Month: March 2021

MI koolitusprogramm tantsuõpetajatele: motiveeriva intervjueerimise põhioskuste õpe

Toimumise aeg ja koht: 20.-21. märts, Zoom keskkonnas ja 23. aprill, Tallinnas (vajadusel toimub Zoom keskkonnas)

 

Koolitus aitab leida vastuseid järgmistele küsimustele: 

  • Kuidas suhelda ja juhendada nii, et see oleks motiveeriv ja toetaks õpilase arengut?
  • Kuidas tulla toime väljakutsuvates suhtlusolukordades?
  • Kuidas saab MI muuta töö inimestega lihtsamaks?

MI on meetod, mis põhineb koostööl ja toetab suhtluspartneri sisemist motivatsiooni tegutseda ning teha oma elus häid muutusi. See on saanud alguse 80-ndatel aastatel töös keeruliste sihtrühmadega ja on jõudnud tänaseks erinevatesse suhtlemisega seotud valdkondadesse. 

Koolitus annab põhiteadmised ja -oskused motiveeriva intervjueerimise (MI) kasutamiseks igapäevases töös. Koolituse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja omavad valmisolekut esmaseid oskusi praktilises töös oma sihtrühmaga rakendada.

MI on väga tõhus tööriist tantsuõpetajatele, mentoritele, koolitajatele, tantsukooli juhtidele ning kõigile, kes puutuvad kokku tagasiside andmiste või pingeliste suhtlusolukordadega. 

 

Meil on hea meel, et MI tarkusi on taaskord tantsuinimestele jagamas Anne Õuemaa.

Anne Õuemaa tegutseb arengutreeneri, coach-superviisori ja motiveeriva intervjeerimise treenerina, Loov Kuu looja. Loe lähemalt Anne Õuemaa ja Loov Kuu kohta siit

 

Koolitus koosneb kolmest koolituspäevast (täpse ajakava leiad allosast):

20.-21. märts, Zoom keskkonnas

23. aprill, Tallinnas (vajadusel toimub Zoom keskkonnas). 

 

Zoomi link saadetakse registreerunute e-mailile.

Koolituse kogumaht on 26 ak (sh 5 ak iseseisev töö). Koolituse läbinud saavad tunnistuse või tõendi vastavalt osalusele.  

 

Registreeri oma osalus MI koolitusele hiljemalt 15. märtsiks 2021 või kuni kohti jätkub.

Kohtade arv on piiratud, seega tasub registreerumisega kiire olla!

 

Koolituse tasu: 125 eurot (sisaldab kõiki kolme koolituspäeva ja materjale). ETHL liikmete õpetajatele 100 eurot. 

 

* Koolituspäevad moodustavad ühe terviku ning oluline on osalemine kogumahus.
* Koolituse tegelik maksumus ühe inimese kohta on 250 eurot, millest 50 % katab Haridus- ja Teadusministeerium.
* Juhul, kui osaleja jätab mõjuva põhjuseta koolituse pooleli, tuleb tasuda koolituse eest kogumahus (sh HTMi poolt kaetud osa).
* Kõigi registreerujatega võtame ühendust ning saadame koolituse arve, mille tasumine on lõplikuks kinnituseks koolitusel osalemiseks.

 

MI koolituse ajakava:

I päev, 20. märts: Sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse, 7 ak: MI olemus, kujunemislugu ja rakenduskohad; Ambivalentsuse mõiste; MI vaimsus; MI põhitehnikad.

II päev, 21. märts: MI tehnikad ja protsessid, 7 ak: MI 4 protsessi; Muutusejutt ja selle toetamine; Samaksjäämise jutt ja sellele vastamine; MI põhitehnikad, põhitehnikate harjutamine 4 protsessi ja MI vaimsuse kontekstis.

