Category: koosolek

ETHLi suvised mõttetalgud ja inspiratsioonipäev

Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu suvised mõttetalgud ja inspiratsioonipäevad jõudsid taaskord edukalt lõpule, võttes kokku mitmeid olulisi teemasid ja pakkudes osalejatele väärtuslikku sisendit. 

Suur tänu Veikko Valkiainenile kaasaegse juhi väljakutsete teemade käsitlemise eest. Tema jagatud teadmised ja perspektiivid panid aluse viljakatele aruteludele ning innustasid osalejaid uutele mõtetele.

Samuti oleme tänulikud Kati Ongile efektiivse häälepraktika tutvustamise eest. Tema juhendamisel õppisime kasulikke tehnikaid ja nippe, mis aitavad oma häält otstarbekalt kasutada.

Irena Pauku andis meile võimaluse osa saada energiat kasvatavast tantsutöötoast. Tema juhendamisel saavutasime mitte ainult kehalise värskuse, vaid leidsime ka uusi viise eneseväljenduseks läbi liikumise.

Annika Viibus viis meid mõtetevahetuseni MFÕ ja FÕ lõimingu arengutest. Tema esitatud ideed ja visioonid aitavad kaasa meie tegevuse edasisele suunale ning panid aluse olulistele diskussioonidele.

Suur tänu Eesti Noorte Tantsu Ühingu ja dotE tantsu- ja vabaajakeskuse noortele, kes tõid meieni selge vaate oma ootustest kvaliteetsele tantsuhuviharidusele. Noorte grupitööd on hindamatuks panuseks meie tulevaste tegevuste kavandamisel.

Täname südamest kõiki meie suurepäraseid liikmeid sisukate arutelude eest. Teie aktiivne osavõtt ja mõttevahetus aitavad meil astuda vastu uuele hooajale värskelt ja positiivselt meelestatuna.

Lõpetuseks, suur tänu suvepealinn Pärnule, kes võõrustas meid ja pakkus hubast olemist ning tormivarju. Teie külalislahkus ja toetus aitasid kaasa meie ürituse meeldivale õhkkonnale ning jätsid meile sooja mälestuse.

Jääme ootama põnevusega järgmisi kohtumisi ja uusi inspiratsiooniallikaid tulevasteks ettevõtmisteks!

Foto: ETHLi suvised mõttetalgud ja inspiratsioonipäev 2022

Head ETHLi liikmed ja toetajaliikmed!

Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu suvised mõttetalgud ja inspiratsioonipäev toimuvad 7.-8. augustil Pärnus, Kurgo Villas (https://kurgovilla.ee/).

Palume, et vastaksite mõttetalgutel ja inspiratsioonipäeval osalemise osas registreerimise lingi kaudu esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30. juuniks (k.a). 

See on väga oluline, et teaksime teie osalusega arvestada ja sellest lähtuvalt sündmust korraldada.

Esmalt ootame igast ETHLi liikme tantsukoolist, -stuudiost osalema kuni kahte inimest! Kui hiljem selgub, et vabu kohti on veel, siis saame võimaldada osalust mitmele inimesele ühest koolist. Osalejate arv on piiratud!

Registreeri oma osalus siin!

 

Mis on plaanis:

 1. inspiratsiooni töötoad
 • Veikko Valkainen “Kaasaegse juhi väljakutsed iseenda ja organisatsiooni juhtimisel: edukuse õppetunnid
 • Kati Ong “Kuidas oma häält efektiivsemalt kasutada ja hoida”
 • Irena Pauku “Energizer – tantsukäiviti läbi erinevate stiilide”
 1. mõnusad tantsuhuvihariduse teemalised arutelud
 • tantsuõppe pakkujana toimetulek ja arenguvõimalused: mida saame muuta?
 • ETHLi arengustrateegia ja tegevusplaan
 1. suvepealinna chill
 • naudime suviseid võimalusi Pärnus
 • hubased koosolemised ning vestlused 

