Month: February 2019

 

foto: Eesti Tantsuagentuuri arhiiv

 

Esimene koostööpäev seljataga ning uued kohtumised ees!
Koostöökohtumisel “Tantsu lõimumine formaalharidusega” kaardistati esimesed teemavaldkonnad, millega spetsiifilisemalt edasi tegutsetakse.
Järgmised kohtumised 7. juunil ja 23. augustil Viljandis (huvikool Aplaus on paus, Lossi 30), kuhu endiselt kõik üld- ja tantsuhariduse lõimisest huvitatud inimesed on väga oodatud!

 

Esimene kohtumine on kogemuste jagamine ja võimaluste vaagimine 22.märtsil kell 11.00-14.00 Viljandis (Lossi 30).
Ootame osalema tantsu- ja aineõpetajaid, kes on koolis läbi viinud ainetunde tantsu ja liikumise abil või on selle praktiseerimisest edaspidi huvitatud. Projekti eestvedajaks on Anne Tamm-Kivimets ja Eve Noormets / Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Lõimumisprogrammist loe siit!

 

 

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit ning Noorte Tantsu Ühing teevad läheneva 29. aprilli tähtpäeva osas ühise üleskutse kõigile tantsuga tegelejatele: kutsume kõiki tantsuga tegelejaid rahvusvahelisel tantsupäeval välja astuma oma tavapärasest keskkonnast. Toome tantsu õue – keset rahvast ja tärkavat loodust!

 

TANTS TERVI(S)TAB! Toome tantsu nähtavale! 

Meie üleskutse tantsukoolidele, üldhariduskoolidele, lasteaedadele, tantsuprofessionaalidele ja kõigile teistele tantsuga tegelejatele on, et rahvusvahelisel tantsupäeval, esmaspäeval 29. aprillil või selle eel, toimuksid tantsu- ja liikumistunnid, tantsulised etteasted oma tavapärastest õppe- või etendamisruumidest väljaspool. Loome võimalusi, et saaksime koos tantsida ja tantsu vaadata kõigile kättesaadaval moel – tantsi ühes oma grupiga ja kaasa huvilisi oma ümber! Kõiki neid toredaid tantsukogemusi palume jagada ka teistega videovahendusel.

Alates 1. aprillist kuni 5.maini  saab oma tantsuvideo üles laadida ka ERR Menu keskkonda.

 

Kuidas jõuab Sinu õues tehtud tantsuline video ERR Menu portaali?
Selleks lae ise oma video üles näiteks enda YouTube’i või Vimeo keskkonda ning saada üles laetud video link, koos lühikese tutvustusega e-mailile: kerttu.kaldoja@err.ee Sinu video kirjeldava lühikese tutvustuse all peame silmas, et tood välja olulise info (näiteks: kes on videos? kus on video tehtud? miks on video tehtud?). Pöörame tähelepanu, et loomulikult võid tutvustada oma kooli ja inimesi, kuid tasub jälgida, et filmitud materjal ei muutuks reklaamiks (näiteks koos tunniplaani, sündmuste kava jms avaldamisega).
ERR Menu avaldab kõik neile saadetud ja korrektsed videod edastatud lingi kaudu oma portaalis. Kõik video õigused jäävad Sulle kui avaldajale. 

 

Kogume kõik toimuva juba eelnevalt ka ühisesse rahvusvahelise tantsupäeva sündmuste kalendrisse!

Nagu juba mitmel aastal tavaks olnud, ilmub TantsuKuukirja aprillinumbris rahvusvahelise tantsupäeva sündmuste kalender.

Et see kalender tuleks võimalikult huvitav, võimalikult paljusid Eestis toimuvaid sündmusi kaardistav, anna ka oma sündmusest teada!

Kalendrisse lähevad kõik rahvusvahelisele tantsupäevale pühendatud sündmused, mis toimuvad tantsupäeva lähemas ümbruses, üritus ei pea leidma aset täpselt 29. aprillil.

 

Info palume saata järgmises vormis:

 • sündmuse kuupäev;
 • sündmuse toimumise koht;
 • sündmuse nimetus;
 • infolink.

Sündmused on oodatud kuni 5. aprillini aadressile lagle.evelin@gmail.com.

 

TANTS TERVI(S)TAB! Õue tantsima ning seda hetke jäädvustama ja teistega jagama!

Hulla julgelt ja kasuta erinevaid võimalusi, et tantsupäeva tähistada, ning leia võimalus tantsupäeval toimuvat ka üles salvestada ja teistega jagada! 

