Month: March 2024

Tantsuhuvihariduse kvaliteedi tõstmise toetusmeede on algatus, mis on suunatud tantsuhuvihariduse ja -tegevuse õpetajate ning juhendajate professionaalse arengu toetamisele.

Koolitustoetus tantsuhuvihariduse ja -tegevuse õpetajatele ja juhendajatele enesetäiendamiseks ning kvalifikatsiooni tõstmiseks.

Toetust võib kasutada koolituste osalustasu maksmiseks, samuti ka tantsuspetsialisti kutse taotlemise eest tasumiseks.                                      

Toetatakse ainult tantsuhariduse ja pedagoogikaga seotud koolitusi.Ei toetata sõidu- ja majutuskulusid ja ühekordseid töötubasid.

 

Toetus on  personaalne  – tuleb siduda konkreetse inimesega. 

Isik, kellele koolitustoetust taotletakse:

  • peab olema vähemalt 18- aastane
  • omama keskharidust
  • temaga peab taotlejal olema sõlmitud töö- või VÕS leping                                                    

Taotlejad

Taotleda saavad  ETHL täisliikmed 

Täisliige on hääleõiguslik liige, kellel on tasutud liikmemaks (sh käesoleva aasta 2024 liikmemaks)

Taotleda ei saa 2024-2025 ETHL Mentorprogrammis osalevatele menteedele. 

Toetuse määr ja taotlemine : 

Taotleja teeb iga oma õpetaja  kohta eraldi taotluse. Kõikide taotluste maksimaalne kogusumma ühe ETHLi täisliikme kohta on 1000 eurot.

Kui taotluse kasutamise perioodi jooksul (kuni 2024 lõpuni) avatakse koolitusi, milliseid  taotluse hetkel veel ei ole ja taotleja maht (1000 eurot taotleja kohta) ei ole täis, siis võib üks ETHL liige taotleda ka mitu korda, kui taotlusvoor on veel avatud. 

Kasutamistingimused: 

Toetust võib kasutada kuni 2024 aasta lõpuni.

Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise kohta aruande koos kuludokumentidega 14 päeva peale toetuse kasutamist, aga mitte hiljem kui 31.12.2024.

Toetus voor avaneb 1. aprilli ja on avatud kuni vahendite lõppemiseni. 

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Tantsuhuvihariduse kvaliteedi tõstmise toetusmeetme statuut.

Registreerimine avatakse 1.aprillil 2024.

Ankeedi leiad SIIT

Lisainfo : 

tantsuharidus@gmail.com 

+37255577300 Meeli Pärna  

KOHAD TÄIS!

Tänavu aasta augustis algav tantsuõpetajate täiendkoolituse programm tutvustab erinevaid praktilisi võtteid tantsuõppe läbiviimiseks ja erinevas vanuses õpilastega töötamiseks, sisaldab tantsudidaktika ning pedagoogika alaseid loenguid ja praktikume, pakub inspiratsiooni ja teadmisi tantsude loomiseks ning lavale toomiseks ning tutvustab tantsuspetsialisti kutsestandardit ja kutse taotlemise võimalusi. Ülevaate saab tantsuhariduse valdkonna arengutest ja võimalustest ning kursuse raames arendatakse häid suhteid teiste tantsuhariduse valdkonnas tegutsejatega, et jätkata koostööd ja üksteiselt õppimist ka peale kursuse lõppemist. Loenguid ja praktilisi tunde viivad läbi oma ala praktikud ning tunnustatud tegijad Eesti maastikul.

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada õpetaja isiksuslikku ja professionaalset arengut, avardada teadmisi ja pädevusi tantsuspetsialisti kutse taotlemiseks ning taseme tõstmiseks.

Toimub ajavahemikul august-november 2024 Tallinnas, Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12, Tallinn): 
23.-25. august I moodul

20.-22. september II moodul

11.-13. oktoober moodul

1.-3. november IV moodul

  
Programmi raames läbitavad teemad:

TANTSUÕPETAJA TÖÖ SPETSIIFIKA: roll, eesmärgid, meetodid, keha tervis

TANTSU ÕPPIJA: vanus, eripära, huvid

MILLEST LÄHTUDA: eripärad, toetavad tehnikad

GRUPP: koostöö, sotsiaalsed oskused tunnis ja laval

TANTSUKUNST: koreograafia, lava, kostüüm, valgus, muusika

Koolitajad: Anu Sööt, Maive Mõttus, Eva Kram, Anne Õuemaa, Kristin Binsol, Sergei Drõgin, Paul Bobkov, Grete Arro, Merike Mitt ja paljud teised.

Maht: 120 ak (96 ak + 24 ak iseseisev töö)
Programm koosneb neljast moodulist, mis sisaldab korraga kolme õppepäeva ja iseseisvat tööd .

Registreeri oma osalus koolitusprogrammi!

Kohtade arv on piiratud, saame pakkuda osalust 15 inimesele, seega tasub registreerumisega kiire olla!

Koolituse tasu (sisaldab nelja mooduli kõiki koolituspäevi ja materjale)
registreerudes 1.05.2024 :

  • 340 eurot
  • 300 eurot soodushind ETHL liikmete õpetajatele.

Alates 1. maist on koolituse maksumus kõigile 380 eurot.

* Kõigi registreerujatega võtame ühendust ning saadame koolituse arve, mille tasumine on lõplikuks kinnituseks koolitusel osalemiseks.
* Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi vastavalt osalusele. Tunnistuse saamiseks on vajalik lõputöö tegemine ja osalus vähemalt 80 % õppetundidest, tõendiga kinnitatakse koolituse läbimist vastavalt osalusele.
*Koolituse tegelik maksumus ühe inimese kohta on 680 eurot, millest 50 % katab Haridus- ja Teadusministeerium.
*Juhul, kui osaleja jätab mõjuva põhjuseta koolituse pooleli, tuleb tasuda koolituse eest kogumahus (sh HTMi poolt kaetud osa).

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.
Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha koolitusprogrammis muudatusi.

ENTÜ noortežürii on täis värsket entusiasmi, olles valmis sukelduma Koolitantsu põnevasse maailma. Meie noored tantsueksperdid osalesid 9. märtsil tantsuanalüüsi töötoas, kus nad pühendasid end tantsude hindamise kunstile.

Koolitus, kus oli kohal 13 noort entusiasti, lepiti kokku põhimõtetes, mida ENTÜ noortežürii jälgib ja hindab kõikides piirkondlikes voorudes Koolitantsul.

Päeva jooksul toimunud koolitusel uuriti põhjalikult erinevaid tantsude hindamise meetodeid ja põhimõtteid. Koos osalejatega analüüsiti mitmeid tantse ning kogemuste omandamiseks astuti žürii kingadesse, proovides kätt hindamise kunstis. Koolitust viis läbi Helena Pihel.