AJAKAVA

I päev, 7. august

10:30-11:00 SAABUMISE AMPS

11:30-13:30 Veikko Valkainen // Kaasaegse juhi väljakutsed iseenda ja organisatsiooni juhtimisel: edukuse õppetunnid

14:00-15:00 LÕUNA

15:00-17:00 Kati Ong // Kuidas oma häält efektiivsemalt kasutada ja hoida                       

17:00-19:00 suvepealinna chill (naudime suviseid võimalusi Pärnus)

19:00-20:00 ÕHTUSÖÖK

20:00-21:00 vabas vormis päeva kokkuvõte

II päev, 8. august 

09:00-10:00 HOMMIKUSÖÖK

10:00-10:45 Mõttetalgud // Annika Viibus – Lõimumisprogrammist Haridus- ja Teadusministeeriumi vaates

11:00-12:30 Irena Pauku // Energizer: tantsukäiviti läbi erinevate stiilide

12:30-13:00 Pakkimine

13:00-14:00 LÕUNA

14:00-16:30 Mõttetalgud // Tantsuõppe pakkujana toimetulek ja arenguvõimalused: mida saame muuta? + ETHLi arengustrateegia ja tegevusplaan

16:30-17:00 lehvitame teineteisele ja kojusõit

 

Osalustasu ühe inimese kohta on 45 eurot. ETHL esitab tantsukoolile, -stuudiole arve registreerimise põhjal. 

Osalustasust kaetakse toitlustuse kulu. Majutuse, töötubade läbiviimise ja muude korraldamise kulude eest hoolitseb ETHL.

Osaliselt saab ETHL kompenseerida ka sõidukulusid. Sõidukulu kompenseerime, kui sõit on omavahel ühildatud, et ühes autos oleks mitu inimest või bussipiletite ulatuses. Püüame selles osas peale registreerimist info jagamisega kaasa aidata, et kõigil sõiduplaanid sujuvamalt saaksid toimima.

Augusti alguses saadame osalejatele veel mõttetalgute osas täpse infokirja.

 

Parimate tervitustega ning ilusat suve ja puhkust kõigile!

ETHLi tiim

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

www.tantsuharidus.ee

Head ETHLi liikmed ja toetajaliikmed!

ETHLi mõttetalgud toimuvad teisipäeval, 25. aprillil kell 11:00-16:00 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides.

ETA aadress Hobujaama 12, Tallinn (majja sisenemisel alt uksekood 0112A, tantsukooli ruumid asuvad II korrusel)

Palume, et vastaksite mõttetalgutel osalemise osas registreerimise lingi kaudu esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 19. aprilliks (k.a). See on oluline, et teaksime teie osalusega arvestada ja sellest lähtuvalt sündmust korraldada.

Registreeri oma osalus siin!

 

Miks kokku tuleme?

 1. vaatame üle ETHLi arengustrateegia 2020-2025
 2. süveneme grupitöödena tantsuhuvihariduse jätkusuutlikkuse ja kvaliteedi teemadesse
 3. täpsustame liidu strateegia- ja tegevusplaane

Arutelusse tulevad kindlasti sellised teemad, mille peale võib juba mõelda

 1. kvaliteetse tantsuhuvihariduse põhimõtted, nende teadvustamine ja rakendamine tantsukoolides, -stuudiotes (kvaliteedi kriteeriumid, analüüsisüsteem)
 • õppesüsteem (tehnika, loovus, analüüs)
 • tantsuõpetaja toetamine (sh arenguvõimalused/koolitused/mentorlus)
 • tantsukooli keskkonna arendamine ja koolijuhi toetamine
 • ühiste väärtuste hoidmine
 • MFÕ ja FÕ lõimimine (üldpädevused, sidusus liikumisõpetuse ainekavaga, koostöö)
 1. huvikaitse tantsuhuvihariduse jätkusuutlikkuseks
 • tants kui liikumisharrastus
 • tantsuspetsialisti kutsesüsteem
 • riiklik palgatoetus

Osaliselt saab ETHL kompenseerida ka sõidukulusid. Sõidukulu kompenseerime, kui sõit on omavahel ühildatud, et ühes autos oleks mitu inimest või bussipiletite ulatuses. Püüame selles osas peale registreerimist info jagamisega kaasa aidata, et kõigil sõiduplaanid sujuvamalt saaksid toimima.