 

Ajakava 20.-21. märtsi koolituspäevadel Zoomis:

9:45 Kogunemine Zoomis

10:00-11:30 Sessioon I (90 min)

11:30-11:45 Kohvipaus

11:45-13:00 Sessioon II (75 min)

13:00-13:30 Lõunapaus

13:30-14:30 Sessioon III (60 min)

14:30-14:35 Sirutuspaus

14:35-15:35 Sessioon IV (60 min)

15:35-15:45 Sirutuspaus

15:45-16:15 Sessioon V (30 min)

16:15 Päeva lõpp

 

III päev, 23. aprill: MI praktiseerimine ja eneseanalüüs, 7 ak: Iseseisva töö analüüs; MI tehnikate praktiseerimine juhendamisel.  Ajakava vahemikus 10:00-17:00. Täpne ajakava selgumisel, kuna sõltub, kas koolituspäev toimub Tallinnas kohapeal või Zoom keskkonnas.

 

MI koolituse õppekava vaata siit! 

 

Lisainfo: 2021. aastal alustab taas mentorprogramm tantsuõpetajatele, kuhu ootame mentoreid ja menteesid. Mentorprogrammi kuulutame välja märtsi lõpus. Kõigile mentoritele soovitame väga MI koolitusel osalemist!

 

Koolitus saab teoks tänu tantsuhuvihariduse arenguprogrammile, mida toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Korraldaja MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit jätab endale õiguse vajadusel teha koolitusprogrammis muudatusi.

 

Lisainfo:

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

e-mail: tantsuharidus@gmail.com

 

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise kevadine infopäev toimub Zoom keskkonnas 4. märts 2021

 

Tantsuspetsialisti kutse taotlemine toimub 2021. aastal kevadel ja sügisel. 

Dokumentide esitamise tähtajad on 5. aprill ja 4. oktoober 2021.

 

Tantsuspetsialisti kutse taotlemise kevadine infopäev, koos refleksiooni ja portfoolio töötubadega, toimub 4. märtsil kell 11:00-15:15 Zoom keskkonna vahendusel.

 

Ajakava:

11:00-11:30 info kutse taotlemise kohta – Anne Tamm-Kivimets, ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja kontaktisik

11:30-13:00 refleksiooni töötuba – Anu Sööt, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna tantsupedagoogika lektor

15 min paus

13:15-14:45 portfoolio koostamise töötuba – Marju Piir, Tartu Ülikooli elukestva õppe keskuse õppedisainer (humanitaarteaduste ja kunstide valdkond) 

14:45-15:15 lisaaeg küsimusteks (vajadusel) 

 

Infopäeva alustame lühikese sissejuhatava tutvustusega tantsuspetsialisti kutse ja selle taotlemise kohta.

Refleksiooni osa aitab analüüsida kutse taotleja professionaalset arengut kutsestandardis nõutavate kompetentside valguses.  

Portfoolio töötuba on praktiline, st õpime tundma portfoolio olemust, funktsionaalsusi ja võimalusi enda presenteerimisel, tutvume erinevate e-portfooliote ja platvormidega, millega saab portfoolioid luua ning alustame oma e-portfoolio loomisega.

 

Infopäeval osalemine on tasuta, kuid eelnev registreerimine on vajalik!

Registreeri oma osalus siin

 

Registreeri oma osalus hiljemalt 2. märtsiks ning 3. märtsil saadetakse kõigile registreerunutele registreerimisvormi sisestatud aadressile Zoomi link. Osalejate arvu piiratuse tõttu palume linki mitte jagada.

 

Vaata lähemalt ETTLi kodulehelt Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infopäeva info

Lisaks FB-s Tantsuspetsialisti kutse taotlemise infopäev Zoomis 4. märts 2021

 

Rohkem infot tantsuspetsialisti kutse ja taotlemise kohta vaata ETTLi kodulehelt.

Info kutse taotlemise kohta: https://tantsuliit.ee/kutsestandard/taotlemine/

Kutsestandardid: https://tantsuliit.ee/kutsestandard/kutsestandardid/

 

Lisainfo ja kontakt:

Anne Tamm-Kivimets 

ETTL Kutsekomisjoni esinaine ja projektijuht

Tel: +372 55 23 329

e-mail: tantsuliit@gmail.com

 

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit

www.tantsuliit.ee