 

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit alustab tantsuõpetajate mitmeaastase mentorprogrammiga, et soodustada ja arendada tantsuhuvihariduse kvaliteeti, tantsuõpetajate omavahelist suhtlust ning üksteist toetavat koostööd.

Mentorlus on õppimist ja arengut toetav partnerlus, mis pakub mõlemale osapoolele (nii mentorile kui menteele) isiksuslikku ja professionaalset arengut. Programmi eesmärk on kogemuslik õppimine, parima teadmise jagamine ning tantsuõpetajate kogukonna tugevdamine.

2019. aasta I mentorprogrammi raames toimub:

 • Mentorprogrammi avaseminar mentoritele ja menteedele 14.–15. juunil.
 • Ettevalmistus mentor-mentee koostööks: koolitusprogramm, arengusihtide seadmised, ühised jagamised, mentorluspaaride valimine.
 • Mentorite ja mentee omavaheline kohtumine (juunis, juulis või augustis): tegevusplaani paika sättimine.
 • Mentorite supervisioon augustis ühel päeval. Mentorite jõustamine: täiendavate meetodite kogemine, tööriistakohvri rikastamine (tagasisidestamise koolitus jms).
 • Mentorite ja menteede omavahelised kohtumised (august–detsember): tundide vaatlused, arutelud, tagasisidestamised.
 • Mentorprogrammi sügisseminar mentoritele ja menteedele 21.–22. oktoobril.
 • Koolitusprogramm ja ühised jagamised: täiendavate oskuste omandamine tööks noortega ja kolleegide toetamiseks.
 • Mentorite supervisioon novembris ühel päeval.
 • Mentorite jõustamine: täiendavate meetodite kogemine, tööriistakohvri rikastamine (koolitus jms).

Menteeks kandideerimine on lõppenud.

Kandideeri kindlasti, kui:

 • sul on vähemalt 2-aastane töökogemus tantsujuhendajana/tantsutreenerina/tantsuõpetajana;
 • sul on soov luua koostöö kogenud tantsuõpetajast mentoriga, et saada arendavat toetust ning tagasisidet oma tööle;
 • oled huvitatud enda arendamisest nii isiksuslikul kui professionaalsel tasandil;
 • soovid saada uusi teadmisi ja kogemusi, mis aitavad sul olla veel parem ning õpilasi toetavam tantsuõpetaja;
 • soovid saada tuttavaks tantsuõpetajatega üle Eesti ning vahetada kogemusi;
 • soovid olla teadlik tantsukogukonnas toimuvast ning olla kaasatud erinevatesse tantsuhariduslikesse tegevustesse.

Mentorprogrammis osalejad valitakse registreerimisvormi alusel. Registreeru siin!

Mentoriks kandideerimine on lõppenud.

Kandideeri kindlasti, kui

 • sinu kogemused tantsuõpetajana on juba pikaajalised (vähemalt 6 aastat) ning oled valmis oma kogemusi teistega jagama;
 • oled huvitatud enda arendamisest nii isiksuslikul kui professionaalsel tasandil;
 • soovid saada uusi teadmisi ja kogemusi, et olla veelgi toetavam tantsuõpetaja nii oma õpilastele kui kolleegidele;
 • soovid saada tuttavaks tantsuõpetajatega üle Eesti ning vahetada kogemusi;
 • soovid olla teadlik tantsukogukonnas toimuvast ning olla kaasatud erinevatesse tantsuhariduslikesse tegevustesse.

Mentorprogrammis osalejad valitakse registreerimisvormi põhjal. Registreeru siin!

 

Programmis osalemine on menteedele ja mentoritele tasuta. Kõikidel koolituspäevadel kaetakse majutuse, toitlustuse ja transpordikulud. Mentorite töö menteega on tasustatud.

Kõigi mentorprogrammi soovijatega võtame ühendust ning anname teada programmi valitud!

Küsimuste ja täiendava info soovi korral pöördu meie poole julgesti!

 

Mentorprogrammi läbiviija: MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Mentorprogrammi peakoolitaja: Anne Õuemaa. Enam infot koolitaja kohta.

Mentorprogrammi toetaja: Eesti Haridus- ja Teadusministeerium

 

Kontakt:
tantsuharidus@gmail.com
tel. 5349 9219 Sille Ardel (projektijuht)

www.tantsuharidus.ee
www.facebook.com/EestiTantsuhuvihariduseLiit/

 

 

MI koolitusprogramm tantsuõpetajatele: motiveeriva intervjueerimise põhioskuste õpe

Aeg: 5.–6. aprill Pärnus ja 17. mai Tallinnas

Koolitus aitab leida vastuseid järgmistele küsimustele:

Kuidas suhelda ja juhendada nii, et

 • see oleks motiveeriv ja toetaks arengut?
 • kuidas tulla toime välja kutsuvates suhtlusolukordades?
 • kuidas saab MI muuta töö inimestega lihtsamaks?