 

Ootame rohket osavõttu! 

Täpsustavate küsimuste korral võta meiega ühendust tantsuharidus@gmail.com või helista 5622 4717 (Jane).

 

Parimate tervitustega

ETHLi juhatus ja volikogu ja tiim

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

www.tantsuharidus.ee

 

Fotod: ETHLi mõttetalgud 25.04.2023

 

ETHLi üldkoosolek toimub neljapäeval, 25. aprillil 2022 kell 11:00-13:00 Zoom keskkonnas

 

Üldkoosoleku info on saadetud kõigile liidu liikmetele!

 

Koosoleku päevakava ja teemad:

10:50-11:00 Kogunemine Zoom keskkonda

11:00-11:15 Sissejuhatus

11:15-12:00 ETHLi volikogu valimine – valime kuni viieliikmelise volikogu

12:00-12:30 ETHLi tegevusplaani 2022 tutvustamine sh Tantsuhuvihariduse Gala 2022

12:30-13:00 Teistel teemadel ja küsimused-vastused

 

Ootame rohket osavõttu! Plaanime koosoleku salvestada ning hiljem, pärast koosolekut, edastame kõigile liikmetele listi kaudu üldise koosoleku protokolli ja salvestuse.

 

Parimate tervitustega ja kohtume peagi

ETHLi tiim

Info: tantsuharidus@gmail.com, tel. 56 22 47 17 (Jane)

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

www.tantsuharidus.ee

ETHLi üldkoosolek toimub neljapäeval, 27. jaanuaril 2022 kell 10:00-13:00 Zoom keskkonnas

 

Üldkoosoleku info on saadetud kõigile liidu liikmetele!

 

Koosoleku päevakava ja teemad:

9:50-10:00 kogunemine Zoom keskkonda

10:00-10:15 koosoleku algus, päevakava tutvustamine ja väike tervitus ring

10:15-10:45 Tantsuhuvihariduse aastapäeva ja Gala 14.11.21 tagasisidestamine ja Gala 2022 esimesed ideed

10:45-11:30 kokkuvõte 2021. aasta tegevustest ja majandusaastast

11:30-11:40 paus

11:40-12:40 

 • Tantsuhuvihariduse põhimõtete dokumendi tutvustamine, dokument on kättesaadav liidu kodulehel siin!
 • HTM strateegiline partnerlus – HTMi prioriteedid ning ülevaade taotlemisest

12:40-13:00

 • volikogu loomise tutvustamine
 • küsimused ja vastused

13:00 koosoleku lõpp

 

Ootame rohket osavõttu! Plaanime koosoleku salvestada ning hiljem, pärast koosolekut, edastame kõigile liikmetele listi kaudu üldise koosoleku protokolli ja salvestuse.

 

Parimate tervitustega ja kohtume peagi

ETHLi tiim

 

Info: tantsuharidus@gmail.com, tel. 56 22 47 17 (Jane)

 

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

www.tantsuharidus.ee

ETHLi üldkoosolek toimub kolmapäeval, 12. mail 2021 kell 10:00-14:00 Zoom keskkonnas

 

Üldkoosoleku info on saadetud kõigile liidu liikmetele!

