember
10:00-13:00 V sessioon tantsuõpetajatega
13:00-14:00 lõunapaus
14:00-16:00 VI sessioon tantsuõpetajatega + praktika koos õpilastega

Koolitus toimub inglise keeles, vajadusel abistame eesti keelde tõlkimisel.

 

Koolitusprogrammi tasu: 30 eurot (kõik kolm koolituspäeva)
Võimalik on osaleda ka osamahus, koolitusprogrammi tasu jääb samaks.
Koolitusprogrammi tasu ei sisalda peale koolituse muid kulusid (sõit, toitlustus, majutus on iga osaleja enda kanda).

Registreerimine koolitusele on lõppenud, kuna kohtade arv on täis!

 

Lisainfo:
FB-s Maria Spethi tantsuõppe koolitusseminar
www.tantsuharidus.ee

Koolitust korraldab Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

foto: Eesti Tantsuagentuuri arhiiv

 

Ees ootab juba neljas koostööpäev ja tantsu lõimumise kohtumine!

18. oktoober kell 11:00-14:00 toimub IV koostööpäev: loodusainete õpetamine tantsu abil.
Kohtumine toimub ikka Viljandis (huvikool Aplaus on paus, Lossi 30), kuhu endiselt kõik üld- ja tantsuhariduse lõimisest huvitatud inimesed on väga oodatud! 
Registreeri oma osalus SIIN.
***
Tantsu Huvihariduse Liidu poolt ellu kutsutud programmi eesmärk on tantsuhuvihariduse ja üldhariduse koostööprogrammi väljatöötamine ja arendamine kahel suunal: tantsuõpetus iseseisva ainena ning ainetunnid loovliikumise ja -tantsu abil.
Esimesel koostöökohtumisel “Tantsu lõimumine formaalharidusega” kaardistati esimesed teemavaldkonnad, millega spetsiifilisemalt edasi tegutsetakse.
Esmalt keskendume sellele, kuidas loovliikumine ja -tants saab toetada üldpädevuste arengut ning aitab kaasa ainete õppimisel üldhariduskoolis.
II koostööpäeva teemaks oli tants ja matemaatika.
III koostööpäeva teemaks oli tants ja ajalugu.
Programmi käigus loome õppematerjale ning perspektiivis on ka õppepäevade korraldamine huvi- ja üldhariduskooli õpetajatele lõimitud ainetundide läbiviimiseks.
***
Projekti eestvedajaks on Anne Tamm-Kivimets ja Eve Noormets / Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Lõimumisprogrammist loe siit!
Info ka FB sündmuse kaudu.

 

 

Tartus 13. september (Just Tantsukoolis, Lille 9) 

Tallinnas 14. september  (Eesti Tantsuagentuuri ruumides, Hobujaama 12)

Tantsuspetsialisti kutsetaotlemise infot jagab Anne Tamm-Kivimets, ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja kontaktisik.  
Portfoolio koostamise töötuba viib läbi Marju Piir, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse õppedisainer (humanitaarteaduste ja kunstide valdkond). 

Registreerimine on avatud siin!

Täpsem info ETTLi kodulehelt kutse andmise alt ja FB sündmuse kaudu