MI on meetod, mis põhineb koostööl ja toetab suhtluspartneri sisemist motivatsiooni tegutseda ning teha oma elus häid muutusi. See on saanud alguse 80-ndatel aastatel töös keeruliste sihtrühmadega ja on jõudnud tänaseks erinevatesse suhtlemisega seotud valdkondadesse.

Koolitus annab põhiteadmised ja -oskused motiveeriva intervjueerimise (MI) kasutamiseks igapäevases töös. Koolituse läbinud saavad alusteadmised motiveerivast intervjueerimisest, tunnevad ära olukorrad, kus meetodit rakendada ja omavad valmisolekut esmaseid oskusi praktilises töös oma sihtrühmaga rakendada. MI on väga tõhus tööriist tantsuõpetajatele ning teistelegi õpetajatele.

Meil on hea meel, et MI tarkusi on taaskord tantsuinimestele jagamas Anne Õuemaa.

 

Anne Õuemaa tegutseb kolmandat aastat coach-superviisori ja motiveeriva intervjueerimise treenerina. Ta on saanud eripedagoogi väljaõppe Tartu Ülikoolis, uurinud probleemset käitumist, õpetanud haridustöötajaid ja teisi inimestega töötavaid spetsialiste, tegutsenud 16 aastat noorsootöö valdkonnas nii riskinoortega kui ka kohalikus omavalitsuses noorsootööd korraldades. Anne on noortele loodud sotsiaalsete oskuste programmide „Hooliv klass“ ja „Murdepunkt“ kaasautor. Ta kuulub Eesti Motiveeriva Intervjueerimise Treeningu Assotsiatsiooni EMITA, rahvusvahelisse MI treenerite võrgustikku MINT ning Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühingusse. Anne töötab igapäevaselt Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses coach-superviisorina.

MI koolitusgrupp on täitunud.

Koolituse tasu: 75 € (sisaldab kõiki kolme koolituspäeva, materjale, toitlustust, majutust, transporti).

 

Koolituse koht ja ajakava:
Pärnus toimub koolitus ja kaugelt tulijatele ööbimine Estonia Resort Hotel & Spas (A. H. Tammsaare pst 4a/6, Pärnu)
 5. aprill Pärnus
I päev: Sissejuhatus motiveerivasse intervjueerimisse, 7 (AK): MI olemus, kujunemislugu
ja rakenduskohad; Ambivalentsuse mõiste; MI vaimsus; MI põhitehnikad.
10:30 Kogunemine
11:00–13:00 Sessioon I
13:00–14:00 Lõuna
14:00–15:40 Sessioon II
15:40–16:00 Paus
16:00–17:30 Sessioon III
18:00 Õhtusöök
Õhtune programm: lõõgastus + ühisarutelud

6. aprill Pärnus
II päev: MI tehnikad ja protsessid, 7 (AK): MI 4 protsessi; Muutusejutt ja selle toetamine;
Samaksjäämisejutt ja sellele vastamine; MI põhitehnikad, põhitehnikate harjutamine 4
protsessi ja MI vaimsuse kontekstis.
9:45 Kogunemine
10:00–12:00 Sessioon I
12:00–13:00 Lõuna
13:00–14:40 Sessioon II
14:40–15:00 Paus
15:00–16:30 Sessioon III
Kuni 17:00 küsimuste ja arutelu aeg
Kojusõit

 

17. mai Tallinnas
Tallinnas toimub koolitus Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12)
III päev: MI praktiseerimine ja eneseanalüüs, 7 (AK): Iseseisva töö analüüs; MI tehnikate
praktiseerimine juhendamisel.
9:30 Kogunemine
9:45–12:00 Sessioon I
12:00–12:30 Lõuna (kiire ja kerge, sama maja alumine korrus)
12:30–14:15 Sessioon II
14:15–14:30 Paus
14:30–15:45 Sessioon III

 

Vaata MI koolituse õppekava siit!

 

Alguse saab ka tantsuhuvihariduse õpetajate mentorprogramm: kogemuste jagamised praktikutelt praktikutele. Tutvu lähemalt mentorprogrammiga! 

 

Mentorprogrammi ja MI koolituse läbiviija: MTÜ Eesti Tantsuhuvihariduse Liit

Mentorprogrammi ja MI peakoolitaja: Anne Õuemaa. Enam infot koolitaja kohta.

Kontakt: tantsuharidus@gmail.com, tel. 5349 9219 Sille Ardel (projektijuht)