 

Koosoleku päevakava ja teemad:

9:45-10:00 kogunemine Zoom keskkonda, et saaksime alustada täpselt

10:00-10:10 koosoleku algus, päevakava ja koosoleku kodukorra tutvustamine

10:10-11:20 hääletamist vajavad teemad

 • muudatused põhikirjas, luua lisaks juhatusele volikogu tasand (rakendame alates 2022. aastast, sügisesel koosolekul valime volikogu)
 • liikmemaksu kehtestamine alates 2021/22 õppeaastast
 • eelmise perioodi tegevuste ülevaade, 2020 aasta majandusaasta aruande kinnitamine
 • 2020. aasta majandusaasta aruanne on üleval liidu kodulehel ja kõigil on võimalus sellega tutvuda. Asukoht liidu kodulehel alamleht meist – dokumendid, otsetee: ETHL majandusaasta aruanne 2020

11:20-11:45 2021. aasta sündmused ja koolitused

11:45-12:00 paus

12:00-13:30 tantsuhuvihariduse põhimõtete dokumendiga tutvumine ja arutelu

13:30-14:00 kõik muud teemad, küsimused ja vastused

14:00 koosoleku lõpp

 

Täpsustavate küsimuste korral võtke palun ühendust.

Ootame rohket osavõttu! Hiljem, pärast koosolekut, edastame kõigile liikmetele listi kaudu üldise koosoleku protokolli, kuid kindlasti on mitmeid arutelusid, mis on väga olulised ja põnevad, mida protokoll ei suuda edasi anda.

 

Parimate tervitustega ja kohtume juba peagi!

ETHLi tiim

 

Info: tantsuharidus@gmail.com, tel. 5622 4717 (Jane)

 

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

www.tantsuharidus.ee

TÄHELEPANU! ETHLi üldkoosolek toimub Zoomis, Paidesse sõit jääb ära. 

Info saadetud liikmetele e-kirja teel 12.10.2020.

 

 

 

 

 

Hea, ETHLi liige!


Soov oli suur kõigi liikmetega kohtuda, kuid kahjuks peame üldkoosoleku korraldama ainult Zoomi vahendusel, sest väga paljudel siiski ei õnnestu Paidesse kokku tulla.

Liidu üldkoosolek toimub 17. oktoobril kell 15:00-17:00 Zoomis.

 

Parimate tervitustega ja kohtume juba peagi!

ETHLi tiim

Jane, Meeli, Sille

Info: tantsuharidus@gmail.com, tel. 56 22 47 17 (Jane)

 

Varasem üldkoosoleku info:

Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu üldkoosolek toimub 17. oktoobril kell 15:00-18:00 Paides! Alustame juba kell 14:00 ühise lõunaga. Loodame väga aktiivset osavõttu! Ühest tantsukoolist võib tulla ka mitu osalejat.

 

Päevakava ja teemad:

14:00-15:00 lõuna (Paide SPA Hotell)

15:00-15:45 Eelmise perioodi tegevuste ülevaade, 2019 aasta majandusaasta aruande kinnitamine

15:45-17:00 liidu 2021. aasta tegevusplaani ja ekspertgrupi teemade kinnitamine

17:00-17:45 juhatuse ja ekspertgrupi liikmete valimine ja kinnitamine
Juhatuse ja ekspertgrupi liikmete valimiseks ja kinnitamiseks palume kandideerijatel saata vabas vormis sooviavaldus ja põhjendus hiljemalt 12. oktoobriks tantsuharidus@gmail.com aadressil. Valmisoleku juhatusse kandideerida on andnud tänased juhatuse liikmed Jane Miller-Pärnamägi ja Meeli Pärna ning ekspertgruppi Krõõt Kiviste ja Anne Tamm-Kivimets.

17:45-18:00 kokkuvõtted

 

Üldkoosoleku toimumiskoht: Paide SPA Hotell, konverentsiruum. Aadress Pärnu 6, Paide Kuidas tulla kohale, vaata siit.

 

Registreerimine: palun registreeri oma osalus hiljemalt 12. oktoobriks siin!
Liit katab lõunasöögi ja sõidukulud (sõidupiletite või kütusetšekkide olemasolul ning võimalusel palume sõitusid ühendada).

 

Täpsema infoga kiri on saadetud kõigile liidu liikmetele!

 

Parimate tervitustega ja kohtume juba peagi!
ETHLi tiim
Jane, Meeli, Sille

Info: tantsuharidus@gmail.com, tel. 56 22 47 17 (Jane)

 

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

www.tantsuharidus.ee

Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu üldkoosolek 24. aprill Viljandis jääb ära!

Koosolek toimub liidu liikmetele teisel kuupäeval veebiplatvormil!

Info on jagatud otse liikmetele.

 

Varasem info:

Ootame aktiivset osavõttu ja soovi korral on kõigil huvilistel võimalik panustada rohkemalt liidu tegemistesse. Kui Sa ise ei saa osaleda, siis ehk keegi teine sinu tantsukoolist saab ning oodatud on ka mitu inimest ühest koolist.

23.-29. aprill toimub Viljandis Tantsunädal, mille raames saame üheskoos mõnda tantsuetendust ka 24. aprilli õhtul külastada.

Üldkoosoleku osas täpsem info märtsikuu jooksul.

 

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

www.tantsuharidus.ee

ETHL FB

e-mail: tantsuharidus@gmail.com

Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu üldkoosolek toimub 26. aprill – 27. aprill Viljandis!

 

Kõik liitu kuuluvate tantsukoolide esindajad on oodatud ning uuteks liikmeteks astujad samuti!

Üldkoosolekul vaatame üle eelmise aasta tegemised ning keskendume suures osas tuleviku plaanidele ja käimasolevatele programmidele. Õhtu pakub võimalusi ühiseks tantsukunsti nautimiseks Viljandi Tantsunädalal ning meeleolukaks koosolemiseks hea söögi ja seltskonnaga!


Üldkoosoleku toimumiskoht:
Viljandi, Koolituba (huvikool Aplaus on paus! ehk Eve kutsub külla). Aadress Lossi 30.

Registreerimine: palun registreeri oma osalus hiljemalt 19. aprilliks siin! Ootame rohket osavõttu! Samuti võib ühest tantsukoolist tulla mitu osalejat. Liit katab majutuse, lõunasöögi ning sõidukulud (sõidupiletite või kütusetšekkide olemasolul ning püüame sõitusid võimalusel ühendada).

 

26.04 päevakava:

11.00-11.30 – saabumine ja kogunemine

11.30-12.10 – ülevaade 2018.aastast ning majandusaasta aruande kinnitamine

12.10-13.00 – külalised Archimedesest, kes tutvustavad rahvusvaheliste projektide võimalusi ning taotluste süsteeme huvihariduse kontekstis

13:00-14:00 – lõuna (Roheline Kohvik, Koidu 2)

14:00-17:00 – Liidu 2019.aasta tegevuste ja finantside ülevaade sh arutelu ja täpsemate plaanide seadmine. Tegevused, mis kindlasti vajavad ühisarutelu:

 • tantsukoolide Gala – ETHLi liikmeteks olevad tantsukoolid, lisaks ENTÜ aastapäev ja ETTL Gerd Neggo tunnustusstipendiumi üleandmine, toimumisaeg 09.11.2019
 • mentorprogramm
 • 2019 ETHLi koolituste teemad
 • rahvusvahelised projektid sh Leedu sõit ja jätkuv koostöö Soomega
 • stiilide kesksed seminarid (balleti koostöö)
 • infosüsteemid (koduleht, infokiri, andmebaas, kalender, FB)
 • koostöö huvihariduse katusorganisatsioonidega ja HTM-ga (huvihariduse õpetajate riiklik palgatoetus, huvihariduse teema, EHIS 2 jms.)

18:00 – Viljandi Tantsunädala raames lähme vaatama Raho Aadla tantsulavastust “Voomavoos” (Kultuuriakadeemia black box)

19:00 – ühine õhtusöök ja koosolemine (Viljandi Vaga Mama, Tartu 14)

Mingil hetkel, kui põhiprogramm läbi, ööbimine Endla hotellis, Endla 9 🙂 🙂 🙂

 

27.04 päevakava:

9.30-11.00 ühine hommikusöök ning kokkuvõtted Endla hotellis, Endla 9

 

Kohtume juba peagi!

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit
Info: tantsuharidus@gmail.com, tel. 56 22 47 17 (Jane)